Psykisk helse

Det psykiske helsevernet i Norge er underdimensjonert, noe som fører til at mange med psykiske lidelser må stå på lange ventelister eller blir avvist av spesialisthelsetjenesten. De Grønnes satsing på psykisk helse innebærer forebygging, og en rask intervensjon på lavest mulig helsetjenestenivå slik at folk med mildere plager og lidelser blir raskt friske. 

 

De Grønne vil:

 • Styrke den nasjonale handlingsplanen mot selvmord og følge opp nullvisjonen i samarbeid med fagmiljø, pårørende og brukerorganisasjoner.
 • Dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk og styrke fastlegeordningen.
 • Prioritere tiltak som reduserer ventetidene for all behandling for psykiske lidelser.
 • Styrke det kommunale lavterskeltilbudet for psykisk helsehjelp og sikre mulighetene for tidlig intervensjon.
 • Utvikle flere digitale behandlingstilbud.
 • Styrke og prioritere helsestasjonen og skolehelsetjenesten og øke kompetansen på psykisk helse i tjenestene.
 • Styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling.
 • Øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen, blant annet med flere alderspsykiatriske sentre.
 • Aktivt arbeide mot kroppspress i skolen og generelt i samfunnet og øke støtten til ideelle organisasjoner som jobber mot kroppspress blant barn, unge og voksne, f. eks Spiseforstyrrelsesforeningen.
 • Forby markedsføring av kosmetisk kirurgi.
 • Forby markedsføring av slankemidler.
 • Forby klesdukker med medisinsk uforsvarlige kroppsproporsjoner.
 • Innhente mer kunnskap om barn og unges sårbarhet for reklamepåvirkning.

 

Psykisk helse under koronapandemien

Koronapandemien og smitteverntiltakene som har fulgt med dem har tært på befolkningens psykiske helse. Flere er ensomme og psykiske plager øker. Derfor er det nødvendig med en storsatsing på tiltak innenfor psykisk helse. Det er et stort behov for å styrke både førstelinjetjenesten og andrelinjetjenesten innen psykisk helsevern på grunn av økt behov og redusert tilbud som følge av koronapandemien. I vårt alternative statsbudsjett styrket vi helsevesenets førstelinjetjeneste med ytterligere 700 mill. kroner og omsorgstjenesten med 150 mill. kroner. 

 

Skadelig kroppspress

Både jenter og gutter er sterkt utsatt for kroppspress, og utviklingen går feil vei. Halvparten av femtenårige norske jenter føler seg for tykke, selv om bare 9 prosent av dem er overvektige. De Grønne vil aktivt arbeide mot kroppspress i skolen og generelt i samfunnet og øke støtten til ideelle organisasjoner som jobber mot kroppspress blant barn, unge og voksne.  

 

Forebygging, ikke reparering

Vi vil i mye større grad enn i dag prioritere forebygging og tidlig innsats. Barns oppvekst må inneholde fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer og tilgang på trygge voksne i helsevesen og skoler. Det legger til rette for god psykisk helse.

 

Mindre press og stress

En del psykiske plager skyldes press fra omgivelsene eller forventninger den enkelte stiller til seg selv, for eksempel når det gjelder prestasjoner, utseende og forbruk. Det samme gjelder stress og mangel på tid til å gjøre de tingene som gjør oss glade og gir oss mestring. Vi vil ha et samfunn med mer tid til de tingene som betyr noe og til menneskene rundt oss.. Vi vil i samarbeid med partene i arbeidslivet redusere normalarbeidstiden, slik at den enkelte får mer klemmetid og mindre tidsklemme. De yngste barna skal ikke ha lekser, og vi vil ha færre prøver i skolen.

 

Fleksibel behandling og godt samarbeid

Psykiske lidelser har svært ulik årsak og alvorlighetsgrad, og det er viktig at behandlingstilbudene er fleksible og på ulike nivå for å sikre hver enkelt tilpasset behandling. Det bør derfor også legges godt til rette for tverrfaglige tjenester med flere helse- og sosialfaglige perspektiver i behandlingen.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle