Grunnskole

MDG vil redusere omfanget av testing og målstyring, sikre lærerne faglig handlingsrom og mest mulig tid til elevene. 

Vi vil: 

 • Styrke skolens arbeid med bevissthet rundt etikk, demokrati, menneskeverd og respekt for naturen og miljøet slik dette er definert i verdigrunnlaget for læreplanverket. 
 • Tilrettelegge for praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet. 
 • Sikre et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både elever og lærere. 
 • Verne om barns tid utenfor skolen og gå mot forslag om obligatorisk heldagsskole
 • At skolen fra første til fjerde trinn skal være leksefri.
 • Øke finansiering og utbygging av universelt utformet nærskole slik at alle elever kan gå på skole i sitt nærmiljø.
 • Begrense bruken av karakterer i grunnskolen. 
 • Gradvis innføre bærekraftig og sunn skolemat i den norske grunnskolen.
 • Gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til til rapportering, dokumentasjon og testing.
 • Fjerne karakterer i orden og oppførsel i ungdomsskolen.
 • Beholde, men ikke øke, adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med pedagogisk, faglig eller religiøs profil.
 • Stille krav om at alle kommuner som ikke har full lærerdekning utarbeider handlingsplaner for hvordan de skal sikre at elevene får undervisere med godkjent lærerutdanning.
 • Øke innsatsen for økt mangfold i kjønn, språklig- og kuturell bakgrunn i lærerrekrutteringen. 

 

Lærerne er ryggraden i den norske skolen

Dyktige lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte, trygghet og sosiale utvikling. Lærere og veiledere må ha tid og frihet til å møte den enkelte elev sitt potensial og behov. MDG vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp miljø og helse.

En skole for alle

Skolen er i dag blitt overveldet av krav til målstyring, testing og rapportering som innskrenker det pedagogiske handlingsrommet, fremmer pugging og overfladisk læring og tvinger skolene i bruke mer tid på rapportering enn på å ivareta hele samfunnsoppdraget sitt. MDG vil gi barn mer frihet, lek og praktisk læring og lærerne mer tid til ta vare på barna. MDG mener skolen er til for barna, og skal gi barna grunnleggende kompetanse, holdninger og verdier som den enkelte og samfunnet trenger og vil ha glede av. Vi vil at skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle