Høyere utdanning

Høy kompetanse er nødvendig for å ta Norge gjennom omstillingen til et bærekraftig samfunn. MDG vil sikre alle tilgang til utdanning av høy kvalitet, både ved universiteter, høyskoler og fagskoler. 

 

MDG vil: 

 

 • Sikre lik tilgang på utdanning og gå mot innføring av skolepenger, også for internasjonale studenter. 
 • Sikre at alle studenter har gratis tilgang til nødvendige læremidler gjennom biblioteks- og/eller låneordninger, og i større grad ta i bruk digitale læremidler og læremidler med fri lisens.
 • Heve studiestøtten til 1,5 G i året og fordele den over 12 måneder.
 • Bygge minst 3000 studentboliger i året inntil en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent er nådd, og satse på rehabilitering av eksisterende studentboliger.
 • Lovfeste studenters rett til et godt læringsmiljø og universelt utformede utdanningsinstitusjoner.
 • Gjennomføre et løft for studenters psykiske helse, gjennom blant annet flere møteplasser for å motvirke ensomhet og økte statlige tilskudd til studentsamskipnadenes helsetjenester.
 • Jobbe for at alle studenter skal ha mulighet til praksis i arbeidslivet.
 • Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er
  lagt til rette for at alle skal kunne delta.
 • Utrede en reform av dagens opptakssystem for å gi flere veier inn til høyere utdanning.
 • Opprettholde undervisning på campus Nesna og Sandnessjøen.
 • Fjerne forbudet mot ulønnet og frivillig arbeid for studenter som mottar lånekassens stipend for manglende arbeid ved siden av studiet på grunn av nedsatt funksjonsevne.

 

Vi tar studentene på alvor

De Grønne anerkjenner at studenter er en utsatt gruppe i samfunnet som ofte lever uforutsigbare liv med lite penger, høyt prestasjonspress, begrensa sosiale nettverk og færre rettigheter til for eksempel dagpenger ved arbeidsledighet. Studenters utsatte posisjon er blant grunnene til at studenter ofte har dårligere psykisk helse. De Grønne vil satse på å styrke studentenes situasjon gjennom styrking av studentøkonomien, bedret tilgang på studentboliger og tilrettelegging for en mykere overgang til arbeidslivet.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle