MDG - et grønt solidaritetsparti i 2030

I dag vedtok MDGs landsmøte langtidsstrategi frem mot 2030. Partiet tar sikte på å øke innflytelsen i alle deler av landet. 

Langtidsstrategien slår fast at MDG skal fortsette å være den tydeligste stemmen i klima- og miljødebatten, og samtidig bygge troverdighet på flere politikkområder.

Fremover vil MDG vise mer av det sterke sosiale engasjementet som finnes i partiet. En tar også sikte på å lære av og samarbeide med miljøbevegelsen, andre interesseorganisasjoner, sivilsamfunn og næringsliv. 

Hele vedtaket lyder:

MDG - et grønt solidaritetsparti i 2030

Vår tid trenger visjonær politikk som gir fremtidshåp. I dag fører en uansvarlig politikk, overforbruk og skjevfordeling av økonomisk rikdom og makt til globale kriser som klimaendringer og naturødeleggelser, samt nedbygging av demokratiske verdier. Disse rammer på tvers av generasjoner og landegrenser, og de som er mest utsatt fra før rammes hardest. 

Vi må snu denne urettferdige samfunnsutviklingen. Dette er vår tids store solidaritetsprosjekt. 

Alle land trenger handlekraftige politikere som mobiliserer til endring. Vi i Norge har unike forutsetninger til å lede an i omstillingen til et rettferdig velferdssamfunn innenfor naturens tålegrenser.

I 2030 skal Miljøpartiet De Grønne ha ledet fram et paradigmeskifte i norsk politikk. Som et sosialt engasjert og tydelig solidaritetsparti har vi bidratt til økt folkelig oppslutning om grepene som trengs for å løse klima- og naturkrisen og bygge et bærekraftig samfunn.

Tar ansvar for å endre

Over hele landet er våre folkevalgte de fremste forsvarerne av dyre- og plantelivet – av natur og grøntområder, matjord og myrer, fisken og fjorden. Der vi styrer, kutter vi utslipp og tar vare på naturen, samtidig som vi skaper gode lokalsamfunn. Vi kjemper for sosial rettferdighet og økt livskvalitet for mennesker lokalt og globalt. 

Vi søker samarbeid med andre partier både lokalt og nasjonalt. Vi deltar i styrende flertall når dette gir gjennomslag for våre verdier og løsninger. Der dette ikke er mulig, er vi et tydelig, grønt opposisjonsparti. 

Miljøpartiet De Grønne er del av en internasjonal grønn bevegelse. Vi er grønne, ikke røde eller blå. Vi er liberale, men ikke liberalistiske. Vi jobber for sosial rettferdighet, uten å være sosialister. Vår ideologi bygger på solidaritet med andre mennesker, med fremtidige generasjoner og med dyr og natur. Vi jobber for  levende lokalsamfunn med sterke sosiale fellesskap der mennesker har frihet til å forme sine liv.

Målsetninger for 2030

MDG har vokst og fått økt innflytelse i alle deler av landet

For å kunne lede frem et paradigmeskifte, må MDG vokse og søke makt. Vi har flere grønne politikere i bygd og by over hele landet. De er i stand til å ta posisjoner og gjennomføre grønn politikk, og også støttes i sitt arbeid når det er fra opposisjon. 

I 2030 har vi etablert oss som et grønt folkeparti med bred oppslutning. Vi har flyttet flertall på Stortinget ved å øke vår oppslutning, men også ved å sette dagsorden og skape folkelig press for grønn politikk. Vi har rustet oss for og klare for å ta regjeringsmakt.. For å få til dette, vil vi fortsette å være den tydeligste stemmen i klima- og miljødebatten og påpeke de sterke sammenhengene mellom de rikestes forbruksvekst, miljøødeleggelse og sosial urett. 

Vi vil bygge troverdighet på flere politikkområder der vi i dag ikke har sakseierskap. Vi må vise tydelig at vi har en helhetlig politikk på flere områder gjennom aktivt å profilere dette både internt i partiet og til nasjonen forøvrig.

MDGs verdier er godt kjent

Våre standpunkt har en verdimessig forankring som er kjent og forståelig for folk. Derfor må vi øke kunnskapen og eierskapet til grønn ideologi blant egne medlemmer, folkevalgte og våre støttespillere. 

Vi kommuniserer på en måte som appellerer til flere potensielle velgere. Det er viktig at vi i kommunikasjonen fremhever de positive konsekvensene grønn politikk har på folks hverdag. 

MDG er sosialt engasjerte og et tydelig solidaritetsparti

Vi viser mer av det sterke sosiale engasjementet vårt. Vi er gode på å formidle de sosiale fordelene ved den grønne politikken, og hvordan vår politikk gjør folks hverdag bedre og bidrar til sosial utjevning. Vi er gjenkjennelige og troverdige i flere viktige saker og verdidebatter.

MDG har et godt samarbeid med sivilsamfunn og næringsliv

Miljøpartiet De Grønne er et åpent og utadvendt parti, som lærer av og samarbeider med miljøbevegelsen, andre interesseorganisasjoner, sivilsamfunn og næringsliv. Gjennom slike samarbeid og støttespillere utenfor partiet, sørger vi for at vår egen politikk blir bedre, for både folk og natur. Vi bidrar til meningsfull og konstruktiv debatt, og er lyttende og nysgjerrige i dialog med andre i jakten etter felles gode løsninger og politiske gjennomslag.

MDG er mangfoldig

Miljøpartiet De Grønne mener at mangfold og forskjellighet styrker samfunnet og organisasjonen vår. Alle som er nysgjerrig på og åpen for våre politiske løsninger skal føle seg velkomne i partiet. På alle nivåer av partiet øker vi vår egen kunnskap om mangfold, og ta i bruk verktøy som gjør oss til en mer inkluderende organisasjon. 

MDG er internasjonalt rettet

Klima- og naturkrisen løses best med forpliktende samarbeid på tvers av landegrenser. Derfor skal MDG alltid ta en positiv og aktiv rolle sammen med grønne søsterpartier i Europa og resten av verden og kjempe for internasjonalt samarbeid og mot proteksjonisme i klimakampen.

MDG er en bærekraftig og sterk organisasjon

Vi vil bygge en sunn organisasjonskultur med et sjenerøst debattklima hvor vi oppmuntrer hverandre til å stille kritiske spørsmål. MDG skal være et parti der folk opplever at man vil hverandre vel, og snakker med hverandre heller enn om hverandre. Sterke og stabile lokallag over hele landet er ryggraden i partiorganisasjonen. Menneskene som utgjør Miljøpartiet De Grønne er vår viktigste ressurs. Våre medlemmer møter et parti som er nysgjerrig på hva de mener og hva de har lyst til å bidra med. Det er kort vei fra engasjement til medvirkning. Våre tillitsvalgte, folkevalgte og frivillige opplever MDG som et fellesskap som støtter, ivaretar og gir grønn selvtillit. 

Partiet har åpne og levende debatter, en inkluderende og raus organisasjonskultur, hyppige skoleringer, mer strukturert og konstruktiv internkommunikasjon og flere og bredere politiske nettverk.

MDG jobber langsiktig

For å nå ambisiøse mål kreves langsiktig, strategisk og systematisk arbeid. Denne langtidsstrategien peker ut en retning og noen hovedgrep, og skal følges opp med mer konkrete mål i handlingsplaner og valgstrategier, gjennom kreativ politikk- og organisasjonsutvikling lokalt og nasjonalt, gjennom skolering, kompetanseutvikling og i budsjetter.

 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle