Psykisk helse

Vi prioriterer forebygging ved å investere i barn og unges fysiske og psykiske helse. I tillegg vil vi ha et massivt løft i behandlingstilbudet.

 

Vi vil:

 • Bidra til å redusere ventetiden på all behandling av psykiske lidelser.

 • Styrke og prioritere skolehelsetjenesten som nærmeste kontaktpunkt med helsevesenet for barn og unge.

 • Heve skolehelsetjenestens kompetanse på psykisk helse hos barn og unge.

 • Øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, og sørge for smidigere overgangsordninger mellom psykiske helsetjenester for barn og voksne.

 • Bidra til at barn som pårørende blir tatt vare på, blant annet gjennom å ha barneansvarlige knyttet til psykiske helsetjenester.

 • Foreslå å ansette flere psykologer og andre offentlig godkjente terapeuter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

 • Styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling.

 • Etablere flere lavterskeltilbud og brukerstyrte tjenester uten krav om henvisning.

 • Bidra til å bedre botilbudet utenfor institusjon for pasienter med varige psykiske lidelser som er for syke til å bo helt alene.

 • Øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen.

 • Gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger.

 • Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene.

 • Forsterke samhandlingsreformen gjennom bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, spesielt når det gjelder psykisk helse.

 • Legge bedre til rette for bruk av vitenskapelig dokumentert ikke-medikamentell tilnærming i psykisk helsevern.

 

Skadelig kroppspress

Både jenter og gutter er sterkt utsatt for kroppspress, og utviklingen går feil vei. Halvparten av femtenårige norske jenter føler seg for tykke, selv om bare 9 prosent av dem er overvektige.

 

Vi vil:

 • Ha reklamefrie soner rundt skoler og sikre at skoler og barnehager er frie for produktreklame.

 • Forby markedsføring av kosmetisk kirurgi.

 • Forby markedsføring av slankemidler.

 • Forby klesdukker med medisinsk uforsvarlige kroppsproporsjoner.

 • Innhente mer kunnskap om barn og unges sårbarhet for reklamepåvirkning.

 

Forebygging, ikke reparering

Vi vil i mye større grad enn i dag prioritere forebygging og tidlig innsats. Barns oppvekst må inneholde fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer og tilgang på trygge voksne i helsevesen og skoler. Det legger til rette for god psykisk helse.

 

Mindre press og stress

En del psykiske plager skyldes press fra omgivelsene eller forventninger den enkelte stiller til seg selv, for eksempel når det gjelder prestasjoner, utseende og forbruk. Det samme gjelder stress og mangel på tid til å gjøre de tingene som gjør oss glade og gir oss mestring. Vi vil ha et samfunn med mer tid til de tingene som betyr noe og til menneskene rundt oss. Vi vil fjerne forbrukspresset og jobbe aktivt mot kroppspress. Vi vil gradvis redusere arbeidstida til 30 timer i uka, for mer klemmetid og mindre tidsklemme. De yngste barna skal ikke ha lekser, og vi vil ha færre prøver i skolen.

 

Fleksibel behandling og godt samarbeid

Psykiske lidelser har svært ulik årsak og alvorlighetsgrad, og det er viktig at behandlingstilbudene er fleksible og på ulike nivå for å sikre hver enkelt tilpasset behandling. Det bør derfor også legges godt til rette for tverrfaglige tjenester med flere helse- og sosialfaglige perspektiver i behandlingen.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle