Utfasing av oljen

De Grønne ønsker å gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Derfor er vårt hovedkrav for å støtte en regjering at det ikke åpnes for mer leting og utvinning av olje og gass på sokkelen.

 

De Grønne vil:

  • Gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035.
  • Stanse åpning av nye og utvidelse av eksisterende olje og gassfelt på norsk sokkel og ikke dele ut flere utvinningstillatelser til petroleumsindustrien. 
  • Fjerne de gunstige særordningene og skattefordelene som i dag oppmuntrer til investeringer i klimafiendtlig fossil energi og øker risikoen for samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer. 
  • Etablere en oljekommisjon der myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, forsknings- og kunnskapsmiljøer, samt næringsliv samarbeider om en plan for å opprettholde sysselsetting og skape nye jobber samtidig som oljevirksomheten fases ut.
  • Gi økonomisk trygghet til oljearbeidere som vil omskoleres og skifte jobb til andre næringer. 
  • Stenge Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet umiddelbart.
  • Stille krav om nullutslippsløsninger fra kraftproduksjonen på oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses.
  • Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien.
  • Gi Oljefondet (SPU) et oppdatert investeringsmandat der fondet innrettes mot å oppfylle FNs bærekraftsmål, i tillegg til fortsatt mål om avkastning. Dette innebærer blant annet å trekke fondet ut av investeringer i fossil energi, våpenindustrien og skatteparadiser, redusere karbonintensiteten i porteføljen, etablere minimal naturskade som kriterium for investeringsbeslutninger, og bidra til arbeidsplasser og næringslivsutvikling i utviklingsland.

 

Norge må ta klimaansvar

Oljeutvinning er den største kilden til forurensing i Norge. Hvert år bidrar norsk olje og gass til over 500 millioner tonn CO2-utslipp i utlandet. Det er nesten ti ganger mer enn alle utslipp på norsk sokkel. 

Klimaforskerne advarer oss om at nesten all fossil energi må bli liggende for å unngå katastrofale klimaendringer. Det gjelder ikke minst norsk olje i Arktis, som hverken er renere enn andre lands olje, eller kostnadseffektiv i global sammenheng. En studie i Nature viser at all olje og gass bør bli liggende hvis vi skal unngå to graders oppvarming, og i Paris-avtalen har vi vedtatt at vi ønsker å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Oljebransjen har lenge påstått at norsk olje og gass er “verdens reneste”. Sannheten er at gigantfelter i Saudi-Arabia er både renere og billigere, og ikke ligger i sårbare havområder. I alle tilfeller utgjør utslippene fra oljeproduksjon bare 2-3% av de totale co2-utslippene. Resten kommer ved forbrenning. 

Oljebransjen påstår også at fattige land trenger vår olje og gass. Realiteten er at Norge eksporterer olje og gass nesten utelukkende til rike OECD-land, og at disse landene i dag er i ferd med å fase ut sin egen bruk av fossil energi.

 

Oljesatsing er dårlig butikk

Å fase ut norsk olje og gass er ikke bare viktig for miljøet – det er også det klokeste Norge kan gjøre for å sikre vår egen velstand i framtiden. Det er nemlig stadig mer usikkert om vi vil tjene penger på oljeutvinning i framtida ettersom behovet for olje vil synke om verden lykkes med det grønne skiftet.

Norge har allerede tapt mye på å satse på gammeldagse næringer. Over to hundre milliarder av fellesskapets penger er tapt i utlandet etter Equinors USA- satsing som endte i en sløserifest og det som kan ha vært Norges største industriskandale. I Barentshavet har de to eneste feltene som er i drift – Snøhvit og Goliat – gått flere titalls milliarder over budsjett, og blitt ferdig flere år på etterskudd 

 

Omstilling av økonomien

Hva skal vi leve av uten olje? Vi skal leve av det samme som Sverige, Danmark, Finland og de fleste andre rike land: et mangfoldig næringsliv. De færreste rike land lever av å selge én råvare. Den største verdien Norge har er ikke olja vår, men kompetansen til alle som bor her. Den bør vi utvikle videre for å skape nye, grønne næringer.

 

Oljefondet

Oljefondet (Statens Pensjonsfond utland) gir Norge et unikt økonomisk handlingsrom som vil bestå også etter at oljeutvinninga avvikles. De Grønne vil bruke Oljefondet som et verktøy for å løse klima- og naturkrisen. Samtidig vil vi jobbe for å opprettholde fondets størrelse, slik at deler av avkastningen fortsatt kan bidra til å finansiere velferdsoppgaver i Norge i framtida. Det viktigste tiltaket for å nå disse målene er å etablere kriterier som sikrer at alle Oljefondets investeringer blir del av løsningen på klima- og naturkrisen og bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål.

 

Oljefondet er bygget på inntekter fra olje- og gassvirksomhet som har gitt store klimagassutslipp. Norge må jobbe for å betale ned denne klimagjelden. Oljefondets posisjon som et av verdens største fond underlagt demokratisk kontroll gjør at fondet kan ta en unik rolle i omstillingen av verdensøkonomien. I tillegg til å endre strategien for fondets investeringer vil De Grønne derfor bruke betydelige midler fra fondet til overføringer til internasjonalt klima og miljøarbeid.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle