Diskriminering og rasisme

MDG jobber for et samfunn der alle kan være seg selv, hvor etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne ikke begrenser individets deltakelse, innflytelse og livskvalitet.  

 

Vi vil: 

  • Styrke arbeidet mot rasisme, antisemittisme og annen kulturell eller etnisk basert diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet og i skole, politi og helsevesen.
  • At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten. 
  • Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal kunne delta.
  • Innta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven.
  • Gjøre det obligatorisk å få kvittering hver gang du blir stoppet av politiet og tollvesenet, for å avdekke mulige fordomsfulle rasistiske mønstre i pågripelser.
  • Innføre mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere.
  • Ikke gi statsstøtte til organisasjoner som fremmer rasistiske eller diskriminerende holdninger basert på kjønn, funksjonsevne, religiøs eller etnisk tilhørighet og hudfarge.
  • Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet.
  • Tydeliggjøre rasismeparagrafen slik at det blir enklere å rettsforfølge hatefulle ytringer.

 

Likestilling i utdanning og arbeidsliv

Alle skal ha lik rett og tilgang på utdanning og arbeid. Slik er det ikke i dag. Diskriminering og stigmatisering er et alvorlig demokratisk problem. Kvinner tjener systematisk dårligere enn menn. Personer med nedsatt funksjonsevne får ikke den tilretteleggingen i utdanning og arbeidsliv som de har krav på, og diskriminering på bakgrunn av navn, kulturell tilhørighet eller hudfarge foregår i ansettelsesprosesser så vel som på arbeidsplasser. Vi vil gjøre tillitsvalgte på arbeidsplassene i bedre stand til å avdekke og forebygge rasisme og diskriminering, stille krav til universell utforming og aktiv rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser. 

 

Lik rett til helse og selvbestemmelse

Tilgang på likeverdig helsehjelp, mulighet for deltagelse og selvbestemmelse over egen kropp, er forutsetninger for livskvalitet og helse. Samfunnet er fortsatt innrettet slik at enkelte grupper har systematisk dårligere muligheter for deltagelse, eller rammes oftere av mangelfulle tilbud i offentlige tjenester, helsetilbud eller hverdagslivet. De Grønne vil føre en politikk som sikrer et forutsigbart og fullverdig helsetilbud til alle.

 

Trygghet og rettssikkerhet for alle

Enkelte grupper er systematisk mer utsatt for alvorlige krenkelser enn andre i dagens samfunn. På en rekke arenaer og samfunnsområder utsettes personer for hets, trusler og vold på grunn av blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, hudfarge, religion, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Dette er et samfunnsproblem. Et samfunn hvor flest mulig lever trygge liv, uten frykt for å bevege seg eller ytre seg i det offentlige rom, er et bedre samfunn for alle. 

 

MDG vil styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold basert på gruppetilhørighet, kjønn, funksjonsevne eller hudfarge, i skolen, arbeidslivet og rettsstaten. Derfor vil vi øke politiets ressurser til å etterforske hatkriminalitet og støtte organisasjoner som jobber mot hatprat, rasisme og diskriminering. 



Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle