Miljøpartiet De Grønne vil at vi skal ha levedyktige bestander av rovdyr i Norge. Samtidig har vi stor forståelse for at rovdyrangrep er vanskelig for de som rammes av det og ønsker en storsatsing på forebyggende tiltak.

 

De Grønne vil:

  • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur.
  • Etablere Norges første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem med permanente bestander av store rovdyr.
  • Tilstrebe en konfliktdempende dialog i rovdyrsaker og søke løsninger i samarbeid med de berørte.
  • Føre en aktiv, kunnskapsbasert forvaltning som utover faglig funderte bestandsmål og rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen.
  • Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv.
  • Satse på tiltak som forebygger rovdyrtap og øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk.
  • Avvikle rovviltnemndene slik de er organisert i dag.
  • Øke støtten til forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området.

 

Grønn Rovdyrpolitikk

Den største trusselen mot norsk landbruk er ikke rovdyr, men svak landbrukspolitikk. Når lønnsomheten marginene i matproduksjonen er liten, blir konsekvensene ved rovdyrangrep store. De Grønne ønsker en kraftig inntektsøkning for landbruket, parallelt med en grønn omstilling i næringen.

Økt bruk av lokale ressurser og utmarksbeiter fremfor importert kraftfor er viktig for oss. Vår landbrukspolitikk vil gi et stort inntektsløft for beitenæringene, slik at de er mindre sårbare for rovdyrtap.

I tillegg har vi foreslått å satse langt mer på tiltak som forebygger rovdyrtap, og vil øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt.

Rovdyr er et stort problem for husdyrbrukere som rammes, og derfor har Norge gode ordninger for kompensasjon og avbøtende tiltak for rovdyrskader – og vi skal gjøre mer. Men næringsvirksomhet som bruker norsk natur, må også respektere og tilpasse seg den naturen de bruker – ikke bare som ressurs for landbruket, men også som hele folkets felleseie.

 

Rovdyrnemndene bør legges ned

Vi ønsker at rovviltnemndene skal styres av faglig kunnskap, ikke politisk agenda. I dag er rovviltnemndene politisk oppnevnt av fylkestinget, men skal opptre upolitisk. Dessverre er de ikke det i praksis, og vi har i dag en situasjon hvor nemndene ofte fatter vedtak som strider med faglige råd. Dette truer allerede sårbare bestander av rovdyr.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle