Tog og jernbane

Vi vil gjøre det enklere og billigere å reise miljøvennlig i hele Norge.
Togreiser mellom de store byene skal i stor grad ta over for flyreiser, og gods bør i mye større grad transporteres på tog. 

Vi vil:

 • Sørge for flere nattog innenlands, og fra Oslo til kontinentet
 • Bygge ut raskere tog mellom Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo
 • Bygge høyhastighetstog til Europa, Stockholm og København og bygge ut Nordlandsbanen til Tromsø.
 • Ferdigstille Intercity-utbyggingen på Østlandet og starte byggingen av ny jernbanetunnel gjennom Oslo.
 • Bygge dobbeltspor på Trønderbanen, Vossebanen og Jærbanen.
 • Gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie.
 • Bygge ut høyhastighetsbane for å redusere reisetiden med tog mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til maks fire timer og Oslo-Stavanger til maks seks timer innen 2025.
 • Utrede en hyperloopbane Oslo-København forbåde godstrafikk og persontrafikk.
 • Stanse konkurranseutsetting og fragmentering av togdrift på norske skinner og etablere ett jernbaneselskap som skal ha ansvar for både tog og skinner.
 • Fjerne merverdiavgiften på togreiser.
 • Innføre et nasjonalt reisekort som kan brukes på buss, ferge, båt og tog.
 • Lukke gapet for vedlikeholdsetterslepet av infrastruktur i jernbanen.

Tog og jernbane - ryggraden i Norges transportsystem

De Grønne vil videreutvikle et effektivt transportsystem som en forutsetning for et moderne samfunn, et effektivt næringsliv og en velfungerende offentlig sektor. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp, forurensing, støy og naturinngrep.

Vi vil gjøre kollektivreisen og togreisen til ryggraden i Norges transportsystem.
Skal vi lykkes med å innfri forpliktelsene vi har påtatt oss i Paris-avtalen, må vi investere mye i en omlegging av
transportsektoren i årene som kommer.

Kollektivtransporten må bli langt mer miljøvennlig og tilby attraktive kollektivtjenester tilpasset det lokale befolkningsgrunnlaget, både i byene og i distriktet.

De Grønne vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken mellom de store byene og reduksjon av bilkjøring i byregioner.
Toget skal være det foretrukne transportmiddelet på lange og mellomlange reiser der forholdene ligger til rette, og til det nære utland som Stockholm og København. Jernbane og tog er et integrert system som ikke er egnet for konkurranse.

MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsetting av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle