Barselomsorg

Fødsel og tiden etterpå kan være utfordrende for mange kvinner. Vi vil legge bedre til rette for amming og gi foreldrene mer støtte i den nye tilværelsen.

 

Vi vil:

  • Sørge for at alle gravide får tilgang til jordmor i svangerskapsomsorgen.

  • At fødende må kunne bli på barselavdeling til ammingen har kommet i gang.

  • Øke og prioritere ressursene til barselomsorgen og jordmortjenesten i kommunene, slik at kvinnene som ønsker det får være lenger på barselavdelingen og får hjemmebesøk av jordmor i samsvar med de nasjonale retningslinjene.

  • Ha tiltak for å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming.

  • Få flere helsefagarbeidere med tilleggsutdanning i spedbarn- og barselpleie, også kalt barnepleiere på helsestasjonene, for tettere oppfølging av mødre og barn etter hjemreise.

  • Etablere flere studieplasser for jordmødre og styrke rekrutteringen.

  • Bevare dagens fødeavdelinger og fødestuer, og styrke tilbudet der avstanden og tilgjengeligheten er blitt svekket.

  • Sørge for at jordmødre er skolerte i og har kapasitet til å ivareta kvinner med overgrepsproblematikk.

  • Etablere foreldreveiledningskurs i alle kommuner i regi av helsestasjonen for å gi nybakte foreldre gode verktøy for å imøtekomme barnets behov, gi en trygg oppvekst og sikre kunnskapsoverføring mellom foreldre.

  • Opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjon som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet i lokalbefolkningen.

 

Lengre liggetid

Fra 1998 til 2009 sank tiden på sykehusene fra 4,5 til 3,1 døgn, og i dag reiser mange hjem etter 48 timer eller 24 timer etter fødsel. Vi mener fødende må få bli på barselavdelingen til ammingen har kommet i gang.

 

Forebygge fødselsdepresjon

Både mor og barn er utsatt når ressursene til fødsels og barselomsorgen stadig reduseres. Psykiske plager etter fødsel er nær doblet på 15 år, og hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel. Bedre oppfølging før hjemreise kan forebygge fødselsdepresjon og fremme amming. Etter hjemreise vil vi ha tilbud om foreldreveiledningskurs og flere barnepleiere på helsestasjoner i alle kommuner.

 

Hjelp til å amme

Alle mødre kommer ikke i gang med ammingen uten hjelp fra helsepersonell. Fødende må kunne bli på barselavdeling til ammingen har kommet i gang. Vi vil ha tiltak for å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming. I samarbeid med partene i arbeidslivet vil vi også jobbe for at arbeidsgivere i større grad legger til rette for rettighetsfestet ammefri.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle