De Grønne vil skape lokalmiljøer som er bra for både mennesker og miljø, der folk kan leve, bo, handle, reise og jobbe grønnere.

 

Vi vil:

  • Prioritere gange, sykkel og kollektivtransport over biltrafikk.
  • Sørge for trygg og ren luft i norske byer.
  • Skape levende bysentrum med plass til lekeplasser, parker og kultur.
  • Ta vare på grøntområder og natur i og rundt byene.
  • Ha mindre reklame i byene.
  • Ha billigere kollektivtrafikk og gratis for alle barn under skolealder, i hele landet.
  • Jobbe for trygge skoleveier, blant annet ved å etablere bilfrie hjertesoner rundt byskoler i hele landet.
  • Stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder gjennom by- og bygdemiljøpakker.
  • Innføre målet om nullvekst i personbiltransporten for alle byområder.

 

Prioritere gange, sykkel og kollektivtransport

Norske byer har i alt for mange år hadde blitt bygd på bilens premisser. Det skyldes at politikere ikke har vært villige til å prioritere fotgjengere, syklister og kollektivreisende over bilen.

Mange steder har den bilvennlige politikken ført til dårlig luft, høye klimagassutslipp, utrygge skoleveier, få og dårligere sykkelveier og at både biler, busser og trikker står og stanger i kø. Det er denne utviklingen vi jobber med å snu. I stedet for å fortsette den gammeldagse, bilbaserte byplanleggingen, ønsker vi å prioritere flertallet som reiser til fots, med sykkel eller kollektivtransport.

 

Ren luft for alle

Flere norske byer har lenge slitt med helsefarlig luft, noe som førte til at Norge i 2015 ble dømt av EFTA-domstolen for ulovlig høy luftforurensning. Særlig er det barn, eldre og syke mennesker som risikerer helseplager, sykdom eller for tidlig død som følge av luftforurensning. Målet vårt er at luftkvaliteten i byene alltid skal være i tråd med Helsemyndighetenes anbefalinger.

I Oslo har De Grønne ledet an i kampen mot luftforurensning. I 2018 var lufta for første gang under den lovpålagte grensa for luftforurensning. Bedringen skyldes i hovedsak at biltrafikken går ned, at stadig flere går, sykler og reiser kollektivt, og at vi ser en rekordvekst i bruk av elbil. Det samme ønsker vi å gjøre i alle byer som sliter med helsefarlig luftforurensning.

 

Trygge skoleveier

De Grønne mener at barnas trygghet må prioriteres over bilen. Det burde være en selvfølge at det er trygt å sende barn til skolen uten at de må kjøres. Derfor mener vi at man må systematisk jobbe med å redusere fartsgrenser, få på plass fartshumper og opphøyde gangfelt, bygge ut sykkelveier, og gjennomføre trafikkreduserende tiltak ved skoleveier. I tillegg vil vi etablere bilfrie hjertesoner rundt byskoler i hele landet.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle