Personvern og informasjonskapsler

Sist oppdatert 14.11.2022

Personvern er viktig for Miljøpartiet De Grønne. Vi har et eget kapittel i partiprogrammet om digitale rettigheter, og når du deltar i og bidrar til partiets arbeid tar vi dine personopplysninger på alvor. Dersom du har spørsmål om personvern hos MDG kan du sende en e-post til [email protected].

Som parti er vi underlagt personopplysningsloven, partiloven og partilovforskriften.

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Partiloven og partilovforskriften stiller særskilte krav til oppbevaring av informasjon, og visse tilfeller offentliggjøring av informasjon om bidrag som er blitt gitt til partiet (gaver).

 

Hvorfor har jeg blitt kontaktet i valgkampen?

MDG har i løpet av valgkampen kontaktet potensielle velgere rundt i landet via telefon, SMS og postleveranser. Vi forstår at noen reagerer på dette hvis de ikke har et forhold til partiet fra før, så vi har derfor samlet litt informasjon på denne siden.

 

Medlemsregister

Tilgang til hele medlemsregisteret har ansatte i det sentrale sekretariatet. Tilgangen til registeret er hierarkisk oppbygd. Det vil si at for eksempel tillitsvalgte på fylkesnivå kun har tilgang til registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens tillitsvalgte på lokalt nivå kun har tilgang til registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. De Grønnes medlemslister er konfidensielle og skal aldri utleveres til andre enn de som har fått tilgang gjennom sitt verv eller engasjement i organisasjonen. De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem, kan sende en e-post til [email protected].

Utmelding sendes til [email protected].

 

Støttespillerdatabase

Miljøpartiet de Grønne benytter den amerikanske plattformen NationBuilder som database over frivillige, støttespillere og andre interesserte. NationBuilder har server i USA og har forpliktet seg å overholde standardene satt av det europeiske regelverket GDPR.

I NationBuilder sammenstilles følgende informasjon der den foreligger:

Abonnement JA/NEI på nyhetsbrev, donasjonshistorikk, signerte underskriftskampanjer, hvorvidt en person er folkevalgt eller listekandidat eller tillitsvalgt i MDG, status som frivillig, samt hvilke oppgaver en person har sagt at hen ønsker å bidra med, eller andre egenoppgitte opplysninger via skjema på nett. Vi bruker denne informasjonen til å sørge for at hver enkelt støttespiller får relevant informasjon om vår politikk. Informasjonen brukes også for å hjelpe hver enkelt med å finne måter vedkommende kan bidra i partiet på. Informasjonen er kun tilgjengelig for enkelte ansatte i partiets administrasjon og ditt nærmeste fylkes- og lokallag.

Informasjonen du gir oss vil bli lagret i støttespillerdatabasen vår så lenge du fortsatt har tilknytning til partiet eller frem til du ber oss om å slette opplysningene. Vi ber de som har meldt seg som aktive støttespillere om å fornye sin status som aktiv innen 12 måneder etter neste valg. Les mer om våre sletterutiner for støttespillere her.

 

Aksjonsappen

Informasjon du sender inn blir lagret i vår database over aksjoner. Rapporterer knyttes til din e-post. Navn og bilde du oppgir på “min profil” blir synlig for andre brukere av appen sammen med statistikk over ditt bidrag. Kapteiner og partiets ansatte kan se alle dine rapporter. Påmelding til aksjoner sendes til støttespillerdatabasen NationBuilder hvor det blir opprettet en ny profil dersom du ikke er registrert tidligere. Du kan be om sletting av din personinfo via knappen “Slett meg” i appens sidemeny. Vi beholder da rapportene dine, men anonymiserer deg som innsender.

 

Nyhetsbrev

Ved å være medlem eller aktivt melde deg på vårt nyhetsbrev vil vi sende deg informasjon om partiets virksomhet. Vi ber om din kontaktinformasjon når du melder deg på nyhetsbrevet for at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev som er tilpasset hvor i landet du bor. Vi vil ikke gjøre din adresse kjent for andre abonnenter på e-postlisten eller selge den til en tredjepart.

 

Spørreundersøkelser

Partiet bruker den danske systemet SurveyXact for å føre anonyme spørreundersøkelser på vegne av partiet. Disse brukes til evaluering av partiets arbeid, og svarene kan ikke spores tilbake til den enkelte person. For å sende deg spørreundersøkelser ber vi om fornavnet ditt, e-post adressen din og/eller telefonnummeret ditt. Vi behøver e-posten din og/eller telefonnummeret ditt for å sende undersøkelsene på e-post/sms. Fornavnet brukes for å gjøre følgeteksten til undersøkelsen mer personlig. Partiets sekreteriat vil ha tilgang til opplysningene du oppgir, og disse anonymiseres når undersøkelsen er ferdig.

 

Bidrag til partiet

Bidrag og gaver til partiet gitt med bankkort lagres i støttespillerdatabasen NationBuilder, giverdatabasen vår Solidus og betalingsprosessoren Stripe, Vipps og Kviq. Denne informasjonen er tilgjengelig for enkelte ansatte sentralt i partiet. Vi kan kontakte deg i sammenheng med ditt bidrag til partiet.

Miljøpartiet De Grønne er pliktige etter loven til å lagre informasjon om beløp, navn og adresse til bidragsytere som gir gaver i form av penger eller rabatterte tjenester i minst 5 år. For å holde kontakt med bidragsytere lagrer vi også telefonnummer og e-post i de tilfeller hvor dette er oppgitt. I valgår vil mottatte bidrag som i sum overstiger kr 10.000,- bli offentliggjort på SSB sine nettsider. I mellomvalgsår er terskelen for offentligjøring 35.000 kroner. Dette kravet er satt for å sikre allmennheten innsyn i finansieringen av de politiske partiene. Dersom du ikke lenger ønsker å være registrert i støttespillerdatabasen, er vi fortsatt lovpålagte å beholde informasjon om dine bidrag.

Bidrag via Vipps

Når du gir gave til partiet via Vipps gjelder samme informasjon som ved andre bidrag. I tillegg lagres informasjon om ditt bidrag hos Vipps. Når du bidrar gjennom Vipps hentes det inn informasjon om deg fra Vipps som lagres i støttespillerdatabasen vår NationBuuilder. Informasjonen som hentes er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse of informasjon om bidraget ditt.

 

Sletterutiner for støttespillere

Senest 12 måneder etter hvert valg vil det bli sendt ut en e-post til alle registrerte i støttespillerdatabasen om at vi har informasjon om den. De vil få muligheten til å samtykke til at vi kan beholde all eller deler av opplysningene deres frem til neste valg. Dersom de ikke samtykker til dette vil alle opplysninger vi har om den registrerte i støttespillerdatabasen slettes. Dette gjelder ikke de som fortsatt er ansatte, har verv eller har andre aktive roller i partiet.

Som en registrert i støttespillerdatabasen vår kan du til enhver tid utøve dine rettigheter. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet sine sider.

 

Dine rettigheter som registrert

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du sende en e-post til [email protected]. Du har krav på at vi innfrir dine rettigheter uten unødige opphold og senest innen 30 dager.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn på om vi behandler opplysninger om deg, og dersom dette er tilfellet har du rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du kan lese mer om retten til innsyn på Datatilsynet sine sider.

Rett til retting
Du har rett til at vi retter feil i opplysninger vi har om deg.

Du kan lese mer om retten til retting på Datatilsynet sine sider.

Rett til sletting (rett til å bli glemt)
I visse situasjoner kan du kreve at vi sletter opplysninger vi har lagret om deg.

Du kan lese mer om når du har rett til sletting på Datatilsynet sine sider.

Rett til begrensing
I noen situasjoner har du rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysninger om deg.

Du kan lese mer om når du har rett til å be om begrenset behandling på Datatilsynet side sider.

Rett til dataportabilitet
Du har retten til å få utlevert opplysningene vi har om deg og gjenbruke disse hos andre systemer og tjenester. Denne retten gjelder kun hvis opplysningene er samlet inn basert på samtykke eller kontrakt.

Du kan lese mer om retten til dataportabilitet på Datatilsynet sine sider.

Rett til å klage
Dersom du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven har du rett til å klage. Du kan ta kontakt med oss ved å sende en e-post til personverndg.no. Du kan også klage til tilsynsmyndigheten, som er Datatilsynet.

 

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Informasjonskapsler, også kjent som “Cookies”, er små tekstfiler som lagres lokalt på enheten din når du laster inn en nettside. Disse blir som oftest brukt slik at nettstedet husker informasjon for brukere, sånn som om brukeren er logget inn, har valgt spesifikke innstillinger eller at den har lagt en vare i en handlekurv. Informasjonskapsler kan også bli brukt for å lagre informasjon om hvordan brukere navigerer på et nettsted.

Ved å benytte MDG.no og alle tilhørende undersider samtykker du til bruk av informasjonskapsler (cookies).

På MDG.no brukes Matomo Analytics for å føre statistikk over bruken av vårt nettsted. Det samles inn informasjon om hvordan brukere navigerer, hvilke filer som klikkes på og lastes ned, hvilket område brukere er fra, på hvilke tidspunkt brukeren besøker sidene våre, hvilket operativsystem som brukes, hvilken nettleser som benyttes og typen henviser brukeren kommer fra. Informasjonen som samles inn kan ikke spores tilbake til brukeren og blir kun benyttet av MDG.no for å forbedre brukeropplevelsen på nettsidene våre.

Vi bruker en plug-in fra Facebook som bruker cookies for at brukere skal kunne like eller dele innhold fra siden vår.

For kunne ta imot bidrag til partiet bruker vi betalingsløsningen Stripe. Stripe benytter cookies som lar oss ta imot bidrag gjennom nettsiden vår på en sikker måte.

HVORDAN ADMINISTRERE OG SLETTE INFORMASJONSKAPSLER

De fleste nettlesere tillater bruk av cookies automatisk, men man kan velge å skru av eller slette informasjonskapsler på enheten sin. Hvis du ønsker å skru av eller slette informasjonskapsler på din enhet kan du finne informasjon om hvordan dette gjøres under. Vær oppmerksom på at noen nettsider ikke vil vises riktig og at brukeropplevelsen din kan påvirkes dersom du skrur av bruk av informasjonskapsler.

Administrering og sletting av informasjonskapsler Google Chrome:

Administrering og sletting av informasjonskapsler Safari:

Administrering og sletting av informasjonskapsler Microsoft Edge

Administrering og sletting av informasjonskapsler Firefox.

Administrering og sletting av informasjonskapsler Opera.

Administrering og sletting av informasjonskapsler Internet Explorer.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Lukk boksen ved å klikke krysset oppe til høyre når du er fornøyd med valgene dine.

Innstillinger
Aksepter alle