Tenk nytt. Stem grønt.

Grønt skifte - nå!

Nyheter

Nå trenger vi deg! De Grønnes stortingsgruppe har behov for en ekstra medierådgiver i desember måned (vikariat).

De Grønne la i dag, for tredje gang, frem sitt alternative statsbudsjett. Her lanseres et grønt skatteskifte på 30 milliarder og flyktningfinansiering uten bistandskutt.

MDG i media

Miljøpartiet De Grønne vil gjøre det dyrere å spise kjøtt, kjøre bil og reise med fly, men billigere å spise grønnsaker og ta bussen.

Oslos byregjering bytter biler med blomster og matdyrking, og graver også opp penger til et byøkologisk senter.

Når verden kommer til Storskog

Nå kommer de globale problemene til dørstokken vår, skriver Rasmus Hansson.

Grønne lokalsamfunn

Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel, og skape inkluderende og livskraftige byer.

Fornybar fremtid

Vi ønsker å gjøre overgangen fra oljealder til grønn vekst lønnsom og bærekraftig.

Bevar livsgrunnlaget

Vi ønsker et bærekraftig samfunn hvor vi tar vare på naturen, mennesker og ressurser.

Politikk

Bærekraftig landbruk

Norge må ha størst mulig grad av selvforsyning, og vi ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Skole og utdanning

Vi vil ha en skole som ser eleven som et individ og ønsker et større mangfold av skoler velkommen.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Hilde Opoku (45) fra Trondheim er varaordfører og partiets gruppeleder i Trondheim bystyre hvor MDG er med i den styrende koalisjonen. Opoku er tidligere landsstyremedlem i partiet og har lang fartstid fra lokalpolitikken, blant annet som leder for Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre. Opoku er statsviter med fordypning i industriell økologi.

Hjertesaker

  • All politikk er miljøpolitikk. Miljøhensyn må integreres bredt på alle nivå i samfunnet.
  • Velferden må sikres og tilpasses et grønt samfunn.
  • Gi folk tid istedenfor forbruksvekst. Vil ha samarbeid med fagbevegelsen om redusert arbeidstid og andre goder enn lønns- og forbruksvekst.

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap