Informasjon for delegater

Registrering på landsmøte

Årets landsmøte arrangeres digitalt torsdag 25.-28. mars 2021, og vi i sekretariatet skal gjøre vårt absolutt ytterste for at alle delegatene skal få god og grundig opplæring i de digitale verktøyene vi skal bruke.

Inntegning til programdebatt

Talelister for de ulike debattene ligger her, og blir fortløpende oppdatert av ordstyrerne. Delegatnumre over rød strek er er delegater som har satt den aktuelle debatten som førstepri, mens de under rød strek har satt debatten som pri 2. 

Inntegningen er nå stengt. Du kan se alle inntegningene her, hvis du vil sjekke hvilke debatter du har tegnet deg til. Fargekodene representerer kun ulike debatter, f.eks. er klima oransje. 

Vi minner om at møtereglene kun åpner for at hver delegat kan ha 2 innlegg og 1 replikk per sak. Behandling av arbeidsprogrammet tolkes som én sak. 

Spørsmål/beskjeder til ordstyrerbordet sendes til [email protected].  

Teknisk informasjon og støtte

I år vil vi bruke to plattformer for møtedeltakelse og votering: Zoom (for video og lyd) og Roiheimen (for å tegne seg til innlegg og replikk, samt votering). Vi har laget et eget dokument med informasjon om Zoom og Roiheimen. Du vil få en egen e-post med informasjon om registrering i både Zoom og Roiheimen. Mer informasjon om dette vil du også finne på intranettet vårt.

Skulle du ha tekniske problemer under møtet, kan du finne kontaktinformasjon til teknisk team her.

KART MED STEMMEOVERSIKT

Vi har fjernet oversikten over alle delegater og hva de stemmer, da noen maskiner og nettverk ikke håndterte mengden data. Men du kan selv skru den på. Trykk på på Innstillinger, og huk av “Vis direkte avrøystingsgrafikk (fungerer dårleg på nokre nettverk)”. Klikk så “lukk”. Da vil oversikten vises under voteringer. 

Endringsforslag vedtekter og arbeidsprogram

Her kan du finne en oversikt over innsendte endringsforslag, innstilling fra Valgkomiteen og Forberedende vedtektskomité og stemmeskjema. 

Landsmøtet har godkjent at disse voteringene løftes ut av blokk til særskilt votering: Forslag fra blokk til særskilt votering.

NOEN FORSLAG SOM SKAL BEHANDLES UNDER EN ANNEN DELDEBATT ENN DEN DE ER FREMMET TIL:

Forslag om olje: F227 er fremmet under innledning. Behandles under deldebatt 3 (Klima)

Forslag om kjøtt: F230, F558, F601, F732 er fremmet under natur og miljø og F228, F380, F560, F631, F228 og F175 er fremmet under innledning. Alle disse foreslås blir behandlet under deldebatt 3 (klima)

Ordstyrernes forslag til voteringsorden for forslag som omhandler kjøttkonsum og kjøttproduksjon. 

Forslag om fyrverkeri: F707 er fremmet under Dyr. Dette blir behandlet under deldebatt 2 (Natur & Miljø).

Forslag F687 om funkispolitikk er et forslag til et nytt, helhetlig kapittel. Dette kapittelet, og punktene derunder, vil bli debattert og votert over under debatt 11.

Ordstyrerne forslag til voteringsorden for forslag som omhandler funksjonsvarianse F687

Valg og benking

Du finner mer informasjon om Valgkomiteens innstilling og innsending av benkeforslag her.

 

Møteregler

Møteregler, som vedtatt av LS 28.11.2020 finner du her.

Legg spesielt merke til: “Strek for å tegne seg til innlegg i debatt settes når debatten starter. Innlegg er på to minutter. Det åpnes for én replikk per innlegg, i tillegg til svarreplikk. Replikken må brukes til å være uenig med innlegget. Taletid for replikk er ett minutt. En delegat kan ikke tegne seg til innlegg mer enn to ganger til den samme debatten, og kan maksimalt ta en replikk hver. Dersom en taler ikke respekterer taletiden skal ordstyrer påtale dette og kan skru av talerens mikrofon.”.

NB. programdebatten behandles som én debatt, selv om det er flere kapitler som skal debatteres.

 

Delegasjonsledere

Her kan du se en oversikt over delegasjonslederne for de ulike fylkene/delegasjonene. Hvis du skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan møte på landsmøtet, ta snarest kontakt med din delegasjonsleder.

 

Obligatoriske formøter

Et digitalt landsmøte er et ganske annerledes landsmøte enn det vi er vant med, og det er derfor svært viktig at delegatene blir godt kjent med plattformene vi skal bruke. Det er derfor obligatorisk å delta på et digitalt formøte før landsmøtet begynner. Meld deg på et av formøtene vi har satt opp her. Frist for å melde seg på formøte er 10. mars.

 

Opplæring

Dersom du har gitt beskjed under påmelding om at du har noe lav teknisk kompetanse vil vi følge deg opp på forhånd. Du vil få en epost fra oss med mer informasjon i begynnelsen av mars.

Svarte du at du hadde høy teknisk kompetanse, men nå har behov for bedre oppfølging - gi beskjed til [email protected].

 

Observatører

Alle vil kunne følge årets landsmøte og valgsending fra stream via mdg.no/live.

Bare delegater og andre med tale og forslagsrett i henhold til vedtektene vil ha tilgang til å delta i møtet.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle