Boligpolitikk

I dag er boligprisene altfor høye i de store byene, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Utleieboligene er få og dyre. Vi vil gjøre det mulig for alle å leie eller eie en bolig til overkommelig pris, med god bokvalitet både inne og ute.

 

Vi vil:

 • Jobbe for et forutsigbart utleiemarked med akseptabelt prisnivå for de som ikke ønsker eller har mulighet til å eie egen bolig ved å støtte utviklingen av non-profit utleieselskaper eid av ideelle organisasjoner og det offentlige.
 • Føre boligpolitikk som en integrert del av klimapolitikken og trekke inn areal-, infrastruktur-, og transportplanleggingen i alle prosjekter.
 • Bygge minst 3000 studentboliger per år inntil behovet er dekket.
 • Begrense prisveksten på boliger gjennom gradvis å trappe ned rentefradraget, og skattlegge sekundærboliger hardere.
 • Øke rammene til Husbanken så de blir i stand til å støtte flere ulike fremtidsrettede boligprosjekter.
 • Ikke-kommersielle utleieboliger skal utgjøre minst 25 % av nybyggingen, inntil behovet er dekket. Det må etableres et eget program i regi av Husbanken, med nødvendig finansiering for å bidra til at dette målet blir nådd.
 • Sikre tilstrekkelig utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne.
 • Revidere tekniske byggeforskrifter så det blir lettere å gjennomføre prosjekter som fremmer god arealbruk, klimavennlighet og nyskapende, bærekraftige boformer.
 • Øke statlige innovasjonsmidler til sosiale og bærekraftige bygge- og boligprosjekter.
 • Vurdere en andel prisregulerte boliger og andre tiltak for å dempe prispresset i de større byene.
 • Utrede virkemidler for å begrense boligspekulasjon, som husleietak og andre tiltak.
 • Støtte forskning på lavteknologiske byggeløsninger for enklere bygging og drift.
 • Stille krav om grøntområder og levende fellesarealer i alle boligområder.
 • Samarbeide med kommuner om å endre belastede boområder og legge vekt på lokal tilhørighet og medvirkning, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og bedre levekår.
 • Stille krav om grønne tak og vegger eller installasjon av solcellepaneler på nye bygg i byer og tettsteder der dette er hensiktsmessig.
 • Endre plan- og bygningsloven så det blir enklere for kommuner å stille klima- og miljøkrav til nye byggeprosjekter.
 • Utvide skattefradraget for energisparetiltak i egen bolig.

 

Fornuftige priser

Vi vil ha flere tiltak for å roe ned prisveksten vi ser spesielt i de store byene. Vi vil blant annet ha flere offentlige utleieboliger, bygge flere studentboliger, og gjøre det mindre fristende å investere i bolig gjennom å gradvis redusere rentefradraget og skattlegge sekundærboliger hardere.

 

Alle skal ha tilgang til en god bolig

En fremtidsrettet boligpolitikk må ta hensyn til alle mennesker som trenger bolig, også mennesker med lav inntekt eller funksjonshindre. Flere mennesker bor alene, og det kan føre til ensomhet eller gjøre det vanskelig å bo hjemme for eldre. Derfor vil vi ha flere sosiale boligløsninger, for eksempel der eldre deler fellesområder med studenter eller barnefamilier.

 

Boligpolitikk for mennesker og miljø

Både når vi bygger nytt og oppgraderer boliger må vi må ha fokus på klimaavtrykket. Bærekraftig arealpolitikk og gode, grønne uterom er viktig for helsa og livskvaliteten. Flere nye bygg skal ha grønne tak og vegger eller solcellepaneler.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle