Nyheter

Valgflesk, verksteder og festmiddag – Dag 2 på landsmøtet

Nok en hektisk dag er over på Fornebu. Miljøpartiet De Grønne samlet seg om en felles vindkraftpolitikk, vedtok en resolusjon for klimakutt i kommunene, og landet 13 valgløfter for en bærekraftig og mer menneskevennlig framtid.

Klimaomstilling, billigere kollektivtilbud og økt livskvalitet – Her er de ferske valgløftene fra Miljøpartiet De Grønne

Storsatsning på å kutte klimautslipp, billigere og flere busser og en moderne næringspolitikk. Det er noe av det Miljøpartiet De Grønne lover velgerne i lokalvalget 2019.

De Grønne samler seg om vindkraft

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har funnet et godt kompromiss mellom naturhensyn og behovet for mer fornybar energi. Vi er tydelige på at det ikke skal bygges vindkraft i urørt natur, og at utbygging bør skje nærmere eksisterende kraftnettet og der det allerede er naturinngrep, sier Une Bastholm.

Lan Marie Bergs tale til MDG LM 2019

MDG vil stramme til de nasjonale målene for utslippskutt

I dag fikk Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, med seg resten av MDGs landsmøte i å gi kommunene mer makt til å kutte i egne utslipp.

MDGs landsmøte åpnet med klimamarsj

Klimastreikende unge, hilsningstaler fra Tankesmien Agenda og debatt om valgløfter og to resolusjoner. En hektisk og begivenhetsrik første dag på landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne er vel overstått.

Klimastreik og generasjonsoppgjør – Miljøpartiet De Grønnes landsmøte er åpnet

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2019 åpnet med å erklære global natur- og klimakrise.

Unes åpningstale: Denne generasjonen er klar for endring.

Forskjellen på oss i De Grønne og andre partier er at vi har skjønt at miljø ikke er en enkeltsak - at menneskesamfunnet ikke står utenfor naturen, vi er en del av den.

Vi trenger deg