Foreldrepermisjon og fødselsomsorg

En trygg start på livet legger grunnlaget for et godt liv. Gode permisjonsordninger legger til rette for likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen, samtidig som behovene til barn og foreldre er ivaretatt.

 

MDG vil:

  • Sikre alle barn og foreldre en god start på familielivet, gjennom god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg og god oppfølging ved adopsjon eller fosterhjemsplassering.
  • Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene. 
  • Øke ressursene til helsestasjonene for å kunne gi en tettere oppfølging av barn og foreldre som trenger det og innføre foreldreveiledning til førstegangsforeldre som venter barn. 
  • Øke antallet fleksible uker fra 16 til minimum 20 uker og innføre flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier. 
  • Gi studenter med barn rett til 12 måneders studiestøtte.
  • Gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
  • Gjøre det mulig for foreldre å velge ulik dekningsgrad.
  • Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år.

 

Trygg graviditet

Vi vil sikre god jordmordekning over hele landet, og jobbe for å sikre gode og trygge tilbud gjennom graviditet, fødsel og barseltid.  Sammen med foreldreveiledningskurs i alle kommuner gir det foreldrene trygghet og barna en god start på livet.

 

Likestilte foreldre

Vi vil fremme likestilt foreldreskap. Vi mener norsk familiepolitikk skal ha som mål at begge foreldre tar størst mulig del i barnets liv fra starten, og at begge står likest mulig i arbeidslivet under og etter permisjonen. I utgangspunktet er vi derfor for en reell tredeling av foreldrepermisjonen, og vil jobbe aktivt for holdningsendringer i norsk arbeidsliv som gjør at flere fedre benytter seg av foreldrepermisjonen.

 

Mer fleksibel foreldrepermisjon

For mange fungerer dagens tredeling av foreldrepermisjonen godt. Men vi har sett at dagens strenge praktisering av ordningen også gir uheldige effekter for mange familier.

Vi mener derfor det bør bli enklere, etter gitte kriterier, å få overført deler av fars kvote til mor og motsatt, der familier ikke har en rimelig mulighet til å benytte seg av permisjonsrettighetene. Det er også et stort behov for å få oversikt over omfanget av de uheldige effektene for å vite om tredelingen fungerer etter hensikten. Vi vil også innføre en kompensasjonsordning som sikrer sykepengerettigheter og normal pensjonsopptjening til dem som tar ulønnet permisjon og ikke benytter alle permisjonsukene de har rett på.

 

Fortsatt kontantstøtte

Vi mener at familier selv er i stand til å velge når de er klare for barnehage. Derfor vil vi viderefører vi kontantstøtten for barn mellom ett og to år. I tillegg til at vi ønsker å sikre flere opptak i barnehagen. For noen vil det å ha en barnehage i nærmiljøet være avgjørende for trivsel og for å få hverdagen til å gå opp, derfor vil jobbe for at det er nok barnehageplasser i nærmiljøet til de som ønsker det. Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle