Distriktspolitikk

De Grønne vil at det skal være godt og trygt å leve i det grønne Norge, uansett om du bor i by eller på bygda, og uansett hvem du er. 

 

De Grønne vil:

  • Sikre at regionnivået blir et sterkt folkevalgt nivå for å sikre at beslutningene blir tatt på nivået som er nærmest mulig dem det gjelder. 
  • At kommune- og fylkessammenslåing skal være frivillig og dermed avgjøres lokalt.
  • Utrede ordninger og økonomiske incentiver som gjør det mer attraktivt å bosette seg og bli boende i distriktskommuner. 
  • Plassere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til utvikling i hele landet. 
  • Bygge Nord-Norgebanen.
  • Gi mer penger til skred- og flomsikring av veier.
  • Opprettholde gode lokalsykehus som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet i lokalbefolkningen.
  • Bygge dobbeltspor på Trønderbanen, Vossebanen og Jærbanen.
  • Sikre tilgang til bredbånd over hele landet.
  • Tilrettelegge for at videregående skoler med begrenset elevgrunnlag i spredtbygde områder tildeles sjeldne linjer, og bruker lokale kultur-, næringslivs- og naturgitte forutsetninger for å gi et unikt tilbud som kan tiltrekke elever utover sitt nærområde. 

 

Lokale beslutninger

For å sikre demokratisk engasjement, er det viktig at beslutningene blir tatt på nivået som er nærmest mulig dem det gjelder. De Grønne vil styrke det regionale nivået for bedre å ivareta oppgaver som går på tvers av kommuner, for eksempel forvaltning av sammenhengende økosystemer og transportsystemer. De Grønne vil motsette seg nye sentraliseringsreformer som ikke beviselig bedrer tjenestetilbudet. Kommuneøkonomien må styrkes vesentlig slik at tjenestetilbudet kan ivaretas selv i små kommuner. Kommunenes frie inntekter må stå i forhold til oppgavene, slik at lokale prioriteringer faktisk kan bestemmes lokalt. Det må stimuleres til bedre regionalt samarbeid.

 

Aktiv distriktspolitikk

Å ivareta livet på bygda handler om å ta vare på kulturlandskap, natur og møteplasser, samtidig som vi tar i bruk teknologi som kan redusere transportbehov, skape lønnsom og bærekraftig næring og bedre bo- og tjenestetilbudet. Flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo er også viktig for å skape utvikling.

 

Gode nærmiljøer

Alle skal kunne leve gode liv i kommunen sin. Vi vil støtte kommuner som vil ha prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser.

 

Klimatilpasning

Vi vil styrke kommunenes evne til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer gjennom en storsatsing på klima- og miljørådgivere. Storsamfunnet må stille bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser. Vi må sørge for et motstandsdyktig landbruk, øke selvforsyningsgraden og produsere mer bærekraftig og sunn mat.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle