Etiske retningslinjer og varsling

Miljøpartiet De Grønnes etiske retningslinjer finner du her.


BRUDD PÅ ETISKE RETNINGSLINJER – RUTINER FOR VARSLING

Varsling om seksuell trakassering

Ifølge de etiske retningslinjene til De Grønne skal partiet «være en trygg arena for alle sine medlemmer. Ingen skal utsettes for seksuell trakassering eller annen type integritetskrenkende adferd.».


HVEM KAN VARSLE

Du kan varsle dersom du har blitt utsatt for overgrep eller seksuell trakassering, eller kjenner til at andre har opplevd det. Varsel kan leveres muntlig og skriftlig.


SLIK VARSLER DU

Kontakt partisekretær Lars Gaupset på 979 72 086 eller e-post lars.gaupset@mdg.noDu kan også kontakte Kristin Antun, som er valgt som ombud av sentralstyret for å ta i mot varsel om seksuelle overgrep og trakassering. Hun kan nås på 971 15 997 eller på kristin.antun@mdg.no.


VARSLING OM ANDRE KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Dersom du ønsker å varsle om andre forhold tar du kontakt med din nærmeste leder. Nærmeste leder kan være lokallagsleder, gruppeleder i kommunestyre, fylkesleder etc. Du finner kontaktinformasjon på mdg.no.

Vi trenger deg