Livskvalitet

De Grønne vil ha et varmere samfunn der livskvalitet settes i sentrum, og hvor arbeidstakere kan velge mer fritid og ferie fremfor stadig høyere lønn.

Vi vil:

  • Innføre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser som overordnet politisk mål, ikke stadig økning av produksjon og materielt forbruk
  • Skape et varmere samfunn med mindre fremmedfrykt og utenforskap
  • Gi rom for mer fritid og frivillighet - mindre stress og kjøpepress
  • Skape grønnere og triveligere lokalmiljø med flere møteplasser og kreative byrom, sømløse kollektivtilbud og trygge veier for sykkel og gange
  • Gjøre det enklere for arbeidstakere å velge kortere arbeidstid og gradvis redusere arbeidstiden fra 37,5 til 30 timer per uke
  • Utrede og gjennomføre pilotprosjekter med borgerlønn, en ikke-byråkratisk minimumsinntekt til alle innbyggere

En bærekraftig framtid

Dersom alle i verden skulle hatt det samme materielle forbruket som nordmenn, ville vi trenge tre jordkloder. Det er ikke bærekraftig, og det er heller ikke nødvendig. Nordmenn flest opplever ikke at det er enda flere og dyrere ting som gir økt livskvalitet. Det viser forskning og meningsmålinger. Grønn politikk vil ta dette på alvor, og fremme de tingene folk opplever gir livskvalitet, som faktisk også er godt for jorda vår.

Valgfri fritid

De Grønne vil gjøre det enklere å velge kortere arbeidstid og gradvis innføre 6-timersdag. Ved å dele mer på arbeidet vil vi gi folk mer fritid samtidig som vi reduserer forbruksveksten og tidsklemma og skaper et mer inkluderende arbeidsliv.

Det gode liv

Vi vil skape en fremtid der mindre stress, forbruks- og prestasjonsjag gir mer rom for rikere og bedre liv. I et grønt samfunn har vi mer tid til hverandre, og økt frihet til å leve meningsfulle, mangfoldige liv. Hele samfunnet, med helsevesenet og skolen i spissen, må fremme gode liv og muligheter for alle. De Grønne vil gjennomføre en rusreform og satse målrettet på psykisk helse, livsmestring og tidlig innsats. Vårt mål er at alle mennesker skal få mulighet til å realisere sitt fulle potensial.

Motta vårt
nyhetsbrev