Asyl og innvandring

De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk.

 

Vi vil:

  • Styrke integreringen.
  • Forenkle regelverket for arbeidsinnvandring, og støtte tiltak mot sosial dumping.
  • Redusere ventetiden for asylsøkere.
  • Tillate dobbelt statsborgerskap, og gjøre det mye vanskeligere å ta fra folk statsborgerskapet.
  • Styrke tilbudet og rettighetene til barn på flukt, og stoppe bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere.
  • Gjøre det lettere å bli bidragsyter i samfunnet gjennom midlertidige arbeidstillatelser og god kartlegging av kompetanse.
  • Grunnlovsfeste retten til å søke asyl og styrke asylsøkeres rettssikkerhet.

 

God integrering er jobb nummer én

Alle utredninger av norsk integrerings- og innvandringspolitikk viser at det aller viktigste for å sikre økonomisk og sosial bærekraft i innvandringspolitikken er å styrke integreringen. Det er også dette Norge har størst mulighet til å påvirke. Mengden flyktninger i verden, og tilstrømmingen av arbeidsinnvandrere, påvirkes av mange faktorer utenfor vår kontroll. Men vi kan selv velge hvordan vi hjelper og inkluderer de som ønsker å ta del i vårt samfunn, og hvilke krav vi stiller.

 

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er den største årsaken til innvandring til Norge i dag. Arbeidsinnvandring er positivt for norske bedrifter, som kan rekruttere nødvendig og kvalifisert arbeidskraft fra utlandet. Norge er et rikt land med et attraktivt arbeidsmarked, og EØS-avtalen har bidratt til at flere har kommet for å jobbe i Norge.

De Grønne ønsker å legge til rette for arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS-området, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft. Det krever et enkelt og forutsigbart regelverk både for bedrifter og arbeidstakere, og redusert saksbehandlingstid.

Samtidig gir arbeidsinnvandringen utfordringer, både i form av økt konkurranse på arbeidsmarkedet, særlig for unge arbeidstakere, og i form av sosial dumping. De Grønne ønsker en planmessig innsats mot sosial dumping, både på nasjonalt og europeisk nivå.

 

Grønn, solidarisk flyktningpolitikk

FNs klimapanel har advart om at klimaendringer kan innebære store flyktningstrømmer i tiårene som kommer. Å løse klimaproblemene blir avgjørende, sammen med en aktiv fredspolitikk og styrking av demokrati, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Internasjonalt samarbeid for å løse dette er tvingende nødvendig om vi skal skape en verden der færre mennesker fortvilet ser seg nødt til å forlate sine hjem.

Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig, forfølgelse og klimaendringer. De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningepolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme. Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, og for å ivareta både flyktningene og den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle