Forsvar

MDG vil jobbe for et sterkt, folkelig forankret totalforsvar, med godt samarbeid mellom sivile og militære aktører. 

 

Vi vil:

 • Sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av Forsvaret. 
 • Styrke det nordiske forsvarssamarbeidet innen NORDEFCO, blant annet innen operativ virksomhet, informasjonsdeling og øvelser.
 • Jobbe for at NATO skal avvikle sin førsteslagsstrategi for atomvåpen og lede an i et internasjonalt samarbeid om kjernefysisk nedrustning. 
 • Styrke finansieringen av Heimevernet og øke antallet personell til 38 000 i områdestrukturen og 4000 i innsatsstrukturen.
 • Styrke Kystvakten for å ivareta norske ressurser og sårbare miljøer langs kysten og i Arktis. 
 • Ha en kraftig styrking av Sivilforsvarets, for å sikre deres evne til samordnet respons i kriser, krig og katastrofesituasjoner i Norge.
 • Styrke den militære og sivile digitale beredskapen for å sikre samfunnskritisk infrastruktur, herunder sentral offentlig IT-infrastruktur, mot fysiske og digitale angrep.
 • Arbeide for å minimere Forsvarets klima-, miljø- og naturbelastning samtidig som den operative evnen opprettholdes og videreutvikles, blant annet ved å satse på simulatorteknologi og stille miljøkrav i Forsvarets drift, anskaffelser, utvikling av konsepter og struktur.
 • Opprettholde dagens verneplikt og ivareta retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsårsaker.
 • Styrke arbeidet for likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold og mot seksuell trakassering i Forsvaret.
 • Styrke ettervernet for veteraner.
 • At eventuell norsk deltakelse i fredsopprettende internasjonale militære operasjoner skal debatteres og vedtas i Stortinget, og evalueres grundig i etterkant. 

 

Nulltoleranse for trakassering

I en undersøkelse utført av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) oppga mer enn én av fem ansatte i forsvaret at de hadde opplevd seksuell trakassering. Undersøkelsen viste at særlig unge kvinner var utsett, 73 prosent av de kvinnelige studentene eller elevene i forsvaret oppga å blitt utsatt for ulike former for seksuelle krenkelser. Dette er uakseptable høye tall. MDG ønsker et forsvar som speiler den generelle befolkningen og hvor alle som utfører verneplikt opplever det som trygt og trivelig.  

 

Et sterkt og folkelig forankret forsvar

MDG vil ha et forsvar som skal skal verne om vår selvstendighet, vårt demokrati og vår frihet. MDG ser på ikkevoldelig motstand og dialog som egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Dersom dialog og diplomati ikke fører frem, anerkjenner MDG at også militær maktbruk kan være nødvendig. Beslutninger om bruk av militærmakt må imidlertid kombineres med forpliktende planer for humanitær hjelp, gjenoppbygging og fredsbygging, og sikrer grunnleggende menneskerettigheter.Error in tag 'tag' - No such tag slug forsvar Error in tag 'tag' - No such tag slug forsvar

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle