Seniorpolitikk

Dagens eldre lever lengre og er friskere enn før. Stadig større andel av befolkningen er over pensjonsalder. Denne økningen av eldre innbyggere vil kreve mye av velferdsstaten. Samtidig representerer den nye typen pensjonister i stor grad en seniorkraft som må tas i bruk for å bidra til et velfungerende samfunn for alle generasjoner.

Vi har helsearbeidere som i dag løper skoene av seg og som opplever at de ikke gir god nok eldreomsorg. Vi har pårørende som står i samme situasjon. I dag orker ikke folk hundre prosent stillinger fordi turnusene er så harde. MDG mener det går an å spare penger på å øke lønnen til helsearbeiderne, ta ned arbeidstidene og gjøre turnusene lettere. Da kan vi spare penger som i dag går til vikartjenester og heller gi de som jobber i sektoren bedre lønn, kortere arbeidstid og en verdig jobb som gjør at de kan yte de tjenestene som våre eldre trenger.

Vi vil:

  • Gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder som innebærer at flere gis mulighet til å jobbe lenger enn dagens grense for ordinært stillingsvern.
  • I samarbeid med partene i arbeidslivet vurdere å sikre retten til redusert arbeidstid for alle personer over 62 år.
  • Legge til rette for og støtte etablering av seniorkollektiver med stor grad av fellesområder og delepolicy.
  • Tilrettelegge for mangfoldige boformer for gjensidig hjelp og glede, for eksempel mellom barnefamilier og eldre, og teste ut ordninger der studenter får bo gratis i tilknytning til sykehjem dersom de bidrar som supplement i arbeidet med å skape trivsel for de eldre.
  • Legge til rette for etablering av flere frivilligsentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehage, skoler og institusjoner for eldre.
  • Videreutvikle og ta i bruk velferdsteknologi som gir tryggere hverdag for eldre.
  • Legge til rette for individuelle omsorgstilbud der brukerne i større grad kan påvirke sin egen hverdag.
  • Sikre aktiv bruk av eldreråd lokalt og nasjonalt.
  • Støtte en gjennomgang av pensjonistenes økonomiske kår i lys av de siste årenes utvikling mot økende ulikhet og svakere lønnsutvikling for store grupper. Endringer i pensjonspolitikken må skje i samarbeid med partene i arbeidslivet og bli grundig utredet i et generasjonsperspektiv for å redusere ulikhet og sikre økonomisk bærekraft.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle