Våre hovedtema

Fornybar fremtid

Vi ønsker å gjøre overgangen fra oljealder til grønn vekst lønnsom og bærekraftig.

Grønne lokalsamfunn

Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel, og skape inkluderende og livskraftige byer.

Bevar livsgrunnlaget

Vi ønsker et bærekraftig samfunn hvor vi tar vare på naturen, mennesker og ressurser.