Hav- og kystnatur

De Grønne vil stanse forsøplingen av havene våre, og ta vare på dyrene og plantene som lever der.

 

De Grønne vil: 

  • Verne minst 30 prosent av Norges havområder.
  • Gjøre hele naturmangfoldloven gjeldende for norske havområder.
  • Si nei til all deponering av gruveavfall i sjø, inklusive Førdefjorden og Reppafjorden.
  • At ingen nye områder skal åpnes for oljevirksomhet og vil derfor garantere at sårbare og verdifulle områder som blant annet Lofoten, Vestrålen, Senja og iskantsonen aldri åpnes for oljevirksomhet. 
  • Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025.
  • Bedre situasjonen for sjøfugl ved å legge sårbare bestanders næringsbehov inn i modeller for fiskeri- og økesystemsforvaltning.
  • Kreve lukkede septiksystem i fritidsbåter over 30 fot.
  • Stanse spøkelsesfiske med ikke-nedbrytbart plastredskap ved å pålegge norsk fiskerinæring og alle som fisker i norske farvann innen 2023 å merke alle redskap så de kan finnes og spores tilbake til eier, og pålegge eier økonomisk ansvar for opprydding og miljøskade.

 

Havnasjonen Norge

Norges kystlinje er ett av verdens lengste og landet vårt består av sju ganger så mye hav som land. Mesteparten av naturmangfoldet og den biologiske produksjonen er i havet og på kysten. Våre største inntekter kommer fra havet og våre største framtidsmuligheter ligger trolig i havet. Sammenlignet med mange andre havområder er de norske havområdene relativt godt forvaltet, men samtidig er de utsatt for hardt press, både i form av klimaendringer og havforsuring, plastforurensing og næringsvirksomhet til havs. 

 

De Grønne vil bygge videre på og styrke Norges kunnskapsbaserte og helhetlige havforvaltning. Samtidig må naturens tålegrenser og naturverdiene til havs legges til grunn for forvaltningen av havområdene. Et representativt utvalg natur, samt sårbar og verdifull natur, må vernes mot alle relevante trusler. Vi må beskytte områder med korallrev, urørt tareskog, ålegrasenger og andre viktige bunnhabitat, og restaurere forringende områ- der. Miljøkravene til næringsvirksomhet må skjerpes. Forvaltningsplanene må videreutvikles, blant annet med tydeligere mål for miljøtilstanden. Vi må styrke kunnskapen om havøkosystemene og vår påvirkning på dem.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle