Tog og jernbane

Vi vil gjøre det enklere og billigere å reise miljøvennlig i hele Norge. Togreiser mellom de store byene skal i stor grad ta over for flyreiser, og gods bør i mye større grad transporteres på tog. 

 

De Grønne vil:

 • Sikre at det alltid er billigere å reise med regiontog enn med fly og bil.
 • Bygge Nord-Norge-banen.
 • Jobbe for redusert reisetid og kapasitetsøkning med tog slik at tog kan erstatte fly mellom Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo, herunder utrede dobbeltsporede høyhastighetsbaner.
 • Reversere oppsplittingen av planlegging, bygging, materiell og vedlikehold for norsk jernbane. 
 • Innføre taxfree-ordning på grensekryssende langdistansetog, og avvikle ordningen med taxfree- handel på flyplasser. 
 • Gi nattogtilbudet et kraftig løft, med flere sovevogner, reduserte priser og mulighet for flere reisende per kupé.
 • Sikre god internettdekning på regiontogene.
 • Bygge flere dobbeltspor der det er hensiktsmessig, blant annet på Trønderbanen, Vossebanen, Ofotbanen og Jærbanen.
 • Gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie.
 • Prioritere målrettede tiltak som øker kapasiteten for godstransporten på skinner.
 • Bygge ut høyhastighetsbaner mellom Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg som gir rask og enkel togforbindelse videre til Europa for folk og gods

 

Tog og jernbane - ryggraden i Norges transportsystem 

De Grønne vil videreutvikle et effektivt transportsystem som en forutsetning for et moderne samfunn, et effektivt næringsliv og en velfungerende offentlig sektor. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp, forurensing, støy og naturinngrep derfor vil vi gjøre kollektivreisen og togreisen til ryggraden i Norges transportsystem. Skal vi lykkes med å innfri forpliktelsene vi har påtatt oss i Paris-avtalen, må vi investere mye i en omlegging av transportsektoren i årene som kommer. Kollektivtransporten må bli langt mer miljøvennlig og tilby attraktive kollektivtjenester tilpasset det lokale befolkningsgrunnlaget, både i byene og i distriktet. 

 

På skinner i Europa

Det haster med å prioritere løsninger som gjør at det norske jernbanenettet blir koblet på det europeiske togtilbudet også for høye hastigheter. Dette vil gi bedre tilbud både for pendlere, reisende på korte og lengre avstander, samt for frakt av gods. Vi vil forbedre utlandsforbindelsene med jernbane og samarbeide med våre naboland for å etablere gode nattogtilbud til utlandet.

 

Vi vil stanse oppsplittingen

Ansvaret for skinner, drift og togmateriell er i dag splittet opp og konkurranseutsatt. Dette gjør det svært uoversiktlig og vanskelig å få til en helhetlig utvikling av togtilbudet. De Grønne vil stanse oppsplittingen av utbygging og drift på norske skinner.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle