Videregående opplæring

De Grønne vil utvikle en videregående skole som fremmer læringslyst og mestring, med unike tilbud som sikrer at unge får et godt grunnlag for både å ta fagbrev og til å begynne på høyere utdanning. 

 

De Grønne vil: 

 • Bevare fylkeskommunenes mulighet til å tilpasse inntaksordninger i videregående opplæring etter lokale forhold og elevenes valg. 
 • Styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten. 
 • Gi fullt utstyrsstipend til elever på linjer der det er behov for særskilt utstyr for å gjennomføre utdanningen.
 • Heve borteboerstipendet.
 • Støtte prøveprosjekter med skolestart senere på dagen i videregående.
 • Innføre lovfestet rett til læreplass.
 • Innføre klima- og miljøfag som valgfag på skoler i hele landet og fortsette utvikling av et klima- og miljøprogram.
 • Styrke retten til medvirkning i egen skolehverdag for elever med nedsatt funksjonsevne.
 • Gjennomføre forsøk med alternativer til dagens eksamen, med mål om å yrkestil- passe fellesfagene i videregående opplæring ytterligere og sikre en sluttvurdering som bedre representerer elevenes kompetanse.
 • Gi nyutdannede lærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i sin første lærerjobb
 • Fjerne karakter i orden og oppførsel i videregående skole. 
 • Gjøre det enklere å ta omvalg i videregående opplæring og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet.
 • Utrede muligheten for felles PP- tjeneste for kommune og fylkeskommune.
 • Tilrettelegge for at skoler med begrenset elevgrunnlag i spredtbygde områder tildeles sjeldne linjer, og bruker lokale kultur-, næringslivs- og naturgitte forutsetninger for å gi et unikt tilbud som kan tiltrekke elever utover sitt nærområde. 

 

Yrkesfag

Vi trenger flere dyktige fagarbeidere. De Grønne vil føre en politikk for fag- og yrkesopplæringen som sørger for at vi har god rekruttering til de avgjørende oppgavene for framtida. Omfanget og innholdet i opplæringstilbudet må tilpasses elevenes og de enkelte næringenes behov. Ikke minst må yrkeskompetansen utvikles i takt med næringslivets økende bidrag til bærekraftig utvikling.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle