Sosialtjenester

Vi vil hjelpe flere som ønsker å jobbe ut i jobb, samtidig som trygdeordningene må gi en anstendig levestandard til de som ikke kan jobbe.

Løsningen i fremtiden er en velferdsreform med garantert minsteinntekt (borgerlønn) som sikrer at folk klarer seg gjennom kriser som det folk står i nå - og slike kriser kommer alltid til å ramme de som har minst.

 

De Grønne vil:

 • Øke satsene for sosialhjelp til et nivå man kan leve av, for eksempel beregnet ut fra SIFOs standardbudsjett.
 • Øke minstepensjonen for enslige pensjonister med 4000 kr.
 • Innføre forsøksordninger med å fjerne aktivitetskrav og -begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
 • Styrke kunstnere og frilanseres sosiale rettigheter i NAV. Hele personinntekten skal telle med i opptjening av ytelser, og vi vil innføre minstefradrag for kunstnere og frilansere.
 • Bedre NAVs tilgjengelighet overfor brukerne gjennom utvidede telefon- og åpningstider, og opprettholdelse av antall NAV-kontorer.
 • Innføre mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere.
 • Styrke saksbehandlingskapasiteten i NAV, sørge for etterutdanning og økt bemanning for å sikre en forsvarlig og effektiv behandling.
 • Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende.
 • Utvide prosjektene med klart språk til hele NAV, slik at vedtak og annen kommunikasjon med brukere blir formidlet på en måte som er forståelig.
 • Gjøre det lettere å beholde rett til dagpenger og NAV-stønad under videreutdanning, kursing og fullførelse av doktorgrad, og endre dagpengeordningen til også å omfatte nyutdannede og personer som har mindre deltidsstillinger.
 • Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk. 

 

Forsøk med borgerlønn (garantert minsteinntekt)

Vi har et politikerskapt system i Norge hvor vi i dag møter de som trenger hjelp med veldig mye mistro. Garantert minsteinntekt (borgerlønn) gjøre at vi slipper å bruke ressurser på NAV på å møte folk med mistenksomhet og gi folk verdigheten tilbake. Les mer her. 

Vi vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. Borgerlønn er en betingelsesløs og universell grunninntekt som kan gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil også gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødige, og dermed redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

 

Få flere som kan jobbe i jobb

Vi vil forsterke og utvide tiltak som har vist seg å føre til at flere får tilgang til arbeidsmarkedet, og blir værende i arbeidslivet. Vi vil styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av de som følges opp av veileder. De Grønne vil legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe, blant annet ved å innføre et mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle