Barnevern

Vi vil ha et velfungerende og forutsigbart barnevern som er likt over hele landet.

 

Vi vil:

 • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten
 • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten
 • Sørge for tverrkommunalt samarbeid i mindre kommuner, slik at man har støtte i et større fagmiljø
 • Sørge for at aktuelle hjelpeinstanser og tiltak som NAV, støttekontakt, hjemmehjelp o.l. er raskt tilgjengelig og uten unødig bruk av byråkrati
 • At veiledning innad i tjenesten, gjennom eksempelvis en mentorordning, skal være en etablert praksis i hele landet
 • Lovfeste krav til kompetanse for ansatte og ledere i barneverntjenester og på barneverninstitusjoner
 • Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene
 • Overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet
 • Sikre at Barnekonvensjonen alltid trumfer innvandringspolitiske hensyn
 • Øke det kulturelle og språklige mangfoldet blant fosterfamilier, beredskapshjem og ansatte i barnevernet
 • Styrke familievernet og meglingstilbudet til familier som trenger det, og bedre den skjeve kjønnsbalansen ved rekruttering av flere mannlige familieterapeuter og barnevernpedagoger

 

Mindreårige asylsøkere er også barn

I dag er ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere delt mellom utlendingsdirektoratet (UDI) og barnevernet. UDI har omsorgsansvar for alle barn mellom 15 og 18 år. Denne praksisen har Norge i flere år fått kritikk av FN for. De Grønne mener barn må behandles som barn i tråd med norsk lov og barnekonvensjonen. Vi vil overføre omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet for å gi alle barn som kommer alene til Norge en best mulig forutsetning for å få hjelp.

Tid til å finne de beste løsningene

De ansatte i barnevernet har sagt tydelig i fra om at de ikke har nok tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Det går hardt ut over barn og foreldre. Vi vil ha flere ansatte så alle familier får en forsvarlig og grundig utredning.

Likt i hele landet

Hvor du bor skal ikke ha noe å si for hvilken hjelp man får. I mindre kommuner vil vi sørge for et mer tverrkommunalt samarbeid, som gir større fagmiljøer og øker kvaliteten. Det vil gi de ansatte økt trygghet og et bedre arbeidsmiljø.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle