Gjenbruk og reparasjon

Vi vil gjøre det enklere og billigere å gjenbruke, reparere og dele fremfor stadig høyere forbruk.

 

De Grønne vil:

  • Fjerne merverdiavgiften helt på deling og reparasjon, og på deler som trengs til reparasjonen,
  • Lovfeste "retten til å reparere" for alle produkter. Stille krav til produsenter om reparerbarhet og tilgang på nødvendige deler og bruksanvisninger i produktets forventede levetid.
  • Revidere skattesystemet slik at en oppnår fordeler ved å vedlikeholde, reparere og gjenbruke fremfor bruk og kast.
  • Heve reklamasjonstiden til 10 år for egnede elektriske artikler, for å oppmuntre til bedre holdbarhet og økt levetid.
  • Utrede obligatorisk merking av antatt levetid for produkter, samtidig som reklamasjonstiden for produktene knyttes til antatt levetid og produktets pris over levetiden skal fremkomme av prislappen. 
  • Stille strengere minstekrav til levetiden for at varer skal kunne markedsføres i Norge.
  • Legge til rette for flere dele-, utleie- og utlånsordninger.
  • Stille krav til gjenbruksvennlig design og materialvalg og at nødvendige opplysninger om gjenbruksmuligheter følger produktet.

 

Enklere å ta vare på tingene vi har

Det må bli mye enklere å ta vare på tingene sine. Vi vil ha produkter og tjenester med høyere kvalitet, fremfor bruk-og-kast-forbruk. Vi vil at det skal bli like naturlig å reparere, dele eller resirkulere klær som å pante flasker. Dette vil redusere miljøskadelig forbruk samtidig som det gir en enklere hverdag for vanlige mennesker.

I tillegg til lavere materielt forbruk, vil dette også gi nye muligheter for bærekraftig næringsvirksomhet, utvikle nye sosiale nettverk i lokalsamfunnene, og begrense økonomiske forskjeller. Å legge til rette for mer gjenbruk og reparasjon er bra for både mennesker og miljø. Bra for mennesker fordi det vil føre til mindre forbruks- og prestasjonsjag, bra for miljøet fordi det gjør at vi sløser mindre ressurser ved å lage nye ting.

 

Rett til å reparere

Mange produkter, for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner, er laget på en slik måte at de er vanskelig å reparere, det finnes ikke reservedeler eller service-manualer eller de er veldig dyre. Ofte er det en kombinasjon av disse faktorene som gjør reparasjon av produkter ulønnsomt. I tillegg er det ofte slik at produsentenes garantiavtale sier at du bare kan reparere ditt produkt hos godkjente reparatører, med følge at uavhengige, og ofte billigere, verksteder ikke har tilgang til reservedeler eller service-manualer.

Vi ønsker å lovfeste rett til reparasjon i Norge, sammen med tiltak som null merverdiavgift på gjenbruk og reparasjon. Det vil endre tilgjengelighet og priser på reservedeler og service-manualer, og gi utvidet produktinformasjon om hva som kan repareres eller ikke. Med det kan vi se frem til en blomstrende reparasjonskultur i Norge.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle