Fred og internasjonal konfliktløsing

MDG mener Norge aktivt bør bidra til internasjonal konfliktløsning og at vi bør innta en ledende rolle i kampen for en verden uten atomvåpen. De Grønne jobber for våpenkontroll og kjernefysisk nedrustning, og mot masseødeleggelsesvåpen og autonome våpen. Målet er å redusere behovet for voldsmakt til et minimum. 

 

Vi vil:

 • At Norge skal fremme ikke-voldelig konflikthåndtering og arbeide for global nedrustning.
 • At norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner normalt må være foranlediget av et FN-mandat. I situasjoner der en vetomakt blokkerer muligheten for å hindre folkemord, vil De Grønne likevel kunne støtte en humanitær intervensjon, gitt bred internasjonal oppslutning og deltagelse.
 • Styrke innsatsen for beskyttelse mot og forebygging av seksuell vold i krig og kriser, respons for ofrene og straffeforfølgelse av gjerningspersonene.
 • Støtte FNs kartlegginger av alvorlige forbrytelser som begås mot barn i krig og hvilke stridende parter som begår disse forbrytelsene.
 • Stille krav om at operasjoner der Norge deltar følger internasjonal humanitærrett, samt bidra til at alle FN-soldater får grundig folkerettslig opplæring.
 • At Norge tilslutter seg det internasjonale forbudet mot atomvåpen.
 • Arbeide for et internasjonalt regelverk mot autonome, robotstyrte våpensystemer.
 • Ikke tillate salg av våpen eller annet militært materiell til autoritære regimer og til stater som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. 
 • Støtte en reform av FNs Sikkerhetsråd der representativitet og legitimitet styrkes.
 • Arbeide aktivt for å få slutt på okkupasjoner i strid med folkeretten, som i Palestina og i Vest-Sahara.
 • Jobbe internasjonalt for tiltak mot drap og forfølgelse av miljøforkjempere i  utlandet.

 

Ikke-vold

MDG ser på ikkevoldelig motstand og dialog som egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Vi vil bidra til en kultur der bruk av voldsmakt reduseres til et minimum. Militære midler må i tråd med FN-pakten være absolutt siste utvei, og kombineres med sivil, ikke-voldelig og humanitær innsats, også i etterkant.

 

Nei til atomvåpen og autonome våpen 

MDG jobber for våpenkontroll og kjernefysisk nedrustning, og mot masseødeleggelsesvåpen og autonome våpen. Norge har vært et foregangsland i å innføre internasjonale forbud mot klasevåpen og landminer. MDG ønsker tilsvarende innsats i arbeidet for et forbud mot kjernevåpen, en grunnleggende trussel mot mennesker og miljø. 

 

Bruk av militærmakt 

I situasjoner der en stat ikke er i stand til å beskytte egne borgere mot forbrytelser mot menneskeheten, som folkemord og etnisk rensning, eller der en stat selv utøver slike forbrytelser, har verdenssamfunnet både rett og plikt til å gripe inn gjennom humanitære intervensjoner. Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner må normalt være foranlediget av mandat fra FNs sikkerhetsråd. I situasjoner der en vetomakt blokkerer mu-ligheten for å hindre folkemord, vil MDG likevel kunne støtte en humanitær interven-sjon, gitt bred internasjonal oppslutning og deltagelse

 

NATO-medlemsskap

Vi vil opprettholde norsk medlemskap i NATO, men aktivt arbeide for at forsvarsalliansen skal holde seg innenfor kjerneoppdraget om forsvar av medlemsland. Det betyr at vi vil prioritere fredelig konfliktløsning, forebygging av konflikt og forsvar av medlemmenes territorium fremfor såkalte “out-of-area”-operasjoner. Avspenning må fortsatt være et viktig mål for norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. De Grønne vil derfor arbeide for at NATO unngår å øke spenningsnivået i Europa, og bidra til avspenning i forholdet mellom NATO og Russland ved å si nei til utplassering av rakettskjold i NATO-regi på norsk jord og beholde en restriktiv basepolitikk uten fast utplassering av allierte styrker på norsk territorium i fredstid. Vi vil jobbe for at NATO skal avvikle sin førsteslagsstrategi for atomvåpen og lede an i et internasjonalt samarbeid om kjernefysisk nedrustning.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle