Om De Grønne

Une Bastholm og Arild Hermstad er De Grønne's talspersoner

 

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. De Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø.

De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke av prestasjonsjag og kjøpepress. Vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi skal fortsatt kunne gå tur i gammel skog og fiske i fjorden. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode liv også for dem som kommer etter oss.

Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Vi lover å støtte alle folkene med ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Vi vil gi byen og bygdene tilbake til menneskene, slik vi gjør i Oslo og andre steder hvor De Grønne er med å bestemme.

Vi vil ha deg med på laget! Les om vår politikk eller bli medlem i dag.

Vår organisasjon

Miljøpartiet De Grønnes delte ledelse mellom to talspersoner, en av hvert kjønn, er en vanlig ordning i mange grønne partier i Europa. Ordningen er valgt for å bidra til likestilling og maktspredning.

Når de to talspersonene ikke blir enige om beslutninger som må tas raskt, og derfor ikke kan tas videre til sentralstyret, blir beslutningene tatt i arbeidsutvalget.

Partiets medlemmer hører til hvert sitt lokal- eller fylkeslag. Finn ditt lokal- eller fylkeslag her, eller bli medlem her!

Landsmøte

Landsmøtet er partiets høyeste organ. Landsmøtet holdes minst én gang hvert år og behandler følgende saker: Valg til sentrale tillitsverv, samt regnskap, budsjett og årsmelding for sentrale partiorganer.
Les mer om landsmøtet her.

Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av talspersonene, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder. Les mer om landsstyret her.

Sentralstyret

Sentralstyret består av talspersonene, partisekretær, internasjonal kontakt, 6 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Les mer om sentralstyret her.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av talspersonene og partisekretæren. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret eller landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan innkalles.

Sekretariatet

Partiets nasjonale sekretariat ledes av partisekretær Torkil Vederhus. Nasjonal talsperson Arild Hermstad har kontoret sitt ved partisekretariatet. I tillegg kommer fylkessekretærer.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer uten andre sentrale verv i partiet. Les mer om kontrollkomiteen her.

Internasjonalt utvalg

Internasjonal utvalg skal bistå sentralstyrets internasjonal kontakt sitt i arbeid. Les mer om internasjonalt utvalg her.

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomité de årene dette er aktuelt. Her finner du valgkomiteens oppgaver og mandat og vedtekter.

Sideorganisasjoner

  • Grønn Ungdom er De Grønnes ungdomsorganisasjon.
  • Grønne Studenter er partiets studentorganisasjon.
  • Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks styre og vedtekter vedtas av landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, på samme måte som for partiets øvrige verv og vedtekter.

En global grønn bevegelse

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det fjerde største partiet i Riksdagen og sitter i regjering med Socialdemokratarna. Grønne partier har også opplevd fremgang i land som Frankrike og Tyskland.

Styringsdokumenter

Her har vi samlet Miljøpartiet De Grønnes viktigste dokumenter:

 

Savner du noe her? Send oss en e-post!

Vi trenger deg