Våre hovedtema

Livskvalitet

Vi vil ha et samfunn der folk har mer tid til hverandre heller enn å jage etter mer meningsløst forbruk.

Klimasmart samferdsel

Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel og gjøre det enkelt og billigst å velge de mest miljøvennlige transportmidlene.

Fornybar fremtid

Vi vil ha en lykkelig slutt på det norske oljeeventyret og starte omstillingen til en bærekraftig og fornybar økonomi nå.