Arilds åpningstale: Ingen annen politisk sak er mer alvorlig

"Mer enn noen gang før trenger vi partier som ikke bare tar øyenvitneskildringene på alvor, men også de vitenskapelige rapportene om klimakrisen og naturtap på alvor. Trusselen mot vanlige folk, krever modige politikere."

Tusen takk kjære venner.

Kjære landsmøte, kjære medtalsperson Une, kjære delegater, gjester, og særlig velkommen og takk til klimastreikerne med Penelope i spissen her i dag.

Det er godt å se dere alle sammen, og det er en stor ære og en stor glede for meg å få holde Landsmøtetale for første gang som nasjonal talsperson. Artig også at det skjer i min periode som Oslos byråd for miljø- og samferdsel som vikar for Lan!

Den 18. mai skrev Alexander H. Sandtorv i Bergens Tidende om hvordan han som ung gutt ble med oldefaren sin ut grytidlig for å trekke garn, med søvnen kriblende i øynene:

"Da vi nådde ut til det første garnet, var det oldefar som dro det opp. Jeg så på. Oldefar dro opp underlige og vakre havskapninger som fantasien min aldri kunne drømt opp.”

“Alt som kom opp den morgenen fanget fascinasjonen min. Det var skjell og tentakler og tang og tare. Det var et under uten like. Under bølgene var det et yrende, enestående liv”.

“Vi kastet ut det som ikke kunne spises, eller som var for ungt eller for lite. Det var viktig, sa oldefar. Vi tok bare med oss det som kunne bli middag, ingenting mer.”

“Noen ganger sover jeg ikke. Fordi jeg tenker på oldefars garn, og fordi jeg tenker på plast i havet, og global oppvarming. Jeg føler stadig sterkere et skrekkelig og dystert fremtidsutsikt, som peker mot en enorm massedød på denne planeten. Jeg føler sorg. Panikk. Overveldende mørke.”

Denne teksten traff meg midt i mellomgulvet. Ikke bare kunne det vært en av de mange fisketurer i min barndom, i havgapet utenfor Bergen. Men det er faktisk sånn at jeg har opplevd natur som barnebarn-generasjonen blir fratatt. Teksten setter ord på noe umistelig. Og samtidig noe stadig flere føler. Sorg.

Sorg over det vi kan være i ferd med å tape.

Vi står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill.

Mer enn noen gang før trenger vi partier som ikke bare tar øyenvitneskildringene på alvor, men også de vitenskapelige rapportene om klimakrisen og naturtap på alvor.

Ingen annen politisk sak er mer alvorlig.

Trusselen mot livet i havet, mot dyrelivet, mot insektene og plantene må møtes med politiske løsninger. Trusselen mot vanlige folk, krever modige politikere

Her i Norge har vi en regjering som skryter av små, søte miljøtiltak, samtidig som de akselerer miljøskadelig politikk og ikke engang forsøker å få et grep på helheten.

Det er lett å miste motet når man hører dette.

Men kjære landsmøte -  det er også flere grunner til optimisme. Vi begynner å se et stemningsskifte i miljøkampen.

Flere ser hva som skjer når tørke slår ut halvparten av matproduksjonen vår. Flere ser hvordan havet vårt fylles med plast. Flere ser at enda en flatskjerm ikke gir oss bedre liv.

Og - Den største grunnen til optimisme, er at barn og unge sier klart fra at nok er nok. At de også vil ha en fremtid her på denne planeten. Heia Greta, heia Penelope, heia 12-åringen i nabohuset og alle dere andre som streiket i dag.

Også er jeg optimist på grunn av dere!

De siste månedene har jeg hatt gleden av å besøke fantastiske grønne ildsjeler i hele landet, fra Tromsø og Andøya i nord til Halden i øst, Mandal i sør og Florø i vest.

Våre grønne ildsjeler - de folkevalgte og tillitsvalgte står på for bedre livskvalitet der folk bor, for nye grønne arbeidsplasser og bedre lokalmiljøer.

Disse miljøheltene - mange av dere sitter i salen i dag - kjemper slagene for mennesker og miljø hver eneste dag.

Og dere går på nederlag. På én dag i fylkesutvalget i Trøndelag vedtok de å bygge ned like mye matjord som man gjør i løpet av et helt år i resten av landet. Fordi de vil bygge travbane og motorvei. MDG protesterte.

I Nordland har regjeringen gitt tillatelse til oppdrettsanlegg i verdensarvområdet på Vega, isbit-uttak på Svartisen, men så har de møtt protester. Nå kan det se ut til at disse prosjektene stoppes. Det viser jo at det nytter!!

På Andøya fikk vi med oss kommunen på å si nei til åpen oppdrettsanlegg i sjø. I Tromsø fikk vi flertall for ingen nye oppdrettsanlegg i åpne merder. Vedtaket ble dessverre reversert - nok et modig politisk forslag ble ødelagt av feige politikere.

Alt for ofte ser vi at feige politikere setter hensynet til profitt foran natur.

Men vi gir oss aldri- for vi vet at norske kommunestyrer trenger politikere, som står opp for naturen, og opp for miljøet - og vi ser også at vi seirer. Vi flytter norsk politikk.

For kjære venner, i Oslo ble et ekte miljøparti det tredje største partiet og havnet på vippen. Vi fikk med oss flertallet i byen på en politikk for å møte unntakstilstanden for miljøet . Hva har vi gjort?

På to år kuttet Oslo CO2-utslippene med 16 prosent.

Oslo gjennomfører den største kollektivutbyggingen siden andre verdenskrig, og aldri før har flere reist kollektivt!

Samtidig er sykkelveiutbyggingen tidoblet sammenlignet med forrige byrådsperiode. Og dere vet jo at jeg elsker å sykle Oppskriften: vi tør å fjerne parkeringsplasser for å bygge sykkelveier.

Dette, kjære landsmøte, er ekte klimapolitikk.

Dette er det som skjer når vi voksne faktisk GJØR det våre klimastreikende barn krever av oss.

Og vet dere hva - Flertallet i Oslo - bystyret i Oslo - er helhjertet med på å gjøre Oslo til en nullutslippsby på litt over ti år!

Det klarer vi: Nullutslipp i 2030!

Oslo kan til å bli verdens første utslippsfrie by i 2030. Tenk det! Jeg blir optimist!!

Samtidig har vi en regjering som er fullstendig handlingslammet. En regjering som setter seg slappe klimamål som de ikke har tenkt nå.

En regjering som møter klimakrisen med å bestille enda en utredning om hvordan de kan kutte utslipp, i stedet for å faktisk kutte utslipp.

Og er dere klar over en ting??

I denne bestillingen så dropper de et av de aller viktigste klimavirkemidlene - det vi allerede vet at fungerer - nemlig avgifter, altså prisene på å slippe ut klimagasser

Dette våger de ikke ha med i verktøykasssen når de skal fikse klimaet. Det er som å be tannlegen din om å fikse tannpinen din, samtidig som du nekter å åpne kjeften.

Regjeringens elendige klimapolitikk betyr at Erna og Ola overlater jobben til oss i MDG.

For de kuttene som kommer i Norge, som vi skal gjøre i tråd med den nye avtalen med EU -Er det noen av dere som vet hvor de skal tas?

Som tør å gjette hvem som skal kutte mest?

Ja, dere hørte helt riktig. Oslo - som i dag står for ca 2 prosent av de norske klimautslippene, skal ta ansvar for over 25 prosent av de nasjonale kuttene frem til 2030.

Regjeringen tar ikke sin del av ansvaret. Men det gjør vi i Miljøpartiet De Grønne.

Og derfor skal vi gjøre det samme i resten av landet som vi har gjort i Oslo. Når ikke regjeringen vil, så må vi ta ansvar.

Vi skal sette miljø og klima først, også når det koster.

Et skikkelig miljøparti vet at dette handler om å prioritere, om å forhandle, og om ikke å gi seg, også i saker der vi møter motbør.

Det trengs. Norge trenger Miljøpartiet De Grønne.

For mens land rundt omkring i verden erklærer klimakrise, snakker den norske regjeringen stort sett bare om bompengekrise.

De som er forbannet på bompenger bør rette kritikken mot samferdselsminister Jon Georg Dale - som prakker på oss motorveier som vi ikke vil ha - og ikke trenger.

Han vil sette ned foten for bompenger som går til buss bane og trikk. Men han har ingen bremser for bompenger når det skal gå til å betale for motorveier selv i og rundt de store byene. Også sier han at han vil ha lavere bompenger? Snakk om bløffmaker!

Det er ingen partier på Stortinget som har stemt nei til mer bompenger en Miljøpartiet De Grønne.

Joda vi trenger veier:

Vi trenger ras- og flomsikre veier

Vi må satse på trafikksikre og framkommelige veier i hele landet.

Vi trenger bedre tog så folk og gods kan reise miljøvennlig.

Tre av Europas 16 mest trafikkerte flyruter er norske innenriksruter - Trondheim, Bergen og Stavanger til Oslo. Her kan toget konkurrere!

I dag går det kun ett tog daglig fra Oslo til kontinentet, men hele 150 flyruter.

Nå er det knapt mulig å få tak i en sovevogn om du vil nattoge i Norge. Samferdselsminister Dale må rydde opp, og han må snart finne ut hvilket av de mange togselskapene han styrer over som kan få oppdraget med å kjøpe inn nye sovevogner.

MDG vil flytte milliardene fra svindyre og avleggse motorveier til nye toglinjer. Vi sier sier ja til Nord-Norge banen, og drømmer om at delegatene våre kan ta toget til landsmøtet og laks og gods ikke må fraktes med livsfarlige trailere.

Og selvfølgelig skal vi ha nattog til Europa.

La oss bli værende litt i utlandet, - i Europa - i verden. For De Grønne er et parti som kjemper for internasjonal solidaritet. Når vi snakker om sosial utjevning så gjelder det selvsagt i Norge, og vi vil omfordele radikalt gjennom skattesystemet. Men vi vil også ha en sosialt rettferdig klode, over landegrensene.

Når vi snakker miljøløsninger, så er vi opptatt av at det ikke bare skal funke for Toten, men også i Togo og Tuvalu.

MDG liker samarbeid, og vi sier ja til en langt fra perfekt EØS-avtale, ja til ACER til tross at det betyr at vi må samarbeide om noe så livsviktig som energi, og ja til utenlandskabler, fordi Norge er avhengig av verden og verden er avhengig av oss.

Det er ikke MDGs prosjekt å forsøke å isolere Norge. Klimakrisen er global. Vi løser ikke denne unntakstilstanden med å beholde den fornybare strømmen for oss selv, slik Rødt bestemte seg for på sitt landsmøte.

Vi må sikre industrien forutsigbarhet og gode kår, men ikke innbille oss at vi får nye etableringer med å isolere det norske kraftmarkedet. Det er ikke slik innovasjon skjer i vårt århundre. Det vi trenger er en skikkelig satsing på nye næringer og grønne gründere basert på samarbeid med andre.

MDG vil  bygge ut 100 TWh havvind på norsk sokkel. Vi vil ha mer strømproduksjon, for å fase ut fossil energi i Norge og i Europa og samtidig bygge Norges neste industrieventyr til havs.

Verden ligger langt bak skjema om vi skal kvitte oss med skitten og klimaskadelig energi. Da må også Norge bidra.

Vår egen finansminister sa i sin landsmøtetale for noen uker siden: “Fremtiden skapes ikke av politikere som skammer seg, fremtiden skapes av FrP-politikere som står opp for oljenasjonen Norge.”

For to dager siden sa Arbeiderpartiets Martin Kolberg i Politisk kvarter at Arbeiderpartiet aldri kommer til å akseptere et ultimatum om å stenge oljekranene.

Arbeiderpartiet stiller altså ultimatum om å fortsette oljeletingen og oljepolitikken - uansett.

Er dette et krav om å investere mer enn 150 milliarder hvert år i en døende næring? Vil Ap virkelig for evig satse knallhardt på en næring som blir ulønnsom i det øyeblikket vi er i rute for å løse klimakrisen? En næring som er den aller største trusselen mot klimaet og klimastreikernes krav?

Nei. Det er sånn at fremtiden må skapes av politikere som tør å tale oljelobbyen midt imot.

Som tør å stå opp mot de grå partiene - enten det er Frp, H eller Ap. Oljekranene må stenges. Her er vi i Miljøpartiet De Grønne helt tydelige. Vi vil at norsk oljevirksomhet må fases ut, på en gradvis og planlagt måte over femten år.

Fordi: Hver eneste krone som investeres i olje og gass er en ekstra krone i potten for et ødelagt klima.

Fordi: Hver eneste krone som går til olje- og gassinvesteringer er en tapt mulighet til å lykkes med å omstille oss før det er for sent.

Vi vet at det trengs grønne representanter i alle kommunestyrer etter dette valget.

Mer enn 250 lokale representanter for MDG har gjort en stor forskjell i kommune-Norge! Det er i kommunene at vi er nær folk, det er der alle viktige beslutninger om utbygging, skoler, barnehager og eldrehjem skjer. Også er det der vi faktisk verner og tar vare på natur, skoleveier, luften og livet i fjorden.

Det er de vi kan bidra til at folk kan leve gode liv uten å ødelegge for andre. Så, tusen takk til alle dere som kjemper for mennesker og miljø i utvalg, kommunestyrer og lokalsamfunnene!

Senere i dag skal vi diskutere valgløftene våre. Jeg vil trekke frem ett: lavere kollektivpriser i hele Norge.

I Oslo har De Grønne allerede gjort det gratis for barn å reise kollektivt opp til seks år.

Men vi har en regjering som bare bryr seg om bilister. Bussprisene i Norge øker kraftig, og langt mer enn bensinprisene. Regjeringen har ikke gitt en eneste krone til billigere billetter. Tvert i mot. De har økt avgiftene på kollektivreiser flere ganger, og lokalt har Høyre kjempet for å øke prisene - noe de fikk gjennomslag for i 2016.

Det er dårlig miljøpolitikk, og det er usosial politikk, som rammer de som har minst.

Derfor inviterer byrådet i Oslo i dag våre naboer i Akershus til å bli med på å sette ned prisene på kollektivreiser og skrote den planlagte prisøkningen neste år. Vi vil også gjøre det gratis å ta med seg barn på buss, trikk og T-bane utenom rushtid, sånn at flere kan reise miljøvennlig til fotballtrening og fritidsaktiviteter.

Det må bli billigere å reise miljøvennlig. Nok er nok!

Årets kommunevalg er et klimavalg. Et naturvalg. Et valg for artsmangfold. Et valg for å ta vare på det yrende og fantastiske livet under bølgene.

Derfor er det oppløftende at flere enn noen gang kan stemme MDG i sin kommune - hele 90 prosent av Norges befolkning kan nå stemme grønt i valget.

Takk for en fantastisk innsats av alle våre folkevalgte, alle medlemmer, alle dere, som sitter her i denne salen!

Kjære Landsmøte: vi skal vinne dette valget!

Vi skal bevise at det er mulig å skape en trygg fremtid for våre barn og barnebarn. At vi kan lage en politikk som tar hensyn til dem som ikke har stemmerett:

folk i andre deler av verden

dyrene

plantene

livet i havet - både skjell, og tentakler og tang og tare

skolebarna, både de som streiker og alle de andre

ikke minst de generasjonene som kommer etter oss.

 

De trenger et parti som står opp for mennesker og miljø!

De trenger dere som er her på landsmøtet vårt.

 

De trenger Miljøpartiet De Grønne.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle