Barnevern

Vi vil ha et velfungerende og forutsigbart barnevern som er likt over hele landet.

 

Vi vil:

  • Styrke barns medbestemmelsesrett i barnevernssaker, også dersom barnet er under 12 år.

  • At barnevernet skal gjennomføre flere hjelpetiltak før det blir aktuelt med omsorgsorgsovertakelse.

  • Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene.

  • Overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet.

 

Tid til å finne de beste løsningene

De ansatte i barnevernet har sagt tydelig i fra om at de ikke har nok tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Det går hardt ut over barn og foreldre. Vi vil ha flere ansatte så alle familier får en forsvarlig og grundig utredning.

 

Likt i hele landet

I små kommuner vil vi ha mer tverrkommunalt samarbeid, som gir større fagmiljøer og øker kvaliteten. Det gir også de ansatte trygghet og et bedre arbeidsmiljø.

Motta vårt
nyhetsbrev