428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
203 kommuner hvor vi stiller til valg

Farg norge
grønt!

40

dager igjen til lokallvalg.

Farg norge
grønt!

Vi stiller til valg i alle fylker og i over 200 kommuner. Nå trenger vi din hjelp til å drive tidenes valgkamp!

Nyheter

Miljøpartiet de grønne sier nei til dumping av store mengder gruveavfall i Førdefjorden. Det er uforståelig at regjeringen kan gi grønt lys til et prosjekt hvor så mye fremdeles er i det blå. Gruvedumping i Førdefjorden kommer til å bli en enda større miljøskandale enn det vi tror i dag. Sier Miljøpartiet de Grønnes nationale talsperson Rasmus Hansson til Nationen.

Norge må fordømme angrepene fra NATO-landet Tyrkia mot de kurdiske organisasjonene PKK i Nord-Irak og PYD i Syria.

MDG i media

MDG er målt til rekordøye 11,3 prosent på ny Oslo-måling. Miljøpartiet De Grønne sjudobler antall bystyreplasser i Oslo

De grønne partiene vokser kraftig blant velgere med høyere utdanning. Venstre og MDG får en samlet oppslutning på 17 prosent.

MDG kan få varaordføreren i Trondheim

Trondheim kan bli styrt av to kvinner etter valget i høst.

Fornybar fremtid

Vi vil ha en lykkelig slutt på det norske oljeeventyret og starte omstillingen til en bærekraftig og fornybar økonomi nå.

Klimasmart samferdsel

Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel og gjøre det enkelt og billigst å velge de mest miljøvennlige transportmidlene.

Livskvalitet

Vi vil ha mer kvalitet til hverandre fremfor større jag etter meningsløst forbruk.

Politikk

Bærekraftig landbruk

Vi mener Norge må være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere og ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Skole og utdanning

Vi vil ha en skole som ser eleven som et individ og ønsker et større mangfold av skoler velkommen.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Starte nedtrappingen av den norske oljevirksomheten. Det vil bety at samfunnets hovedoppmerksomhet og største ressurser flyttes til å utvikle alternativet: Det bærekraftige velferds-Norge.
  • En plan for bevaring av norsk natur. Norges internasjonale forpliktelse om å stanse tapet av naturmangfold innen 2020 betyr at vi må begynne å behandle natur annerledes. Det som må vernes må faktisk vernes. Vi må ta mye større naturhensyn. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • En norsk klimalov, som vil forplikte politikerne til å levere på vedtatte klimaløfter, og som vil sette utslippskuttingen i et langsiktig og effektivt system.

Hvem

Hilde Opoku (45) fra Trondheim er partiets gruppeleder i Trondheim bystyre hvor MDG er med i den styrende koalisjonen. Opoku er tidligere landsstyremedlem i partiet og har lang fartstid fra lokalpolitikken, blant annet som leder for Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre. Opoku er statsviter med fordypning i industriell økologi.

Hjertesaker

  • All politikk er miljøpolitikk. Miljøhensyn må integreres bredt på alle nivå i samfunnet.
  • Velferden må sikres og tilpasses et grønt samfunn.
  • Gi folk tid istedenfor forbruksvekst. Vil ha samarbeid med fagbevegelsen om redusert arbeidstid og andre goder enn lønns- og forbruksvekst.

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap