Distriktspolitikk

Klima- og naturkrisen kommer enten man bor i by eller bygd, men tiltakene for å stanse de og beskytte oss mot de verste konsekvensene vil selvsagt måtte være ulike. Utfordringer og muligheter er også ulike, med manglende arbeidsplasser, lange avstander, nedlagte tilbud og fraflytting som noen gjengangere. Derfor går vi for en storsatsing på infrastruktur, arbeidsplasser, gode offentlige tilbud og næringsliv i hele landet. Det meste i Norge er distrikt, og det er på tide å mobilisere hele landet mot klima- og naturkrisen.

 

Vi vil:

 • Bygge Nord-Norgebanen.

 • Bygge dobbeltspor på Trønderbanen, Vossebanen og Jærbanen.

 • Gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie.

 • Styrke tilbudet og redusere prisen på alle nattogstrekninger.

 • Gi mer penger til ras- og flomsikring av veier.

 • Gi mer penger til opprydding etter ekstremvær som ras og flom.

 • Ha prøveprosjekt med miljøvennlige fly i Finnmark.

 • Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for el-bil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner.

 • Bygge ut et sammenhengende ladenett i hele Norge innen 2019, og prioritere at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at nullutslipp blir et reelt alternativ så fort som mulig.

 • Plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet

 • Føre en aktiv næringspolitikk for hele landet med statlige midler til lokal og regional omstilling til grønne jobber for eksempel innen fiskeri, landbruk, fornybar energi, kultur og turisme.

 • Sikre tilgang til bredbånd over hele landet.

 • Støtte grønne innovasjonsprosjekter innen for eksempel utslippsfri sjøfart, havvind, CO2-fangst, videreforedling av norsk tømmer og skog, dyrking av tang og tare og sirkulærøkonomi.

 • Styrke lokale virksomheter innen handel-, håndverk- og servicenæringene.

 • Øke de regionale midlene til fylkeskommunene, blant annet for at kommuner med spesielt høy ledighet kan tildeles ekstra støtte til tiltak for lokal næringsutvikling.

 • Verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen.

 • Gi statlig omstillingsstøtte til kommuner og lokalsamfunn som mister arbeidsplasser innenfor olje- og gassindustrien.

 • Opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjon som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet i lokalbefolkningen.

 

Lokale beslutninger

Vi vil styrke lokaldemokratiet, og gi lokalpolitikerne større handlingsrom både politisk og økonomisk. Derfor gir vi kommunene totalt 13,1 milliarder mer i vårt alternative statsbudsjett, med 3,5 milliarder i frie midler.

 

Aktiv distriktspolitikk

Vi må sørge for at distriktene ikke avfolkes og presset på storbyene øker enda mer. Vi vil utnytte muligheter for ny, grønn næringsutvikling innen for eksempel utslippsfri sjøfart, fiskeri og oppdrett, bioøkonomi, havvind, sirkulærøkonomi, jernbaneutbygging og turisme.

 

Gode nærmiljøer

Alle skal kunne leve gode liv i kommunen sin. Vi vil støtte kommuner som vil ha prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser.

 

Klimatilpasning

Vi vil styrke kommunenes evne til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer gjennom en storsatsing på klima- og miljørådgivere. Storsamfunnet må stille bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser. Vi må sørge for et motstandsdyktig landbruk, øke selvforsyningsgraden og produsere mer bærekraftig og sunn mat.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle