Skole og barnehage

Grønn oppvekstpolitikk handler om å ta vare på barnas nysgjerrighet og læringslyst og å se hvert enkelt barns forutsetninger og behov, både i og utenfor skole og barnehage. Skolen skal utvikle grunnleggende holdninger, verdier og kompetanse som enkeltmennesket og samfunnet trenger og har glede av.

MDG vil:

 • Gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing.
 • Sørge for nok barnehageplasser i nærmiljøet til dem som ønsker det, med flere opptak etter at barnet har fylt ett år.
 • Gjennom krav og tilsyn sikre at den offentlige støtten som går til private barnehager kommer brukerne til gode, fremfor å gå til kommersiell profitt.
 • Sikre at bemanningsnormen for barnehager gjelder for hele åpningstiden.
 • Innføre statlig finansierte daglige og fullverdige måltider i barnehagen.
 • Øke voksentettheten både i barnehagene og skolene, for å gi god omsorg til barnehagebarn og tilpasset opplæring til elever i grunnskolen.
 • At skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri.
 • Verne om barns fritid og gå mot forslag om obligatorisk heldagsskole.
 • Gi eleven rett til en spisepause innendørs i 30 minutter og gradvis innføre bærekraftig og sunn skolemat i den norske grunnskolen.
 • Tilrettelegge for praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet.
 • Øke finansiering og utbygging av universelt utformet nærskole slik at alle elever kan gå på skole i sitt nærmiljø.
 • Styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten.
 • Beholde, men ikke øke, adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med pedagogisk, faglig eller religiøs profil.
 • Fjerne karakterer for orden og oppførsel i ungdomsskolen og på videregående.
 • Sikre bedre mulighet for individuell vurdering i regelverket om fraværsgrensa.
 • Innføre lovfestet rett til lærlingeplass.

Ikke alt som teller kan telles

For mye målstyring, testing og rapportering hindrer lærere i å gjøre jobben sin. Dyktige og motiverte lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte. MDG vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på etter- og videreutdanning, og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp sosial- og helsefaglige spørsmål. 

Ett av skolens viktigste formål må være å hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på. Livsmestring må derfor løftes frem i skolen. Sammen med oppvekst- og helsepolitikken, er dette vårt viktigste grep mot utenforskap, dårlig helse og lav deltakelse. Barnehagen, skolen og oppvekstmiljøet ellers må gi trygge rammer for lek og læring.

Et godt sted å være og et godt sted å lære

MDG vil sørge for at skolen er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Fravær, frafall og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. Vi vil fremme dybelæring og læringsglede. Læring må skje i varierte omgivelser og ta utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. Det vil vi legge til rette for gjennom en friere og mer verdibasert skolepolitikk.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle