Skole og barnehage

De Grønnes utdanningspolitikk møter samfunnets fremtidige behov og enkeltmenneskets behov for å ta ansvar og skape glede for seg selv og andre.

 

Vi vil:

  • Verne om barns fritid. Vi er mot obligatorisk heldagsskole og vil ikke utvide skoledagen utover dagens timetall
  • Øke voksentettheten både i barnehagene og skolene, for å gi god omsorg til barnehagebarn og tilpasset opplæring til elever i grunnskolen
  • Gi barnehager og skoler varierte utearealer som alternative læringsarenaer for fri lek, natur- og kulturopplevelser
  • Gi rom til praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til en sjette grunnleggende ferdighet: praktiske ferdigheter, og ha praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag med høy kvalitet fra 5. trinn
  • Stille strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere, samt fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger
  • Øke antall helsesykepleiere og andre yrkesgrupper på skolen og styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge
  • Ha mer økologisk, lokalprodusert og sunn mat i barnehagen

 

Ikke alt som teller kan telles

For mye målstyring, testing og rapportering hindrer lærere i å gjøre jobben sin. De Grønne vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning. Ett av skolens viktigste formål må være å hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på. Livsmestring må derfor løftes frem i skolen. Sammen med oppvekst- og helsepolitikken, er dette vårt viktigste grep mot utenforskap, dårlig helse og lav deltakelse. Barnehagen, skolen og oppvekstmiljøet ellers må gi trygge rammer for lek og læring.

 

Et godt sted å være og et godt sted å lære

De Grønne vil sørge for at skolen er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Fravær, frafall og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. Vi vil fremme dybelæring og læringsglede. Læring må skje i varierte omgivelser og ta utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. Det vil vi legge til rette for gjennom en friere og mer verdibasert skolepolitikk.

 

Yrkesfagutdannelsen må være virkelighetsnær og grundig

Elever må få en virkelighetsnær opplæring som gir mulighet til å lære yrkesutøvelsen skikkelig. Da er dybdelæring, spesialisering og mulighet til å prøve seg avgjørende. Mestring av faget sitt er det beste utgangspunktet for tverrfaglighet, kreativitet, innovasjon og omstilling både under opplæring og i arbeidslivet. Dette krever nært samarbeid med næringsliv og fagmiljøer og fleksibilitet i organiseringen av fag- og yrkesopplæringen.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter