Tenk nytt. Stem grønt.

Grønt skifte - nå!

Nyheter

De Grønne har foreslått på Stortinget at Norge skal redusere det materielle forbruket til et bærekraftig nivå. Forslaget behandles i komiteen nå.

I dag er den internasjonale personverndagen 2016. Senest i går skrev Aftenposten om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke har varslet Stortinget om mobilovervåkning, slik Stortinget har bedt om. De Grønne mener borgerne har rett på å vite hvor mye de overvåkes og hvorfor.

MDG i media

Nylig vedtok Miljøpartiet De Grønne at norske bistandsmidler bør gå til å gjenoppbygge Sinjar i Nord-Irak.

Hilde Opoku stiller ikke til gjenvalg som nasjonal talsperson for MDG, men vil i stedet legge kreftene i å være varaordfører i Trondheim.

Skal vi få slutt på byluft som minner om kullfyrte kinesiske storbyer, må vi lage et transportsystem som ikke er basert på forurensende bensin- og dieselkjøretøy, skriver Rasmus Hansson.

Politikk

Transport og samferdsel

De Grønne vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig – og satse på bedre bane, sykkel og ferger.

Bærekraftig landbruk

Norge må ha størst mulig grad av selvforsyning, og vi ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Hilde Opoku (45) fra Trondheim er varaordfører og partiets gruppeleder i Trondheim bystyre hvor MDG er med i den styrende koalisjonen. Opoku er tidligere landsstyremedlem i partiet og har lang fartstid fra lokalpolitikken, blant annet som leder for Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre. Opoku er statsviter med fordypning i industriell økologi.

Hjertesaker

  • All politikk er miljøpolitikk. Miljøhensyn må integreres bredt på alle nivå i samfunnet.
  • Velferden må sikres og tilpasses et grønt samfunn.
  • Gi folk tid istedenfor forbruksvekst. Vil ha samarbeid med fagbevegelsen om redusert arbeidstid og andre goder enn lønns- og forbruksvekst.

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap