Hold deg oppdatert over hva som blir vedtatt!

Votering på landsmøte

På denne siden publiseres vedtakene for personvalg og arbeidsprogrammet.

Siden oppdateres fortløpende under landsmøte, så sjekk innom jevnlig!

 

Programvedtak

Oppdateres fortløpende og menneskelig svikt kan forekomme - ser du noe du tror ikke stemmer? Gi beskjed til [email protected], så skal vi dobbeltsjekke!

 

Vedtak for vedtekter

Her finner du vedtatte vedtektsendringer. 

 

Vedtak for personvalg

Sentralstyret

Partileder: Une Aina Bastholm (ikke på valg)

Nestleder: Arild Hermstad (ikke på valg)

Nestleder: Kriss Rokkan Iversen (ikke på valg)

Partisekretær: Torkil Vederhus 

Sentralstyremedlemmer:

Farid Shariati, Finnmark (gjenvalg)

Hanne Lisa Matt, Viken (gjenvalg, ny rolle)

Thor Haakon Bakke, Vestland (gjenvalg)

Tore Dyrendahl, Trøndelag (gjenvalg, ny rolle)

Lan Marie Berg, Oslo (gjenvalg, ny rolle)

Internasjonal kontakt: Kristin Knutsen, Agder (gjenvalg)

Vara til internasjonal kontakt: Ingrid Liland, Oslo (ny)

Varamedlemmer til sentralstyret: 

  1. Margit Fausko, Viken (ny)
  2. Tommy Reinås, Trøndelag (gjenvalg)
  3. Johannes Wahl Gran, Innlandet (gjenvalg)
  4. Harald Moskvil, Vestfold og Telemark (ny)
  5. Ulrikke Torgersen, Rogaland (ny)

Internasjonalt Utvalg

Internasjonal kontakt: Kristin Knutsen (Gjenvalg)

Vara, internasjonal kontakt: Ingrid Liland (Ny)

Internasjonalt utvalg: Paal Frisvold (Gjenvalg)

Steven McQueen (Ny)

I tillegg velger Grønn Ungdom en representant til IU om høsten. Per i dag er dette Pauline

Tomren.

Kontrollkomiteen: 

Leder: Tore Bergum (gjenvalg)

Nestleder: Adam Tumidajewicz (gjenvalg)

Elsa Skjong (gjenvalg)

Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg)

Veronica Herlofsen (ny)

  1. vara Sebastian Teigen Nygård, (gjenvalg)
  2. vara Erik Seglem Bø, (gjenvalg)
  3. vara Marianne Kleven, (ny)

Grønt kvinnenettverk:

Leder: Katrine Nødtvedt (ny)

Nestleder: Almaz Asfaha (gjenvalg)

Nestleder: Signe Bakke Sølberg (ny)

Resterende medlemmer og varamedlemmer vil bli innstilt til det første landsstyremøtet etter landsmøtet.

Valgkomiteen: 

Leder: Ingunn Emdal (gjenvalg)

Nestleder: Eirik Ballestad (ikke på valg, ny plass)

Medlem: Monica Sandtorv (gjenvalg)

Medlem: Jan B. Vindheim (ikke på valg)

Medlem: Malin Torset Abrahamsen (ikke på valg)

Medlem: Jomar Rønning-Volle (gjenvalg)

Medlem: Endre Borgen Mæland (gjenvalg) 

Medlem: Gabriel Kielland (gjenvalg)

Medlem: Trude B. Thy (gjenvalg)

Medlem: Helga Ringbakken (gjenvalg)

Medlem: Aase Marie Olafsen (gjenvalg)

Medlem: Esben Moy (gjenvalg)

Medlem: Anne Nijdam (gjenvalg)

 

Protokollmerknader

Du kan sende e-post til [email protected] dersom du vil tilslutte deg protokollmerknader. Frist: 28.mars. Protokollmerknader med tilslutninger vil bli en del av det offentlige referatet fra møtet. 

Protokollmerknad 1, Almaz Asfaha, Sirin Stav, Rasmus Reinvang, Trine Ryland, Rauand Ismail, Arne Haabeth

Vi er kritiske til at landsmøtet vedtok å endre vedtatte programforslag basert på hva som var intensjonen til enkeltpersonen som opprinnelig skrev forslaget. Når forslag fremmes og vedtas av landsmøtet, tilhører det landsmøtet, og det er landsmøtets intensjon som er vesentlig, ikke forslagsstillers. Om forslagsstillers intensjon skal kunne endre forslag etter vedtak, vil det ikke være mulig å støtte forslag der man ikke kjenner forslagsstillere godt nok til å vite hva deres intensjon er. Dette er en uheldig praksis som ikke bør skje igjen på senere landsmøter.

Protokollmerknad 2, Birgitte Sterud

Jeg ønsker at det fremkommer klart av protokollen at det ikke ble gitt anledninger til å oppklare / be om oppklaring av saksfeil / faktafeil i debattene. 

Protokollmerknad 3, Ove Kenneth Nodland

I tillegg til at  i tråd med intensjonen bak språkendringen, så innebærer 631 også at:
1) Programkomiteen gis mandat til å flytte relevante punkter om mat fra andre kapitler til Del 6, og 
2) Del 6 - "Mat og Bioøkonomi" omdøpes til "Bærekraftig matsystem"

Gitt at 631 ble votert på flere ganger, og jeg fikk presisert disse intensjonene og konsekvensene to ganger, oppfatter jeg at de som stemte for forslaget forstod konsekvensene og at landsmøtet har gitt støtte en kraftsamling av vår matpolitikk på ett og samme sted. Hvordan dette best kan la seg gjøre blir opp til programkomiteen. 

Protokollmerknad 4, Grønn Ungdom
Vi har fått høre at det er mulig at det blir ny votering om abort. Spesifikt om den vedtatte formuleringen om «rådgivende organ for de som har valg å avslutte svangerskapet» skal endres til «rådgivende organ for de som vurderer å avslutte svangerskapet». GU-delegasjonen mener dette er en meningsbærende endring og et forsøk på omkamp om nemndene. Det er stor forskjell på et rådgivende organ i ettertid for mennesker som har tatt abort, og at mennesker som ønsker abort først skal tvinges inn til obligatorisk rådgivningssamtale. Landsmøtet har vedtatt den ordlyden de har vedtatt, og en slik endring vil ikke være redaksjonell. Det framstår rett og slett som et forsøk på omkamp fra personer i MDG som ikke støtter abortvedtaket 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle