428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
203 kommuner hvor vi stiller til valg

Farg norge
grønt!

16

dager igjen til lokallvalg.

Farg norge
grønt!

Vi stiller til valg i alle fylker og i over 200 kommuner. Nå trenger vi din hjelp til å drive tidenes valgkamp!

Nyheter

Miljøpartiet De Grønnes vekst er unik i norsk politisk historie. Her er fem grunner til at du bør stemme grønt!

De Grønne mener at Norge kan gjøre mer for å hjelpe folk i nød under den pågående flyktingkrisen i Middelhavet.

MDG i media

MDG fjerde størst i NRKs kommunebarometer

– Vi kommer ikke til å selge oss billig, sier en fornøyd Lan Marie Nguyen Berg om vippeposisjonen Miljøpartiet ser ut til å sikre seg i hovedstaden.

Miljøpartiet De Grønne får hele 5,9 prosent i en nasjonal kommunevalgsmåling Respons har utført for Aftenposten i uke 35.

Oppegård MDG vil redusere den totale bilparken og bilbruken i kommunen. Det kan gi deg mange flere biler å velge mellom når du virkelig trenger en.

Fornybar fremtid

Vi ønsker å gjøre overgangen fra oljealder til grønn vekst lønnsom og bærekraftig.

Grønne lokalsamfunn

Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel, og skape inkluderende og livskraftige byer.

Bevar livsgrunnlaget

Vi ønsker et bærekraftig samfunn hvor vi tar vare på naturen, mennesker og ressurser.

Politikk

Bærekraftig landbruk

Vi mener Norge må være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere og ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Skole og utdanning

Vi vil ha en skole som ser eleven som et individ og ønsker et større mangfold av skoler velkommen.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Hilde Opoku (45) fra Trondheim er partiets gruppeleder i Trondheim bystyre hvor MDG er med i den styrende koalisjonen. Opoku er tidligere landsstyremedlem i partiet og har lang fartstid fra lokalpolitikken, blant annet som leder for Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre. Opoku er statsviter med fordypning i industriell økologi.

Hjertesaker

  • All politikk er miljøpolitikk. Miljøhensyn må integreres bredt på alle nivå i samfunnet.
  • Velferden må sikres og tilpasses et grønt samfunn.
  • Gi folk tid istedenfor forbruksvekst. Vil ha samarbeid med fagbevegelsen om redusert arbeidstid og andre goder enn lønns- og forbruksvekst.

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Hvem

Martin Igland Malkenes (f. 1977) er førstekandidat i kommunevalet i Flora kommune og leiar i lokallaget i Flora kommune. Martin har studert kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, kommunikasjon ved Høyskolen i Bergen og personalledelse ved BI. Han har blant anna jobba som lærar, industriarbeider og er i dag distriktsansvarleg for Redningsselskapet i Sogn og Fjordane.

Hjertesaker

  • Sikre at Florø by og Flora kommune ivaretar natur, folkehelsa og framtidsretta utvikling i reguleringssaker
  • Sikre at kommunen nyttar si innkjøpsmakt til å stille krav som dreier sine leverandørar i berekraftig retning og at ein nyttar nye bedrifter som etablerer seg i lokalmiljøet for å hjelpe dei i gang. Samt å nytte lokal mat i offentlege institusjonar.
  • Stimulere til eit berekraftig næringsliv med tyngre innsats på status for fagarbeidarar, sikre plassar til lærlingar og næringslivssatsingar med jobbmoglegheiter som speglar utdanningsnivået i befolkninga i dag for å gjere det attraktivt for unge å etablerer seg i kommunen.

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap