Når man reiser rundt i Norge, er det lett å tenke at hele landet består av urørt natur. Det er grønne jorder, dype skoger, hvite vidder og blått hav så langt øyet ser. Men synet bedrar: I virkeligheten er naturen vår under sterkt press. Bare de siste tiårene er den urørte naturen kraftig redusert.

Signer oppropet: Gi naturen vår bedre vern!

Vi vil være de fremste forkjemperne for å ta vare på og reetablere naturen. En intakt og økologisk bærekraftig natur er også det aller beste vernet mot klimaendringer. Vi er garantisten for å stanse nedbyggingen av natur og matjord og åpne opp strandsonen i hele landet. 

Bit for bit forsvinner naturen og dyrelivet rundt oss. Faktisk har vi bare 11,5 prosent villmark igjen, etter at vi mistet områder tilsvarende 2,9 millioner fotballbaner mellom 1988 og 2018 – eller én hver eneste time. Til og med natur som er vernet blir rasert, fordi politikerne kan oppheve vernet hvis de ønsker det. 

Å ta vare på naturen er å opprettholde grunnlaget for gode samfunn: materiell trygghet og velferd, god helse og høy livskvalitet. Verden og naturen var ikke så uendelig likevel, slik den så ut til å være for bare få generasjoner siden. Vi må stanse tapet av natur og biologisk mangfold. 

Les også: Her er MDGs plan for å redde naturen fra nedbygging

Vi vil blant annet:

 • Redusere presset på naturen og starte overgangen til en mer bærekraftig økonomi.
 • Vi må sikre allemannsretten, slik at alle kan oppleve fred og ro i naturen. Rusle langs et sauetråkk eller en sti oppmerket av frivillige, eller slukke tørsten i en iskald fjellbekk.
 • For å kunne hoppe fra svaberget og bade i fjorden må vi bevare kystlandskapet og strandsonen.
 • Vi vil kun bygge nye hytter der det er bygget fra før, og gjøre leie og deling mer attraktivt. Flere må få oppleve fugler og dyr og alle de rare insektene som skjuler seg i den gamle furua.
 • Vi må stoppe regjeringens utbygging i vernede vassdrag, så vi fortsatt kan oppleve ville fossefall og bevare artsmangfoldet i store innsjøer og små tjern.
 • Vi sier nei til vindkraft i urørt natur på land, fordi frisk luft og naturens ro gir bedre fysisk og mental helse.
 • Vedta en naturlov etter modell fra klimaloven.  
 • Verne 30 prosent av all natur på land og til havs.
 • Lage en nasjonal plan for naturrestaurering.
 • Styrke naturhensyn i arealforvaltningen ved å flytte ansvaret for plan- og bygningsloven tilbake til Klima- og miljødepartementet.

Vi trenger en ny areal- og naturpolitikk

Naturen spiller en viktig rolle også for klimaet: Den binder karbon og lager oksygen, og evnen til å ta opp vann demper farene for flom og andre uønskede naturhendelser som forsterkes av klimaendringene.

Vi krever en grunnleggende endring av norsk naturforvaltning. Vi må slutte å bygge ned natur, og satse mer på å restaurere og reparere ødelagt natur. Det er ikke nok å bevare isolerte områder natur innimellom nedbygd og skadet natur. Opp mot halvparten av verdens gjenværende natur må på lang sikt vernes, gjennom store og sammenhengende områder. Dette må også ligge til grunn for norsk politikk.

Vi vil:

 • Innføre en naturavgift for å stanse skadelige og unødvendige naturinngrep i norsk natur. 
 • Fjerne subsidiering av natur- og miljøskadelig aktivitet.
 • Lage et nasjonalt regnskap for naturområders tilstand og grad av forringelse, som kan brukes som utgangspunkt for arbeid med naturrestaurering. 
 • Styrke kommunenes miljø- og planfaglig kompetanse ved å øke tilskuddene til å engasjere miljørådgivere. 
 • Stoppe all nedbygging av myr.
 • Sikre allemannsretten, bevare kystlandskapet og stanse nedbyggingen av strandsonen.
 • Legge til rette for et mer bærekraftig hytteliv ved at nye hytter må bygges innenfor allerede utbygde områder.
 • Etablere en rekke nye nasjonalparker og verneområder.
 • Si nei til all deponering av gruveavfall i sjø, inklusive i Førdefjorden og Repparfjorden, og legge til rette for alternativ bruk av restmasser fra gruver og tunneler. 

Signer oppropet: Gi naturen bedre vern i Grunnloven

Regjeringen må følge opp Naturavtalen

MDG er forkjemper for en ny, ambisiøs naturpolitikk og slutter helhjertet opp om målene i FNs Naturavtale, som ble undertegnet av Norge på FNs naturtoppmøte COP15.

Les også: Slik vil MDG redde naturen

Vil du vite enda mer om vår naturpolitikk? Les mer i programmet vårt

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle