Vi må få fart på det grønne skiftet! Da trenger De Grønne flere stortingsrepresentanter. I 2017 skal vi gjøre et brakvalg, men da trenger vi din støtte til å drive valgkamp.

Vi mottar minst støtte av alle stortingspartiene. Derfor lanserer vi nå en kampanje for å verve flest mulig grønne Valgkampvenner!

Nyheter

I denne spesialepisoden av «Grønnhetstyranniet» får Lage besøk av Per Espen Stoknes, Arild Hermstad og Hulda Holtvedt for å debattere grønn økonomi og alternativer til dagens økonomiske system. Kan økonomisk vekst og miljø gå hånd i hånd? Hva ER egentlig grønn vekst? Må vi ha nullvekst – eller kanskje til og med resesjon – for å redde klima? Hør nå, på Soundcloud, iTunes, Youtube og alle podkastapper!

I ukas podkastepisode svarer panelet på innsendte lytterspørsmål om hva grønn ruspolitikk innebærer, og debatterer prinsipielle spørsmål knyttet til regulering av rusmidler. I tillegg diskuterer vi den siste tidens forvirrende debatt om norske klimamål. Kan høres på Soundcloud, iTunes, Youtube og alle podkastapper.

MDG i media

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne beskriver Senterpartiets mistillitsforslag mot miljøminister Vidar Helgesen som et gigantisk slag i tom luft.

Trondheim kommune må bruke sitt eierskap til å få Trønderenergi ut av Fosen Vind.

Miljøpartiet De Grønne får full støtte på Stortinget for lovforslaget som skal sikre rettighetene til fanger som holdes av norske styrker i væpnet konflikt.

Politikk

Transport og samferdsel

De Grønne vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig – og satse på bedre bane, sykkel og ferger.

Bærekraftig landbruk

Norge må ha størst mulig grad av selvforsyning, og vi ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Hvem

Une kommer fra Trøndelag og Nordland. Hun er statsviter og har bakgrunn fra blant andre Naturvernforbundet, Dyrevernalliansen og PRESS – Redd Barna Ungdom. Hun har også drevet en miljøvennlig butikk i Trondheim. Une ble med i De Grønne i 2010, og har siden hatt en rekke tillitsverv. Før hun ble talsperson på fulltid, jobbet hun som politisk rådgiver for De Grønne på Stortinget. Une er også 1. vara på Stortinget.

Hjertesaker

  • Landbrukspolitikk
  • Asyl- og innvandringspolitikk
  • Dyrevelferd
  • Ungdomshelse
  • Forbrukerinformasjon

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Siste fra sosiale medier

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap