Vi må få fart på det grønne skiftet! Da trenger De Grønne flere stortingsrepresentanter. I 2017 skal vi gjøre et brakvalg, men da trenger vi din støtte til å drive valgkamp.

Vi mottar minst støtte av alle stortingspartiene. Derfor lanserer vi nå en kampanje for å verve flest mulig grønne Valgkampvenner!

Nyheter

Miljøpartiet De Grønne foreslår å fase ut norsk olje og gass over en 20-årsperiode, og bygge opp grønne arbeidsplasser. I stedet for å spille russisk rullett med klodens klima og Norges økonomi, vil vi satse på trygge norske arbeidsplasser.

I denne spesialepisoden av «Grønnhetstyranniet» får Lage besøk av Per Espen Stoknes, Arild Hermstad og Hulda Holtvedt for å debattere grønn økonomi og alternativer til dagens økonomiske system. Kan økonomisk vekst og miljø gå hånd i hånd? Hva ER egentlig grønn vekst? Må vi ha nullvekst – eller kanskje til og med resesjon – for å redde klima? Hør nå, på Soundcloud, iTunes, Youtube og alle podkastapper!

MDG i media

Mens olje- og energiministeren er på oljefest i Hammerfest, lager Miljøpartiet De Grønne klimafest i Stortinget. Store muligheter i Barentshavet, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes på NRK Ytring.

– Helt uholdbart at ikke kommunene har fått kloakkrensingen på stell i 2017, sier Rasmus Hansson i MDG. Nå vil han vil ta saken opp i Stortinget.

Norge trenger visjoner og politisk nytenking for å ta vare på fremtiden. Men Arbeiderpartiet er under Jonas Gahr Støre fortsatt et grått og konservativt parti.

Politikk

Transport og samferdsel

De Grønne vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig – og satse på bedre bane, sykkel og ferger.

Bærekraftig landbruk

Norge må ha størst mulig grad av selvforsyning, og vi ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Une kommer fra Trøndelag og Nordland. Hun er statsviter og har bakgrunn fra blant andre Naturvernforbundet, Dyrevernalliansen og PRESS – Redd Barna Ungdom. Hun har også drevet en miljøvennlig butikk i Trondheim. Une ble med i De Grønne i 2010, og har siden hatt en rekke tillitsverv. Før hun ble talsperson på fulltid, jobbet hun som politisk rådgiver for De Grønne på Stortinget. Une er også 1. vara på Stortinget.

Hjertesaker

  • Landbrukspolitikk
  • Asyl- og innvandringspolitikk
  • Dyrevelferd
  • Ungdomshelse
  • Forbrukerinformasjon

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Siste fra sosiale medier

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap