Likestilling

De Grønne jobber for reell likestilling mellom kvinner og menn.

 

De Grønne vil:

  • Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker. 
  • Beskytte retten til selvbestemt abort, og motarbeide innskrenkninger av retten til selvbestemt abort. 
  • Alle yrkestitler innen offentlig sektor skal være kjønnsnøytral.
  • Forby retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer.
  • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori i folkeregisteret og i passet.

 

Likestilling og likeverd

Vi vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer. I noen tilfeller er det nødvendig å gi positiv særbehandling for å oppnå større likestilling. I andre tilfeller kan bevissthet om diskriminering være nok for å sikre likebehandling.

De Grønne vil arbeide for reell likestilling mellom kvinner og menn i arbeid- og familieliv gjennom en arbeidslivspolitikk som både sikrer reell likestilling mellom kjønnene samt flytter fokuset fra produktivitet- og forbruksøkning til livskvalitet. De Grønne vil avskaffe ufrivillig deltid og verne om arbeidsmiljøloven.

 

Kampen mot kjønnsroller og seksuell vold

Prestasjonspress og urealistiske kroppsidealer utfordrer også mulighetene hver enkelt har til å være seg selv. De Grønne vil jobbe for å redusere forbruks- og reklamepress. Alle skal ha råderett over egen kropp, og uttrykke seg slik de selv ønsker.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle