Mindre forskjeller

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhets­nett og tilgang til arbeidslivet.

 

Vi vil:

  • Sikre barn i Norge et liv uten fattigdom
  • Utrede ordninger for borgerlønn og gjennomføre pilotforsøk
  • Endre dagpengeordningen til også å omfatte personer som har mindre deltidsstillinger
  • Forebygge fattigdom og sosiale ulikheter gjennom en mer rettferdig skattepolitikk
  • Øke sosialhjelpssatsene med 10 prosent og åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent
  • Redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier
  • Øke nybyggingen av ikke-kommersielle utleieboliger.
  • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet

 

Forskjellene øker

Nesten 100 000 barn vokser opp i fattige familier i Norge. Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder og samfunnet som helhet. Fattigdom og utenforskap i Norge må bekjempes langs flere akser. Den viktigste av dem er å ta tak i årsakene til at fattigdom oppstår. Derfor foreslår De Grønne en økonomisk politikk som snur utviklingen mot stadig økte forskjeller. En viktig satsing i vårt forslag er en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Ordningen skal dempe konsekvensene for barn som lever i fattigdom, blant annet ved å gjøre det mulig å delta i ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekten til foreldrene. I tillegg legger vi opp til at kommunene skal kunne benytte økte frie midler til å styrke arbeidet mot barnefattigdom.

 

Videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge

Alle skal ha like muligheter i livet, uansett bakgrunn. Et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat skal sikre alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom. Da må velferdstjenestene tilpasses endringer i befolkningens aldersfordeling, familieformer, språk og tradisjoner. De Grønne vil bygge videre på etablerte velferdsordninger og styrke NAV slik at de kan bedre følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet.

 

Utrede borgerlønn

De Grønne vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. En slik betingelsesløs og universell grunninntekt vil kunne gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig, og slik redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle