Religion og livssyn


Vi arbeider for et samfunn der enhver har en selvsagt rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn.

Vi vil:

  • Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet.
  • Likebehandle alle tros- og livssynssamfunn.
  • Sikre tros- og livssynssamfunn selvråderett i tros- og ansettelsesspørsmål.
  • Ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen.
  • Erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole.
  • Arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov.
  • Gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn.
  • Overføre ansvaret for vedlikehold av middelalderkirker og andre vernede bygg i Den norske kirkes eie til staten.
  • Legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom.

Tros- og livssynsfrihet


Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerett og en forutsetning for et fritt samfunn. Vi arbeider for et samfunn der det er rom for hele mennesket, også for den enkeltes religiøse identitet eller livssyn. Enhver skal ha en selvsagt rett til å utøve sin religion, tro eller overbevisning, enten det er alene eller i fellesskap med andre.

 

Aktiv debatt om tro og livssynTros- og livssynssamfunn er viktige samfunnsinstitusjoner med en naturlig plass i den offentlige debatten og i det offentlige rom. Med et økende livssynsmangfold må vi ta til stadig nye spørsmål om enkeltmenneskets rett til å utøve sin tro eller livssyn, religionens plass i det offentlige rom og forholdet mellom tros- og livssynsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter.
Vi vil ha et samfunn med en aktiv og konstruktiv debatt om slike og andre tros- og livssynsspørsmål. Dette forutsetter et sterkt vern av ytringsfriheten, en grunnleggende respekt for tros- og livssynsfriheten og åpenhet for hverandres synspunkter.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle