Kjernekraftteknologi

MDG vil ikke gå inn for utredninger eller planer om kjernekraftverk på norsk territorium nå fordi vi:

  • allerede har mye regulerbar vannkraft som sikrer kraft og balanseringen av nettet.
  • ikke har fossile kraftverk på land.
  • mangler kompetanse og erfaring som er nødvendig for å få dette opp raskt nok.

MDG vil at Norge skal konsentrere innsatsen hjemme om å holde høyt tempo i energieffektivisering og utbygging av fornybar energi, særlig i form av havvind på norsk sokkel.

MDG vil at Norge skal kunne tilby finansiering av kjernekraft for å fortrenge fossile kraftverk i andre land, dersom det ses som ansvarlig etter en helhetlig risikovurdering. Som krav må det bygges permanente deponier samtidig med kraftverket, brukes brensel fra etiske og bærekraftige kilder, og ikke fra land som kan utgjøre en sikkerhetspolitisk risiko.

MDG vil støtte et samarbeidsprosjekt i EU om å benytte eksisterende avfall fra produksjon av kjernekraft, i tillegg til allerede eksisterende atomvåpen, til å produsere ny strøm i Europa.

MDG vil melde Norge inn i det internasjonale samarbeidsprogrammet ITER, som jobber med forskning på fusjonskraft.

MDG vil at Norge skal være pådriver for forskning på håndtering av kjernefysisk avfall internasjonalt og jobbe for at europeiske land går sammen om permanente og trygge deponier for kjernefysisk avfall. 

MDG vil at alle eventuelle kjernekraftpositive tiltak, i likhet med all energiutbygging, må legge til grunn mål om en betydelig reduksjon av samfunnets ressurs- og energiforbruk, ned til et nivå som er globalt rettferdig og tilpasset naturens tålegrenser.

MDG vil etablere studiemuligheter innen kjernekraft i Norge. 

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle