Utfasing av oljen

De Grønne ønsker å gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Derfor er vårt hovedkrav for å støtte en regjering at det ikke åpnes for mer leting og utvinning av olje og gass på sokkelen.

 

Vi vil:

  • Stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel.
  • Starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.
  • Opprette en oljekommisjon etter modell fra den tyske kullkommisjonen. Kommisjonens mandat bør være å forhandle frem en dato for utfasing og en plan for omskolering av oljearbeidere.
  • Satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien.
  • Fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet og avskaffe TFO-ordningen.
  • Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien.

Norge må ta klimaansvar

Oljeutvinning er den største kilden til forurensing i Norge. Hvert år bidrar norsk olje og gass til over 500 millioner tonn CO2-utslipp i utlandet. Det er nesten ti ganger mer enn alle utslipp på norsk sokkel.

Klimaforskerne advarer oss om at nesten all fossil energi må bli liggende for å unngå katastrofale klimaendringer. Det gjelder ikke minst norsk olje i Arktis, som hverken er renere enn andre lands olje, eller kostnadseffektiv i global sammenheng. En studie i Nature viser at all olje og gass bør bli liggende hvis vi skal unngå to graders oppvarming, og i Paris-avtalen har vi vedtatt at vi ønsker å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Oljebransjen har lenge påstått at norsk olje og gass er “verdens reneste”. Sannheten er at gigantfelter i Saudi-Arabia er både renere og billigere, og ikke ligger i sårbare havområder. I alle tilfeller utgjør utslippene fra oljeproduksjon bare 2-3% av de totale co2-utslippene. Resten kommer ved forbrenning.

Oljebransjen påstår også at fattige land trenger vår olje og gass. Realiteten er at Norge eksporterer olje og gass nesten utelukkende til rike OECD-land, og at disse landene i dag er i ferd med å fase ut sin egen bruk av fossil energi.

Oljesatsing er dårlig butikk

Å fase ut norsk olje og gass er ikke bare viktig for miljøet – det er også det klokeste Norge kan gjøre for å sikre vår egen velstand i framtiden. Det er nemlig stadig mer usikkert om vi vil tjene penger på oljeutvinning i framtida. Allerede har nærmere 50 000 arbeidsplasser forsvunnet på grunn av stupende oljepriser. Store deler av norsk sokkel har lav lønnsomhet ved oljepriser under 50 dollar. Vi vet også at behovet for olje vil synke om verden lykkes med det grønne skiftet.

Norge har allerede tapt mye på å satse på gammeldagse næringer. Over hundre miliarder av fellesskapets penger er tapt i utlandet etter at Statoil har forsøkt å investere i fracking, tjæresand og andre forurensende prosjekter. I Barentshavet har de to eneste feltene som er i drift – Snøhvit og Goliat – gått flere titalls milliarder over budsjett, og blitt ferdig flere år på etterskudd. Oljeeventyret er i ferd med å ta slutt, og De Grønne mener det bør bli en lykkelig slutt.

Omstilling av økonomien

Hva skal vi leve av uten olje? Vi skal leve av det samme som Sverige, Danmark, Finland og de fleste andre rike land: et mangfoldig næringsliv. De færreste rike land lever av å selge én råvare. Den største verdien Norge har er ikke olja vår, men kompetansen til alle som bor her. Den bør vi utvikle videre for å skape nye, grønne næringer.

De Grønnes oljekrav

Miljøpartiet De Grønne vil ikke støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen i stortingsperioden. Det innebærer at det ikke skal utlyses eller tildeles nye lete- og utvinningstillatelser i stortingsperioden, inkludert til leteblokker av i forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen). Det er vårt absolutte krav for å gå inn i regjering eller inngå en politisk samarbeidsavtale.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle