Skatter og avgifter

For å lykkes med et grunnleggende grønt skifte er vi avhengig av at innbyggerne og næringslivet er med. De Grønne vil bruke skatter og avgifter til å premiere miljøriktige valg, samtidig som vi vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere økonomisk ulikhet. For å unngå at miljøavgifter slår ut på en sosialt urettferdig måte, vil vi prøve ut en ordning med klimabelønning hvor inntekter fra enkelte avgifter deles ut igjen til innbyggerne.

 

Vi vil:

 • Innføre en ordning med klimabelønningen, der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte bensinavgifter, deles direkte ut igjen med en lik sum til alle innbyggere.

 • Gjøre inntektsskatten mer progressiv

 • Øke og målrette avgifter på miljøskadelig forbruk og produksjon, og redusere avgifter på miljøvennlige alternativer og avgifter som hindrer innovasjon og jobbskaping.

 • Fjerne merverdiavgift på bl.a frukt, grønt, økologiske varer, vegetariske produkter, gjenbruk, reparasjoner og kollektivtransport.

 • Begrense prisveksten på boliger gjennom gradvis å trappe ned rentefradraget, og skattlegge sekundærboliger høyere.

 • Øke CO2-avgiften på fossil energibruk betydelig og gjøre den lik for alle sektorer i samfunnet.

 • Øke avgiftene på bruk av plastemballasje, fossilbiler og forurensende flyreiser samt øke momsen på kjøtt.

 • Innføre avgift på finanstransaksjoner, aksjehandel og valutatransaksjoner.

 • Styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende.

 • Gi skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen.

 • Tette smutthull som i dag gjør at multinasjonale selskaper kan unngå skatt i Norge.

 • Sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter.

 • Bruke statlig eierskap og internasjonalt samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og hindre skattetilpasning og kapitalflukt.

 

Skatte- og avgiftssystemet er sentralt i en radikal, grønn omlegging av økonomien. De Grønne vil gjøre de miljøvennlige valgene lønnsomme for både enkeltpersoner og næringslivet, og sikre at forurenser faktisk betaler. Vi vil flytte de enorme skattefordelene som i dag gis til olje- og gassindustrien over til nye grønne næringer, og gi skattemessige fordeler til gründere, småbedrifter, og bedrifter som satser på bærekraftig innovasjon og teknologiutvikling. Vi vil flytte skatt fra arbeid til forbruk for å gjøre det lettere å ansette folk. Skatter og avgifter finansierer viktige fellesoppgaver som helse, utdanning og infrastruktur. Samtidig er skattesystemet viktig for å omfordele mellom fattig og rik, og for å unngå at kapital blir samlet på færre hender. De Grønne vil føre en progressiv skattepolitikk som reduserer ulikheter i samfunnet, med mindre skatt på lave inntekter, og mer skatt på høye inntekter og formue. De Grønne vil prøve ut en ordning med å dele inntektene fra enkelte midlertidige avgiftsøkninger, som høyere bensinavgifter, tilbake til innbyggerne i form av klimabelønning. Formålet er å kunne øke avgifter slik at de har større effekt samtidig som den sosiale profilen ivaretas. For å finansiere det grønne skiftet og samtidig sikre en sterk offentlig finansiert velferd, mener De Grønne det er rom for en viss økning i det samlede skatte og avgiftsnivået. Den gunstige boligbeskatningen i Norge er en viktig årsak til den kraftige økningen i boligprisene. De Grønne mener det er bra at mange eier sin egen bolig, men vil motvirke at bolig blir et spekulasjonsobjekt. Vi vil derfor begrense rentefradraget.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle