Miljøpartiet De Grønne foreslår at klimaavgifter som tas inn fra for eksempel drivstoff og flyreiser, skal betales tilbake over skatteseddelen til alle innbyggere.

Nyheter

Miljøpartiet De Grønne foreslår at klimaavgifter som tas inn fra for eksempel drivstoff og flyreiser, skal betales tilbake over skatteseddelen til alle skattebetalere.

Regjeringens mål om å uttransportere flest mulig, svekker rettssikkerheten til asylsøkere og kan føre til flere unødvendige politikontroller mot nordmenn med utenlandsk utseende.

MDG i media

I et demokrati må det være rom for at også vanlige mennesker tar makt, sier Lan Marie Nguyen Berg, som i løpet av et drøyt år gikk fra politisk inaktiv til mektig byråd.

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) foreslår eit system for ei Karbonavgift til fordeling (KAF), ei aukande avgift på klimagassutslepp som skal betalast attende til den einskilde som ei «klimabelønning» med ein lik sum til kvar.

Det er flaut at Norge ikke klarer å redusere klimagassutslippene. Det sier Lars Gaupset, partisekretær i MDG, etter Dagsavisens artikkel om klimasinken Norge.

Politikk

Transport og samferdsel

De Grønne vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig – og satse på bedre bane, sykkel og ferger.

Bærekraftig landbruk

Norge må ha størst mulig grad av selvforsyning, og vi ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Une kommer fra Trøndelag og Nordland. Hun er statsviter og har bakgrunn fra blant andre Naturvernforbundet, Dyrevernalliansen og PRESS – Redd Barna Ungdom. Hun har også drevet en miljøvennlig butikk i Trondheim. Une ble med i De Grønne i 2010, og har siden hatt en rekke tillitsverv. Før hun ble talsperson på fulltid, jobbet hun som politisk rådgiver for De Grønne på Stortinget. Une er også 1. vara på Stortinget.

Hjertesaker

  • Landbrukspolitikk
  • Asyl- og innvandringspolitikk
  • Dyrevelferd
  • Ungdomshelse
  • Forbrukerinformasjon

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Siste fra sosiale medier

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap