Religion og livssyn


Vi arbeider for et samfunn der enhver har en selvsagt rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn.

 

De Grønne vil:

  • Likebehandle alle tros- og livssynssamfunn.
  • Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet.
  • Jobbe for stabile rammebetingelser for trossamfunnenes virksomhet.
  • Skille religiøs seremonier fra juridisk vigsel og avvikle tros- og livssynssamfunns vigselsrett.
  • Arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov.
  • Erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole.
  • Gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn.
  • Sikre økonomisk støtte til organisasjoner som arbeider for å styrke kvinner og skeives rettigheter innenfor tros- og livssynssamfunn.
  • Legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom.
  • Legge til rette for at eldre og syke i institusjoner kan få sjelesørgere fra den tros- eller livssynsretningen de måtte ønske.

Tros- og livssynsfrihet

Trosfrihet er grunnleggende i et mangfoldig og liberalt demokrati. Uansett religion eller livssyn bør alle sikres mulighet til å motta åndelige eller eksistensielle samtaler i livskriser og markere livets faser i egnede lokaler. Vi arbeider for et samfunn der det er rom for hele mennesket, også for den enkeltes religiøse identitet eller livssyn. Enhver skal ha en selvsagt rett til å utøve sin religion, tro eller overbevisning, enten det er alene eller i fellesskap med andre.

 

Aktiv debatt om tro og livssyn

Tros- og livssynssamfunn er viktige samfunnsinstitusjoner med en naturlig plass i den offentlige debatten og i det offentlige rom. Med et økende livssynsmangfold må vi ta til stadig nye spørsmål om enkeltmenneskets rett til å utøve sin tro eller livssyn, religionens plass i det offentlige rom og forholdet mellom tros- og livssynsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi vil ha et samfunn med en aktiv og konstruktiv debatt om slike og andre tros- og livssynsspørsmål. Dette forutsetter et sterkt vern av ytringsfriheten, både for kritikk og forsvar av ulike livssyn.
 

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle