Samferdsel

Vi vil gjøre det enklere og billigere å reise miljøvennlig i hele Norge.

Vi vil:

  • Bygge ut raskere tog mellom Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo, bygge høyhastighetstog til Europa, Stockholm og København og vi vil bygge tog til Tromsø.
  • Bygge ut et landsdekkende ladenett med ladestasjoner innen fire år, slik at det blir mulig å bruke elbil uansett hvor man bor.
  • Redusere kollektivprisene med 20 prosent i hele Norge.
  • Vi vil sette i gang en stor satsning for å bygge ut trygge sykkelveier i hele landet.
  • Satse på bedre vedlikehold og øke sikkerheten på de veiene vi allerede har.
  • Jobbe for at Norge skal bli verdensledende på grønn skipsfart og elektriske båter.
  • Redusere flytrafikken og etablere pilotprosjekt med el- og hydrogenfly.

Transport er en av de største kildene til klimautslipp

Det er ikke mulig å føre en ansvarlig klimapolitikk om man ikke gjør noe med utslippene fra transport. I Norge står transport for rundt en fjerdedel av klimagassutslippene. Siden 1990 har utslippene fra veitrafikk økt med over 32 %, og utslippene fra flytrafikk har eksplodert. Nordmenn flyr ti ganger mer innenlands enn gjennomsnittet i Europa, og våre utenlandsreiser skaper skyhøye utslipp.

Miljøvennlig transport i hele Norge

De Grønne mener det er viktig å ha forskjellig politikk i byen og på landet. I byene skal vi ha færre biler og skape mer rom for folkeliv, trivsel, buss, bane, syklende og gående. På bygda skal vi føre en politikk som er bra for både bilister, syklister og kollektivreisende.

Miljøvennlig transport skal ikke være noe man bare kan benytte seg av i byene. Mange steder i Norge må man ha bil eller fly for å komme seg rundt, og vi vil legge til rette for at denne transporten kan skje på mest mulig miljøvennlige måte.

Vi vil:

De Grønne har foreslått innføring av klimabelønning i Norge. Vi ønsker å innføre høyere drivstoffavgift, som så deles direkte ut igjen gjennom skatteoppgjøret, med lik fordeling for alle innbyggere i landet. Det betyr at småbarnsfamilier vil gå i pluss, mens andre, som velger å kjøre mye, vil gå i minus. Med vår klimabelønning blir det en direkte økonomisk gevinst i å bytte fra fossilbil til nullutslippsbil, eller til kollektiv, sykkel eller gange.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter