Vi må få fart på det grønne skiftet! Da trenger De Grønne flere stortingsrepresentanter. I 2017 skal vi gjøre et brakvalg, men da trenger vi din støtte til å drive valgkamp.

Vi mottar minst støtte av alle stortingspartiene. Derfor lanserer vi nå en kampanje for å verve flest mulig grønne Valgkampvenner!

Nyheter

I episode 18 svarer panelet på spørsmål fra lytterne om plast, og vi diskuterer hva nedleggelsen av Mongstad betyr, samt De Grønnes forslag om opprettelsen av nye nasjonalparker og vern av urørt natur.

Podkasten «Grønnhetstyranniet» relanseres som samarbeid mellom MDG og Grønn Ungdom. Første episode i sesongen handler om Trump og elsykkel, og panelet svarer på lytterspørsmål om distriktspolitikk.

MDG i media

Både Erna Solberg og Siv Jensen understreker at forslaget om en forventet avkastning i oljefondet på 3 prosent ikke betyr en endring av handlingsregelen. – Handlingsregelen er et fleksibelt instrument.

Vintersyklister i Oslo skal heies fram på den internasjonale vintersykkeldagen, som er 10. februar. Her syklister ved Aker Brygge mandag denne uka. Foto: Roar Løkken Stadig flere velger å sykle om vinteren i Oslo.

Vi har ingenting å skjule når det gjelder avfallssituasjonen i Oslo. I en artikkel i går skaper Dagbladet inntrykk av at viktig informasjon om oppfølging av kontrakten med Veireno har blitt holdt tilbake fra bystyret. Dette stemmer ikke.

Politikk

Transport og samferdsel

De Grønne vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig – og satse på bedre bane, sykkel og ferger.

Bærekraftig landbruk

Norge må ha størst mulig grad av selvforsyning, og vi ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Une kommer fra Trøndelag og Nordland. Hun er statsviter og har bakgrunn fra blant andre Naturvernforbundet, Dyrevernalliansen og PRESS – Redd Barna Ungdom. Hun har også drevet en miljøvennlig butikk i Trondheim. Une ble med i De Grønne i 2010, og har siden hatt en rekke tillitsverv. Før hun ble talsperson på fulltid, jobbet hun som politisk rådgiver for De Grønne på Stortinget. Une er også 1. vara på Stortinget.

Hjertesaker

  • Landbrukspolitikk
  • Asyl- og innvandringspolitikk
  • Dyrevelferd
  • Ungdomshelse
  • Forbrukerinformasjon

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Siste fra sosiale medier

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap