Sosialtjenester

Vi vil hjelpe flere som ønsker å jobbe ut i jobb, samtidig som trygdeordningene må gi en anstendig levestandard til de som ikke kan jobbe.

 

Vi vil:

 • Arbeide for en nasjonal minstenorm for sosialhjelp.
 • Øke minstepensjonen for enslige pensjonister med 4000 kr.
 • Innføre feriepenger for dagpengemottakere.
 • Øke overgangsstønaden til enslige foreldre.
 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet.
 • Styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av brukere som følges opp av veileder.
 • Pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.
 • Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å samle erfaringer om virkning og innretning.
 • Endre dagpengeordningen til også å omfatte personer som har mindre deltidsstillinger.
 • Bidra til at brukere av NAV med særlig lav inntekt skal kunne bruke honnørkort.
 • Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende.
 • Utrede justering av ytelser til personer som bor i land med lavere levekostnader.
 • Reversere endringene i barnetillegget for uføre, som særlig rammer familier med mange barn.
 • Opprette 2500 nye tiltaksplasser for arbeidssøkere.
 • Opprette 2000 nye tiltaksplasser for personer som trenger varig tilrettelagt arbeid.

 

Forsøk med borgerlønn

Vi vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. Borgerlønn er en betingelsesløs og universell grunninntekt som kan gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange.

En godt fungerende borgerlønn vil også gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødige, og dermed redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

 

Få flere som kan jobbe i jobb

Vi vil forsterke og utvide tiltak som har vist seg å føre til at flere får tilgang til arbeidsmarkedet, og blir værende i arbeidslivet. Vi vil styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av de som følges opp av veileder.

Vi vil opprette 2000 nye tiltaksplasser for personer som trenger varig tilrettelagt arbeid for personer som i dag mottar uføretrygd.

Vi vil legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe, blant annet ved å pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle