Skole og barnehage

De Grønnes utdanningspolitikk møter samfunnets fremtidige behov og enkeltmenneskets behov for å ta ansvar og skape glede for seg selv og andre.

 

De Grønne vil:

  • Sørge for nok barnehageplasser i nærmiljøet til dem som ønsker det, med flere opptak etter at barnet har fylt ett år.
  • At skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri.
  • Verne om barns fritid og gå mot forslag om obligatorisk heldagsskole.
  • Øke voksentettheten både i barnehagene og skolene, for å gi god omsorg til barnehagebarn og tilpasset opplæring til elever i grunnskolen
  • Styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten.
  • Gradvis innføre bærekraftig og sunn skolemat i den norske grunnskolen.
  • Tilrettelegge for praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet.
  • Fjerne karakterer for orden og oppførsel i ungdomsskolen og på videregående
  • Innføre lovfestet rett til lærlingeplass
  • Heve studiestøtten til 1,5 G i året og fordele den over 12 måneder.

 

Ikke alt som teller kan telles

For mye målstyring, testing og rapportering hindrer lærere i å gjøre jobben sin. De Grønne vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning. Ett av skolens viktigste formål må være å hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på. Livsmestring må derfor løftes frem i skolen. Sammen med oppvekst- og helsepolitikken, er dette vårt viktigste grep mot utenforskap, dårlig helse og lav deltakelse. Barnehagen, skolen og oppvekstmiljøet ellers må gi trygge rammer for lek og læring.

 

Et godt sted å være og et godt sted å lære

De Grønne vil sørge for at skolen er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Fravær, frafall og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. Vi vil fremme dybelæring og læringsglede. Læring må skje i varierte omgivelser og ta utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. Det vil vi legge til rette for gjennom en friere og mer verdibasert skolepolitikk.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle