Nyheter

Vil du bidra til å få Miljøpartiet De Grønne over sperregrensa ved stortingsvalget i 2017?

De Grønne mener ulven er en del av norsk natur og kultur. Ulven spiller en viktig rolle for regulering av økosystemer, naturforståelse, menneskelig utvikling og livskvalitet. Norsk natur hadde ikke vært hva den er uten ulven. 

Åtte av ti mener Norge må gå inn for at FN skal forby atomvåpen. – Regjeringen må snu, mener De Grønnes stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Rasmus Hansson.

Miljøpartiet de Grønne er kritisk til oljeindustrien i nord, men ønsker en mer klimavennlig løsning på strømforsyninga velkommen.

– Kraftig signal, sier MDGs nasjonale talsperson og vara til Stortinget, Une Bastholm, til Vårt Land. Når Norges største parti ser behovet, tar vi et langt steg i denne viktige saken.

– Tina Bru og Høyre lever i drømmeland når de drømmer om oljeboring i noen av våre mest sårbare naturområder, sier MDG-leder Rasmus Hansson.

Denne helgen er det klart for årets TV-aksjon. Pengene går til Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid for flyktninger i Syria og andre utsatte områder i verden.

Problemet med klimaavgifter er at de alltid blir litt for små til at de faktisk hjelper, sa talsperson Rasmus Hanson på et frokostmøte i Stortinget denne uka.

– Pelsdyralslaget påstår at pelsdyroppdrett ikke har større problemer enn andre landbruksnæringer. Det er blank løgn. Dette er dyr som har komplekse behov og høyt aktivitetsnivå som holdes i små, trange bur. Mattilsynets funn taler for seg selv, sier Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson for MDG.

Staten ved fylkesmennene og roviltnemdene har vedtatt å åpne for jakt på 47 ulv, eller 70 prosent av antatt ulv i Norge, og jakta er i gang. Skytes kvota må vi tilbake til starten av 1900-tallet for å finne like liten stamme.