Grønn skattereform?

Hva bør MDG vedta om formueskatt og andre skatter? Trenger du rett og slett et kurs i hva vi snakker om? Se video og lær mer!

Miljøpartiet De Grønne arrangerer fremover en digital møteserie for å dykke ned i grønn skattepolitikk og den famøse formueskatten.

MDGs Landsmøte i mai blir en resolusjon om skatt behandlet, og hvorvidt formueskatten bør fjernes, endres eller beholdes er den viktigste delen av denne diskusjonen.

Disse møtene er derfor et tilbud til alle som skal delta på Landsmøtet eller som ønsker å lære mer om formueskatt og andre aspekter av hva en grønn skattereform kan inneholde.

Sammen med noen av landets fremste skatteeksperter prøver vi å finne svar på om formueskatt kan erstattes av andre skatter, hva et grønt skatteskifte kan se ut som og hvordan vi kan legge til rette for grønne gründere og SMBer.

Se første debattmøte her:

Ragnar Torvik. Norsk samfunnsøkonom og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Torvik ledet det såkalte “Torvik-utvalget”, et regjeringsoppnevnt skatteutvalg som leverte sin rapport i 2022. Torvik har også vært medlem i regjeringsoppnevnte Klimarisikoutvalget og Kapitalfluktutvlaget. Torvik representerer et flertall i skatteutvalget som ønsker å beholde formuesskatten. De foreslår en justert innretning med høyere bunnfradag. Se Ragnars presentasjon her.

Villeman Vinje. Samfunnsøkonom og partner i NyanalyseVilleman er utdannet samfunnsøkonom (MA Economics) fra Universitetet i Edinburgh, forretningsstrategi (MSc Business Strategy) fra BI og har tatt finansanalytikerstudiet ved NHH. Han arbeidet som samfunnsøkonom i den liberale tenketanken Civita mellom 2008-2018, hvor han bl.a. har jobbet med reformer innen skatt, næringspolitikk og velferdsområdet. Villeman er fortsatt tilknyttet Civita og har vært sekretariatsleder i Alliansen for norsk, privat eierskap. Tidligere rådgiver i Høyres stortingsgruppe fra 2002 - 2008. Se Villemans presentasjon her.

Jarle Møen. Instituttleder ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole (NHH) og nestleder for Senter for skatteforskning samme sted. Møen har mastergrad fra London School of Economics og tok doktorgrad ved NHH i 2002. Han har vært gjesteforsker ved Harvard University og satt i hovedstyret til Norges forskningsråd 2011-2018. Jarle Møen var medlem av Torvik-utvalget og ble utnevnt til regjeringens ekspertutvalg på sirkulærøkonomi i mars 2024. Se Jarles presentasjon her.

OBS: Vi ønsket egentlig en diskusjon mellom flertallet og mindretallet i Torvik-utvalget og har også invitert mindretallet i Torvik-utvalget, som dessverre ikke hadde mulighet denne gangen.

Se andre debattmøte her:

Annette Alstadsæter. Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU. Hun har vært medlem av Scheel-utvalget som skulle vurdere om beskatningen av selskaper er godt nok tilpasset den internasjonale utviklingen med reduserte bedriftsskattesatser og økende overskuddsflytting mellom land. Hovedfokuset i hennes skatteforskning er på selskapers og personers skattetilpasning. Hun jobber også med et prosjekt som analyserer internasjonal skatteunndragelse og skjulte utenlandsformuer i skatteparadis.

Simen Markussen. Norsk økonom og direktør ved Frischsenteret for samfunnsforskning. Han har markert seg som en av de fremste forskerne på norsk arbeidsliv. Han har vært medlem av flere politiske utvalg, og ledet det såkalte Markussenutvalget, som i 2019 avleverte NOUen «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne». Er tilknyttet Skatteforsk - senter for skatte- og adferdsforskning ved Handelshøyskolen på Ås der han bidrar med sin erfaring og kunnskap i arbeidet med å vise og forstå hvordan vi påvirkes av og tilpasser oss skatter, avgifter og annen offentlig politikk.

Se tredje debattmøte her:

Martin Skancke er en norsk siviløkonom. Han ledet arbeidet med Klimautvalget 2050 som leverte sin rapport til regjeringen i fjor. Han var ekspedisjonssjef i Finansdepartementets Avdeling for formuesforvaltning fra 2006-2012 og er pr. 2023 selvstendig konsulent. Han har tidligere ledet en ekspertgruppe om klimarisiko i Statens pensjonsfond utland og Klimarisikoutvalget. Se presentasjonen her.

Sigrun Gjerløw Aasland er daglig leder i ZERO. Hun har tidligere vært nestleder i Tankesmien Agenda. Hun har også bakgrunn fra Econ, Norfund, som daglig leder i analyseselskapet Damvad, og fra Verdensbanken. Sigrun har en mastergrad i økonomi og internasjonale relasjoner.

Truls Gulowsen er daglig leder i Naturvernforbundet. Han var tidligere leder i Greenpeace Norge, hvor han jobbet fra 1999. Gulowsen har studert naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. I flere år satt han også i MDGs sentralstyre. Se presentasjon her.

Se fjerde debattmøte her:

NB: Beklager at Zoom-opptaket her viser gallerivisning og ikke taler i fokus.

Jo Egil Tobiassen - har en master fra Fudan University i kinesisk og internasjonal politikk. Han startet Northern Playground for 10 år siden, hvor han utfordrer hele forretningsmodellen til tekstilbransjen gjennom sin visjon - å redusere verdens klesforbruk. Det ønsker han å oppnå gjennom blant annet gratis reparasjon slik at du bruker klærne til de er helt utslitt. Isteden for å hente kapitalbehovet fra store investorer startet han isteden en folkefinansieringskampanje. 

Lars Oscar Fossen Øvstegård driver med utleie av næringseiendom gjennom Øvstegård as. Han står i front for en gruppe som ønsker å saksøke staten for å finne ut om den norske formuesskatten bryter med menneskerettighetene og grunnloven.

Chul Christian Aamodt: Chul var sentral i å bygge og internasjonalisere softwareselskapet Mintra som leverer softwareløsninger til oljeindustrien. Han var blant selskapets største aksjonærer da det i 2014 ble kjøpt for nesten 500.000.000 kroner. Etter dette bygde han blant annet nettavisen enerWE som i 2021 med Europower, der han er medeier sammen med DN Media Group. Som partner i Metrics Venture skal Chul investere 30 millioner i softwareselskaper. Han sitter i dag i styret og som aksjonær i Onix og har også en deltidsstilling som mentor for studenter ved BI som ønsker å bygge egen bedrift. 

Merete Nygaard er jurist og har jobbet mange år som forretningsadvokat. Hun startet først sitt eget advokatfirma og for 7 år siden ble hun advokat-robot-gründer. Da startet hun Lawbotics med Lexolve som teknologiplattform. Selskapet automatiserer juridisk arbeid for enkle, juridiske tjenester. 

Fredrik Gulowsen er serie-grunder, investor og samfunnsaktivist med tro på skalerbar teknologi og risikokapital. Fredrik er til daglig grunder og daglig leder i Nyby, et teknologiselskap som gjennom utviklingspartnerskap med sykehus, kommuner og store organisasjoner har utviklet en helt ny type digital plattform som gjør samarbeid mellom siloer og sektorer mulig på skalerbar måte - gjennom samarbeidsnettverk for oppgavedeling og tjenestetilbud. Fredrik er også medgründer av investeringsselskapet Skyfall Ventures som forvalter 300 mnok til tidligfaseinvesteringer. Fredrik er også medgründer i netthandelsselskapet Oda. Fredrik har studert statsvitenskap og samfunnsøkonomi på UiO og har en Executive master fra BI.

Hannah Gitmark er nestleder i Tankesmien Agenda. Hun har tidligere jobbet som politisk journalist i Dagsavisen, journalist i Oppland Arbeiderblad og som praktikant ved den norske EU-ambassaden. Hannah har en bachelor i statsvitenskap fra NTNU og Universitetet i Buenos Aires, samt en master i økonomi og ledelse fra BI. Tankesmien Agenda ble opprettet av LO i 2014 som en uavhengig tankesmie. 

Nils-Ola Widme er næringspolitisk direktør i Abelia. Han er også styremedlem i Lovdata og i Næringslivets Sikkerhetsråd. Tidligere har han jobbet flere år i næringsdepartementet og i privat sektor. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i europarett og har også en mastergrad fra NHH.

Se femte og siste debattmøte her:

 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle