Europapolitikk

MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU. 

MDG vil:

  • Aktivt bidra til å løfte en debatt om Norges tilknytning til EU.
  • At om Norge skal inn i EU, må det skje gjennom en folkeavstemning.
  • Samarbeide tett med EU om utvikling og gjennomføring av klimapolitikken.
  • Ta initiativ til et felles mål om et fossilfritt Europa innen 2040.  

Europa står imot Russland

I møte med Russlands angrepskrig har EU vist evne til å overkomme indre splid i situasjoner hvor det virkelig gjelder. De dyptgripende EU-sanksjonene mot Russland har vært svært effektive tiltak for å støtte Ukraina.

Før krigens utbrudd var det utenkelig at EU skulle bli uavhengig av russisk gass innen få år. Nå har EU satt seg mål om å gjøre dette til virkelighet innen 2022 er omme.

Samarbeid om energi og fred

I den nye sikkerhets- og energisituasjonen på kontinentet er det viktig at Norge forplikter seg til et langsiktig og solidarisk energisamarbeid med Europa. MDG er enig i at Norge bør forblir en stabil leverandør av gass til Europa i årene fremover, nå som mange land har et umiddelbart og tvingende behov for å erstatte russisk gass med annen energi.

Samtidig er en god klimapolitikk den beste langsiktige sikkerhetspolitikken. Det kortsiktige behovet for å eksportere norsk gass til Europa må ikke redusere hastigheten og ambisjonen for det grønne skiftet. Krisen i Ukraina gjør ikke klimakrisen mindre alvorlig. MDG mener Norge allerede nå bør varsle Europa om at olje- og gassnæringen skal utfases i løpet av 2030-tallet, og at vi må jobbe målrettet for et fossilfritt europeisk kraftmarked.

MDG mener Norge bør gå inn for å øke overføringskapasiteten mellom Norge og Europa. Vi vil omgjøre avgjørelsen om at energien fra havvind ved Nordsjø II kun skal sendes til Norge. MDG vil at Norge skal bidra til et felleseuropeisk energisystem der norskprodusert fornybar energi, særlig havvind, raskest mulig kan dekke en stor andel av EUs energibehov. I tillegg til å bidra til å avkarbonisere Europa, kan en stor satsing på norsk havvind bli meget lønnsomt i den fremtidige grønne økonomien.

Norge må delta

I tillegg til trusselen utgjort av Russland, er et tett og forpliktende europeisk samarbeid avgjørende for å løse andre store utfordringer, som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, migrasjon og flyktningkriser, terrorisme, økonomisk ulikhet og kapitalflukt til skatteparadiser. EU har bidratt positivt til fred og samarbeid i Europa etter andre verdenskrig, og har vært den fremste foregangsregionen i verden for klimapolitikk.

Europas “Grønne giv” (European Green Deal) har som mål å eliminere klimagassutslipp og forurensing til luft, jord og vann, samt innføre en sirkulær økonomi. Ettersom dette initiativet vil få globale konsekvenser og forsterke presset på Norges grønne omstilling, er det viktig at Norge er en aktiv og engasjert deltaker i prosessen.

Folket må bestemme

EU står sterkere som følge av den samlende motstanden mot Russlands angrepskrig. Men unionen står fortsatt overfor alvorlige utfordringer: svak tillit til EUs institusjoner, store økonomiske forskjeller, frykt for konsekvensene av økt innvandring og demokratisk underskudd. Vi ser autoritære utviklingstrekk og alvorlige brudd på menneskerettighetene også blant EU-medlemmer.

Sammen med våre europeiske søsterpartier vil MDG arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mål om mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse. Vi mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner.

Ettersom MDG bidrar til å løfte diskusjonen om norsk EU-medlemskap, vil vi også løfte behovet for reformer som styrker unionens demokratiske legitimitet. Spørsmålet om norsk EU-medlemskap er av så dyptgripende karakter at det må avgjøres gjennom folkeavstemning.

Les hva Landsmøtet 2022 vedtok om Europa og energipolitikk her.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle