Vindkraft

All utbygging av ny fornybar kraftproduksjon, inkludert vindkraft, skal ta hensyn til natur- og friluftsverdier, dyreliv og livet i vassdrag og i havet. De Grønne vil derfor føre en restriktiv politikk for vindkraft på land, hvor ingen utbygginger skjer i urørt natur og der nye utbygginger bare tillates i nærhet til eksisterende tyngre inngrep.

 

De Grønne vil:

  • At fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Helt uberørt natur skal aldri bygges ut.
  • Satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas.
  • Øke norsk produksjon av fornybar kraft, inkludert vindkraft, vannkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, og annen fornybar teknologi.
  • Verne 30 prosent av Norges landområder mot skadelige naturinngrep, i samsvar med anbefalte internasjonale mål.
  • Verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge.
  • Sikre at regionnivået blir et sterkt folkevalgt nivå, med større ansvar for arealforvaltning.

 

Vindkraft på land

Utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur. De Grønne mener vi må verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge, samtidig som vi utvikler fornybar kraft. De Grønne mener derfor at anleggene skal forbeholdes områder med allerede eksisterende inngrep og infrastruktur.

Vindkraftutbygging skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier. All utbygging skal skje skånsomt, og berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon. Helt uberørt natur skal aldri bygges ned med vindkraftinstallasjoner.

 

Havvind

En av de store nye industrimulighetene for Norge ligger i en massiv satsing på havvind på norsk sokkel. Norske bedrifter driver allerede med havvind i stor skala, men ikke i Norge.

Det er fullt mulig å bygge havvind på norsk sokkel både bunnfast og flytende. Til nå har norsk fokus på havvind vært i utlandet eller ved prøveprosjekter med svært kostbare flytende anlegg. Næringen må få de riktige virkemidlene for å vokse i årene som kommer. Utbyggingen av havvind skal ta hensyn til marint dyreliv, fiskebestander, marin trafikk, og marine naturverdier.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle