Om De Grønne

Vi er her for å stanse klima- og naturkrisa, med politikk som er bra for mennesker og miljø

Klima- og naturkrisen er den største urettferdigheten i vår tid. Kortsiktig populisme, økende forskjeller og miljøødeleggelser truer friheten og tryggheten mange av oss har tatt for gitt. Motgiften er grønn politikk – og grønne politikere, som forstår at en bedre verden er mulig. Det krever at vi våger å tenke nytt, lytter til fagkunnskap og samarbeider på tvers av grenser.

 

I MDG har vi som utgangspunkt at mennesker ikke er hevet over naturen, men at vi er en del av den. Vi har tre grunnleggende solidaritetsprinsipper for all vår politikk: solidaritet med andre mennesker, fremtidige generasjoner, og dyr og natur. Vi er en del av en internasjonal, grønn grasrotbevegelse med et globalt perspektiv. Sosial rettferdighet for alle, uavhengig av klasse, legning eller hudfarge er sentrale verdier.

 

Våre løsninger blir heiet frem av flere og flere. Derfor setter vi stadig nye medlemsrekorder og vokser i hvert valg. Undersøkelser viser at så godt som hver tredje nordmann svarer at vi er partiet med best miljøpolitikk.

 

I 2019 gjorde vi et brakvalg i hele landet. Resultatet er at vi blant annet er med og styrer i seks av de syv største byene. Den tilliten bruker vi til å kjempe for å gjøre samfunnet bedre, gate for gate – nabolag for nabolag.

 

Fremover skal vi gjøre det lett å velge miljøvennlig, både i hverdagen og for bedrifter. Vi skal bidra til å løse klimakrisen verden står i, stanse forurensing og miljødeleggelser, og skape en framtid med trygge jobber. Vi må utjevne forskjeller, utrydde fattigdom og løfte de mest sårbare. Vi må bremse presset og stresset i samfunnet, og frigi mer tid til familie, venner og hobbyer. Vi skal bidra til at hele verdens befolkning skal kunne leve gode liv innenfor naturens tålegrenser. Men for å få det til, må all politikk trekke i samme retning. I tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

 

Sammen kan vi skape en fremtid du kan glede deg til. Les mer om vår politikk eller bli medlem i dag. For mennesker og miljø.

 

Vår organisasjon

Miljøpartiet De Grønne ledes av Une Bastholm sammen med to likestilte nestledere, Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen. Sammen med partisekretær utgjør disse arbeidsutvalget.

Partiets medlemmer hører til hvert sitt lokal- eller fylkeslag. Finn ditt lokal- eller fylkeslag her, eller bli medlem her!

 

Landsmøte

Landsmøtet er partiets høyeste organ. Landsmøtet holdes minst én gang hvert år og behandler følgende saker: Valg til sentrale tillitsverv, samt regnskap, budsjett og årsmelding for sentrale partiorganer.

 

Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av talspersonene, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder. Les mer om landsstyret her.

 

Sentralstyret

Sentralstyret består av talspersonene, partisekretær, internasjonal kontakt, 6 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Les mer om sentralstyret her.

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av talspersonene og partisekretæren. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret eller landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan innkalles.

 

Sekretariatet

Partiets nasjonale sekretariat ledes av partisekretær Torkil Vederhus. Nasjonal talsperson Arild Hermstad har kontoret sitt ved partisekretariatet. I tillegg kommer regionkontakter.

 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer uten andre sentrale verv i partiet. Les mer om kontrollkomiteen her.

 

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg skal bistå sentralstyrets internasjonal kontakt sitt i arbeid. Les mer om internasjonalt utvalg her.

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomité de årene dette er aktuelt. Her finner du valgkomiteens oppgaver og mandat og vedtekter. Les mer om valgkomiteen her.

 

Programkomiteen

Programkomiteen jobber med å skrive utkast til nytt partiprogram for perioden 2021-2025 som skal vedtas av landsmøtet i 2021. Komiteen er valgt av landsmøtet, og har ansvar for at programprosessen blir grundig, åpen og inkluderende. Førsteutkastet kan du lese her.

Andre henvendelser til programkomiteen sendes til [email protected]

 

Sideorganisasjoner

  • Grønn Ungdom er De Grønnes ungdomsorganisasjon.
  • Grønne Studenter er partiets studentorganisasjon.
  • Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks styre og vedtekter vedtas av landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, på samme måte som for partiets øvrige verv og vedtekter.

 

En global grønn bevegelse

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det fjerde største partiet i Riksdagen og sitter i regjering med Socialdemokraterna. Grønne partier har også opplevd fremgang i land som Frankrike og Tyskland.

 

Styringsdokumenter

Her har vi samlet Miljøpartiet De Grønnes viktigste dokumenter:

 

Savner du noe her? Send oss en e-post!

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle