Digitale rettigheter

Vi vil sikre et fritt og åpent internett, gi fri tilgang til offentlig finansiert kunnskap og arbeide for bedre personvern.

 

Vi vil:

  • Fremme samfunnsengasjement og demokratiutøvelse gjennom internett, og forsvare tilgang til et fritt og åpent nett som en rettighet for alle.
  • Skape en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn og som fremmer kulturproduksjon både i klassiske og nye former.
  • Oppheve Norges tilslutning til EUs datalagringsdirektiv, kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk internett-trafikk gjennom FRA-loven og prioritere hensynet til personvern og borgerrettigheter i behandlingen av nye lover eller avtaler som berører digitale rettigheter.
  • Bruke åpne filformater og fri programvare i alle offentlige virksomheter. Når det offentlige uvikler egen programvare må denne frigjøres under en anerkjent fri programvare-lisens.
  • Gjøre offentlige data, kulturelle verk og forskning tilgjengelig for allmennheten under en fri lisens eller uten opphavsrettslig beskyttelse såfremt det ikke går utover personvern eller rikets sikkerhet.
  • Forby Digital Rights Management (DRM), det vil si tekniske beskyttelsessystemer beregnet på å begrense bruksmulighetene til digital informasjon. For produkter der et forbud er utenfor norsk jurisdiksjon, vil vi pålegge tydelig merking av DRM.
  • Forby å sperre brukere ute fra full tilgang til funksjonaliteter på egen maskinvare, for eksempel smarttelefoner og nettbrett. Eiendomsretten tilsier at når du har kjøpt et produkt må du kunne bruke det slik du vil, uten å måtte "jailbreake" eller låse det opp på annet vis først.

Fritt og åpent internett

Et fritt og åpent internett er avgjørende for ytringsfrihet, kunnskapsdeling, samarbeid på tvers av landegrenser og kamp for demokratiet. Internett er avgjørende både i hverdagslivet og i kampen for en bedre verden – enten det gjelder utøvelse av ytringsfriheten, deling av kunnskap, samarbeid på tvers av landegrenser eller kamp mot udemokratiske regimer. Vi vil sikre personvernet, et fritt og åpent internett og tilgang til offentlig finansiert kunnskap.

Internett og fildeling

Informasjonsfrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til utdanning og arbeid er grunnleggende menneskerettigheter. Utøvelsen av disse avhenger av et fritt og åpent internett. Ingen tjener på å undergrave dette i en ineffektiv «krig mot piratkopiering». Derfor vil vi utrede mulighetene for å gjøre ikke-kommersiell fildeling lovlig, kombinert med ulike løsninger for betaling til utøvere og produsenter. Vi vil legge til rette for et levende kultur- og samfunnsliv ved å styrke både nettet og kulturproduksjonen.

Åpne offentlige data

Når du betaler for noe er det ditt til å gjøre hva du vil med. Det er et grunnleggende prinsipp. Likevel er det ikke slik med offentlig forskning og informasjon, selv om det er betalt over skatteseddelen. Vi vil at reglene skal være rettferdige. Offentlig finansiert forskning må kunne leses og brukes av alle, programvare må være fri, innsamlede data må være tilgjengelig under frie lisenser, og helfinansiert kultur må gjøres fritt tilgjengelig etter fem år. Vi vil også ha en policy for fritt lisensierte skolebøker for alle utdanningsnivåer.

Gjennomsiktighet og demokrati

Demokratiet avhenger av at befolkningen kan kikke myndighetene i kortene. Derfor ønsker vi mest mulig gjennomsiktighet i det offentlige, som omfatter alt fra bruk av fri programvare og åpne standarder til frigjøring av data og opprettelsen av et lobbyregister. Norge må oppheve tilslutningen til Datalagringsdirektivet, og hensynet til befolkningen må veie tyngst når nye lover eller internasjonale avtaler vurderes. Når de gode intensjonene ryker må regelverket være godt nok til at varslere trygt kan stå fram uten å frykte samme skjebne som Chelsea Manning eller Edward Snowden.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle