Skeiv politikk

Kampen for like rettigheter er ikke over. De Grønne støtter kampen for en bedre skeiv politikk i Norge og ellers i verden.

 

Vi vil:

  • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre. 
  • Gjennomføre et stort kompetanseløft og innføre en sertifisering for LHBTQI+-tematikk i skolen og innenfor helse- og omsorgsyrkene.
  • La helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering.
  • Styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger.
  • Sikre at Norge er en trygg havn for LHBTQI+-personer, og styrke Norges innsats for skeive mennesker over hele kloden.
  • Inkludere kjønnsidentitet og kjønnsinntrykk i straffelovens paragraf om hatkriminalitet.
  • Gi barn med flere enn to foreldre juridisk rett til disse.

 

Miljøpartiet De Grønne jobber for en verden der alle er frie til å definere og leve ut sin egen kjønnsidentitet og seksuelle orientering. Alle former for diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk må nedkjempes.

1/3 av nordmenn har hatt homoseksuelle følelser eller erfaringer, og de fleste av oss har både feminine og maskuline trekk. De Grønne mener at kampen for større frihet for seksuelle minoriteter og for alle kjønn bidrar til større frihet for alle. Mennesker er organismer som utvikler seg i alle mulige ulike og uforutsigbare retninger, hvor alle er forskjellige men alle er like fine.

 

Skeiv kompetanse

LHBTQI+-personer som oppsøker eller kommer i kontakt med det offentlige i forbindelse med sin seksualitet eller sitt kjønnsuttrykk er ofte i en sårbar fase, og det er viktig for De Grønne at de blir møtt med kompetanse og innsikt slik at det offentlige kan bidra konstruktivt og støttende.

Alle som i kraft av sin stilling kommer i kontakt med skeive må ha kunnskap om temaet. Det betyr at vi trenger et kompetanseløft hos helsesøstre, lærere, leger, pleiere, politifolk og saksbehandlere i NAV og UDI. Vi ønsker oss «Rosa Kompetanse» hos alle som kommer i kontakt med LHBTQI+-personer på jobben, bl.a. ved å opprette en LHBTQI+-sertifiseringsordning for helsevesenet.

Vi mener også at alle som jobber med barn må utdannes i normkritikk. Pedagoger skal være bevisste på – og stimulere til refleksjon om – kjønnsroller og likestillingsspørsmål i det daglige. Barn og unge må lære om grensesetting, grenseoverskridende atferd og positive seksuelle relasjoner, men også kjønnsroller, likestillingsspørsmål og forebygging av voldtekt.

 

Bedre diskrimineringsvern

Transpersoner og andre kjønnsminoriteter er i dag utsatt for diskriminering og forfølgelse. Vi vil inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffeloven om hatkriminalitet, og at arbeidsgiveres aktivitets- og rapporteringsplikt skal styrkes. I tillegg må vi ha mer holdningsendrende arbeid og en åpen debatt om fordommer.

 

Global skeiv solidaritet

Både homofile, transpersoner og andre kjønnsminoriteter utsettes i flere land for systematisk forfølgelse. Alle som trenger opphold på grunnlag av seksuell orientering/kjønnsidentitet skal få innvilget asyl, og LHBTQI+-personer skal kunne bo trygt, enten det er på mottak eller annen form for bosetting. Transpersoner som oppholder seg i landet over lengre tid får tilgang til behandlingstilbud.

Vi vil også at Norge skal ta en tydeligere rolle internasjonalt overfor land som undertykker LHBTQI+-personer, og støtte opp om skeive rettigheter i alle land i verden.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter