De Grønne er i gang med Norges mest spennende politiske verksted: utviklingen av partiprogrammet 2017 - 2021!

Har du innspill til vårt nåværende program? Har du forslag til hvordan det kan bli enda bedre? Da vil vi høre fra deg! I år har vi gjort det enda enklere for deg å komme med forslag – samt enklere for oss å organisere og vurdere forslagene som kommer inn.

Klikk på den store grønne rundingen til venstre for å lese mer om hvordan du kan bidra.

Nyheter

OBS: NY FRIST! Brenner du for digital kommunikasjon? Vi lyser nå ut en 100% stilling som digital rådgiver!

Vi kan bekrefte at en av våre ansatte registrerte seg som medlem av SV. De Grønne varslet selv SV om hendelsen og kom med uforbeholden beklagelse.

MDG i media

Miljøpartiet De grønn vil at Bodø kommune tar det globale fattigdomsproblemet på alvor. Derfor foreslår de, i en interpellasjon til bystyret 12.mai, at kommunen søker om Faritrade-klassifisering.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, tør å innføre en forhatt rushtidsavgift. Det er faktisk ikke så dumt, samfunnsøkonomisk. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven).

Une Aina Bastholm er valgt til ny kvinnelig talsperson i MDG, i tråd med valgkomiteens innstilling. Benkekandidaten Hilde Lengali tapte kampvoteringen på landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne lørdag.

Politikk

Transport og samferdsel

De Grønne vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig – og satse på bedre bane, sykkel og ferger.

Bærekraftig landbruk

Norge må ha størst mulig grad av selvforsyning, og vi ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Une kommer fra Trøndelag og Nordland. Hun er statsviter og har bakgrunn fra blant andre Naturvernforbundet, Dyrevernalliansen og PRESS – Redd Barna Ungdom. Hun har også drevet en miljøvennlig butikk i Trondheim. Une ble med i De Grønne i 2010, og har siden hatt en rekke tillitsverv. Før hun ble talsperson på fulltid, jobbet hun som politisk rådgiver for De Grønne på Stortinget. Une er også 1. vara på Stortinget.

Hjertesaker

  • Landbrukspolitikk
  • Asyl- og innvandringspolitikk
  • Dyrevelferd
  • Ungdomshelse
  • Forbrukerinformasjon

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Siste fra sosiale medier

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap