Fred og internasjonal konfliktløsing

De Grønne mener Norge aktivt bør bidra til internasjonal konfliktløsning og at vi bør innta en ledende rolle i kampen for en verden uten atomvåpen. De Grønne ønsker også en langt mer restriktiv politikk for norsk våpeneksport, for å hindre at norskproduserte våpen ender opp i land som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd.

 

Vi vil:

 • At Norge skal fremme ikke-voldelig konflikthåndtering og arbeide for global nedrustning.
 • Endre Grunnloven slik at norsk deltakelse i krigsoperasjoner i utlandet må godkjennes av Stortinget.
 • Stille krav om at operasjoner der Norge deltar følger internasjonal humanitærrett, samt bidra til at alle FN-soldater får grundig folkerettslig opplæring.
 • Ha som forutsetning for norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner at de er i tråd med folkeretten og forankret i et FN-mandat.
 • Støtte en reform av FNs Sikkerhetsråd der representativitet og legitimitet styrkes.
 • Arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, på linje med forbudene mot andre masseødeleggelsesvåpen.
 • Legge til rette for styrket informasjonsarbeid om de humanitære og økologiske konsekvensene av atomvåpen.
 • Arbeide for et internasjonalt regelverk mot autonome, robotstyrte våpensystemer.
 • Styrke det norske bidraget til sivil overvåkning av internasjonale konfliktsituasjoner, og øke støtten til internasjonale sivilsamfunnsaktører som beskytter sivile mot vold og overgrep.
 • Sikre at norske våpenprodusenter ikke har anledning til å selge våpen til autoritære regimer og til stater som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd.
 • Arbeide for krav om sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge.
 • At Norge skal anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Et underliggende motiv er å bidra til fredsprosessen i området.

 

Ikke-vold

De Grønne ser på ikkevoldelig motstand og dialog som egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Vi vil bidra til en kultur der bruk av voldsmakt reduseres til et minimum. Militære midler må i tråd med FN-pakten være absolutt siste utvei, og kombineres med sivil, ikke-voldelig og humanitær innsats, også i etterkant.

 

Nei til atomvåpen og autonome våpen 

Norge har vært et foregangsland i å innføre internasjonale forbud mot klasevåpen og landminer. De Grønne ønsker tilsvarende innsats i arbeidet for et forbud mot kjernevåpen, en grunnleggende trussel mot mennesker og miljø. Vi vil også arbeide for internasjonalt regelverk som rammer autonome, robotstyrte våpen.

 

Bruk av militærmakt 

I situasjoner der en stat ikke er i stand til å beskytte egne borgere mot forbrytelser mot menneskeheten, som folkemord og etnisk rensning, eller der en stat selv utøver slike forbrytelser, har verdenssamfunnet både rett og plikt til å gripe inn. Det er avgjørende for De Grønne at beslutninger om bruk av militærmakt kombineres med forpliktende planer for humanitær hjelp, gjenoppbygging og fredsbygging, og sikrer grunnleggende menneskerettigheter. 

Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner må være foranlediget av et FN-mandat, folkerettslig forankret, og skal ikke gå på bekostning av Forsvarets primæroppgave.

 

NATO-medlemsskap

Vi vil opprettholde norsk medlemskap i NATO, men aktivt arbeide for at forsvarsalliansen skal holde seg innenfor kjerneoppdraget om forsvar av medlemsland. Det betyr at vi vil prioritere fredelig konfliktløsning, forebygging av konflikt og forsvar av medlemmenes territorium fremfor såkalte “out-of-area”-operasjoner. Avspenning må fortsatt være et viktig mål for norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. De Grønne vil derfor arbeide for at NATO unngår å øke spenningsnivået i Europa eller i konfliktsoner i andre deler av verden. Vi mener videre at Norge må jobbe for at NATO-samarbeidet ikke skal basere seg på bruk av kjernevåpen.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle