Barselomsorg

Fødsel og tiden etterpå kan være utfordrende for mange kvinner. Vi vil gi foreldrene mer støtte i den nye tilværelsen og sikre gode tilbud i hele landet. Ressursene til barselomsorgen og jordmortjenesten i kommunene må prioriteres og økes. 

 

MDG vil:

  • Sikre alle barn og foreldre en god start på familielivet gjennom god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg og god oppfølging ved adopsjon eller fosterhjemsplassering. 
  • Sikre gode og trygge tilbud gjennom graviditet, fødsel og barseltid bl.a. gjennom å sikre god nok jordmordekning over hele landet. 
  • Sikre far/partner eller annen omsorgsperson to ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
  • Sørge for at jordmødre er skolerte i og har kapasitet til å ivareta personer som har vært utsatt for overgrep. 
  • At takten i utdanning av spesialsykepleiere og jordmødre økes i tråd med kartlagte behov
  • Tredoble engangsstønaden ved fødsel og adopsjon.
  • Bevare dagens fødeavdelinger og fødestuer, og styrke tilbudet der avstanden og tilgjengeligheten er blitt svekket

 

Barselomsorgen trenger flere ressurser

Når ressursene til fødsels- og barselomsorgen stadig reduseres, innebærer dette en risiko for både mor og barn. Tiden kvinner tilbringer på barsel blir stadig kortere. Fra 1998 til 2009 sank tiden på sykehusene fra 4,5 til 3,1 døgn, og i dag reiser mange hjem etter 48 timer eller 24 timer etter fødsel. 

Haukeland i Bergen er først ute med å sende mor og barn hjem etter kun seks timer, og andre fødselsklinikker planlegger det samme. Barselomsorgen er i stor grad flyttet ut i kommunene, der anbefalingen ifølge de nye, nasjonale retningslinjene for barselomsorg, er hjemmebesøk av jordmor en til tre dager etter hjemreise fra sykehuset. Det fungerer dårlig, fordi dette ikke følges tilstrekkelig opp med økte ressurser til jordmortjenesten i kommunene. I dag er det derfor få kommuner som tilbyr hjemmebesøk.

Psykiske plager etter fødsel er nær doblet på 15 år (Forskning.no). Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. Bedre oppfølging før hjemreise kan forebygge både fødselsdepresjon og fremme amming.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle