Kunst og kultur

Vi ønsker et rikt og uavhengig kulturliv som er tilgjengelig for alle.

 

Vi vil:

  • Sikre et godt og bredt kulturtilbud over hele landet, med omreisende og faste institusjoner, profesjonelle tilbud og amatørgrupper.
  • Styrke allmenntilbudet for kulturopplevelser, ved å øke bevilgning til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.
  • Sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet.
  • Styrke norsk produksjon av musikk, film, spill og andre kulturuttrykk.
  • Utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte bransjene.
  • Stille offentlige lokaler til disposisjon som atelier, fellesverksteder, øvingsrom, konsertlokaler og lydstudioer.

 

Senke terskelen for å se og utøve kunst

Kunst må kunne skapes og oppleves i hele landet, og ulike kunstuttrykk skal være tilgjengelige. Vi vil styrke ordninger spesielt rettet mot grupper som ikke oppsøker kunst og kultur til vanlig. Vi skal sørge for god infrastruktur og videreutvikle mangfoldet av kunst og kultur lokalt og nasjonalt.

 

Stabil og offentlig finansiering

Vi vil gi immaterielle verdier som kultur større plass i økonomien på bekostning av ressurskrevende materielt forbruk. Samtidig skal kunsten være fri og finansiering ikke styres av kommersielle hensyn. Det sikres best gjennom gode og forutsigbare offentlige støtteordninger. Særlig viktig er det å føre en mer aktiv politikk for å sikre kunstneres inntekter etter overgangen til digitale medier.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle