Unes tale til MDGs landsmøte

MDGs landsmøte 2022 ble åpnet av partileder Une Bastholm. Her er hele hennes tale!

Program og info om MDGs landsmøte 2022 finner du på mdg.no/mdglm, og du kan se video av møtet på mdg.no/live.

Her kan du se noen utdrag av talen: 

Kjære, grønne venner!

Fy søren så deilig det er å være samlet fysisk igjen! Noen av dere har kanskje hørt meg si det før, men mitt nye livsmotto er jo at mennesker er best MED kropp. Ikke som hoder på digitale plattformer som Zoom.

Det tror jeg er en påstand som vil stå seg over tid.

Politiske verksteder blir også bedre med kropp. Endelig har vi et Landsmøte igjen hvor vi kan se hverandre i øynene - se smilerynkene til hverandre. Klemme hverandre. Vi kan småprate og utveksle politiske ideer i pauser og over en softis.

Nå venter tre deilige og spennende dager sammen, der vi skal mingle, lære, få inspirasjon og sparke opp diskusjon, danse, bade.. - og vi skal gjøre det vi kan aller best: lage politikk. Og vi skal bygge parti.

For nå når vi er sammen igjen er det også mye lettere å kjenne på følelsen av å være del av en grønn bevegelse.

En internasjonal solidaritetsbevegelse som aldri har vært viktigere enn akkurat nå.

INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET ER LØSNINGEN

Vi lever i en tid hvor liksom alt kommer på en gang. Og de aller største utfordringene er alle globale. Klima- og naturkrisa kan ikke løses av enkeltland alene, eller uten at rike land tar sitt ansvar.

Fra verdensrommet er kloden vår blå. Og vi er alle i samme båt. Selv om noen av oss sitter på første dekk og vil ha champagnen vår for oss selv

Også pandemien som har preget de siste to årene, og Putins brutale krig mot Ukraina har minnet oss på det samme:

At Norge er tett sammenvevd med landene rundt oss og at bare samarbeid kan nedkjempe en diktator eller beskytte oss mot et verdensomspennende virus.

Internasjonalt samarbeid og solidaritet må derfor være overskriften på dette tiåret. Og solidaritet er nettopp kjernen i den grønne bevegelsen.

Mange partier er opptatt av rettferdighet mellom oss som lever her og nå. Vårt hovedprosjekt handler om å inkludere flere i dette fellesskapet - slik at solidariteten også strekker seg på tvers av landegrenser, generasjoner, og arter. Ikke bare nå, men også over tid.

Men kjære LM – solidariteten settes på prøve i krisetider.

Putins blodige krig akselererte en utvikling hvor prisene på basale ting i folks liv, som strøm, mat og drivstoff, fyker i været.

Når situasjonen i verden og på verdensmarkedene er urolig, er første refleks for en del partier å tenke at trygghet, det skaper vi best ved fokusere på oss selv og isolere oss, ikke ved å dele og samarbeide med andre.

Landsmøte, vi står for det motsatte.

NORGE BLIR BEDRE GJENNOM Å DELE PÅ GODER

Vi mener Norge blir et tryggere, bedre og rikere samfunn ved å samarbeide og dele på våre goder.

Pandemien ble en helt konkret påminner om det.

Sommeren 2020 lå Norge dårlig an til å motta koronavaksiner gjennom EU. Det var Sveriges vaksinekoordinator som sørget for at Norge til slutt fikk vaksinene. Uten svenskenes hjelp og solidaritet, ville vi fått mye færre og på et mye senere tidspunkt, med de konsekvensene det ville hatt for jobber, liv og barns psykiske helse her hjemme.

Vaksinekoordinatoren sier han hjalp Norge ut fra en sterk nordisk følelse. Solidaritet altså.

Kjære LM,

Vårt sterke engasjement for solidaritet var grunnen til at vi i MDG tidlig tok til orde for et solidaritetsfond som skal gå til hjelp og gjenoppbygging i Ukraina og nabolandene.

Et solidaritetsfond som skal motvirke skyhøye energipriser og matvarepriser som følge av invasjonen, og bidra til energisikkerhet, stabilitet og sikkerhet i Europa.

For nå betaler forbrukere i Europa helt ekstreme priser for å varme opp middagen på gasskomfyren - med norsk gass. Dette er vanlige folk som lever med minst like høye priser på strøm, bensin og mat som oss, attpåtil bor de i land som måtte tåle langt større økonomiske og sosiale konsekvenser av pandemien enn her i Norge.

Det gjør at Norge nå får ekstra inntekter til oljefondet vi for få måneder siden ikke ante at vi skulle få, og som den norske velferdsstaten ikke er avhengig av.

PANDEMIEN – ET FORSTØRRELSESGLASS PÅ STRUKTURELLE PROBLEMER

Kjære Landsmøte,

For et par uker siden kom koronakommisjonen med sin dom over Norges innsats i pandemien. Den bekrefter at Norge er et land som raskt kan hive seg rundt, om vi vil. Vi er ikke så verst på å håndtere akutte kriser. Men vi er dårlig på å forebygge dem.

Norge var ikke forberedt på en pandemi, selv om vi var varslet om farene i forkant. Det fikk enorme konsekvenser for mange, der barn og unge tok den verste støyten.

Pandemien ble på mange måter et forstørrelsesglass på et strukturelt problem: Politiske prioriteringer i Norge preges av kortsiktighet og et voldsomt fokus på materielle verdier her og nå.

Vi underfinansierer og glemmer det som faktisk har verdi, som bygger og trygger oss på sikt, og bruker heller enda flere milliarder i etterkant, på å reparere skadene.

Poenget med politikk er jo å gi folk mulighet til å skape seg gode liv.

Da trenger vi både et intakt miljø og en trygg økonomi. Men de siste tiårene har Ap og Høyre gjort kortsiktig, økonomisk vekst til det viktigste målet.

For gode LM, er det ikke litt utrolig.. at vi fortsatt ikke har andre offisielle ledestjerner for vår økonomiske utvikling enn vekst i BNP?

Å sette BNP som viktigste mål ga mening da mer samlet produksjon og velstand var avgjørende for at flere i Norge skulle ha det godt. Det er det ikke lenger. Vi har nok penger. Men de må fordeles bedre!

Da vi fikk samlebåndene med industrialiseringen på 1800-tallet var det genialt for å produsere varer som folk trengte mer effektivt og billigere, og dermed kunne flere få råd til godene.

Stadig mer av det harde kroppsarbeidet kunne tas med maskiner også. Det var frigjørende!

Men nå lever vi i en annen tid.

I dag vet vi at naturressurser er begrenset. Vi er langt flere mennesker. Og vi er i ferd med å overforbruke kloden, mens noen av oss ikke har plass nok i boden til alle tingene.

SKOLEN SKAL IKKE STYRES SOM EN BUTIKK

Landsmøte, det er ikke alt som skal effektiviseres. Vi vil ikke ha samlebåndstenkningen inn i helse og omsorg, utdanning, eller i landbruket og lakseoppdrettet, hvor det som produseres er levende vesener.

For når ble det egentlig greit å skulle spare penger på å kutte ned på timer i eldreomsorgen eller bemanningen i barnehager?

Når ble det greit å styre skolen som en butikk? Misforstå meg rett - jeg har startet og drevet butikk selv jeg, og jeg mener næringslivet ofte er foran politikerne i mange spørsmål. Men barna våre skal ikke måles som om de er innsatsfaktorer i en bedrift.

Hva er egentlig målet når vi setter lekne og nysgjerrige 6-åringer på skolebenken med målinger, lekser og prestasjonspress, selv om vi vet at mestring er det som hindrer skoletrøtthet.

Hvem fant på denne hodeløse politikken som ikke bare fører til utenforskap og utslitte barn, også er dyrt, fordi det må repareres med milliarder av kroner i oppfølging på sikt?

Vil vi virkelig ha et samfunn hvor alle skal stresse mer, for å produsere mer, for å forbruke mer?

Er det rikdom?

VI MÅ TA OSS RÅD TIL FOREBYGGING, OMSORG OG BEREDSKAP

For tiden foregår det et barselopprør i Norge. Mødre, fedre, jordmødre og annet helsepersonell har funnet sammen og er forbanna. Fødeavdelinger legges ned. Jordmødre springer skoene av seg og mange orker ikke stå i jobben.

Jordmødre - kom igjen! De hjelper oss å føde friske barn! Og var det ikke nettopp flere barn Norge ville ha?

Tusenvis av nybakte mødre sendes nå hjem fra sykehuset for tidlig hvert år. Hjem til fødselsdepresjon, brystbetennelse og bekkensmerter. Og om du får oppfølging etter du har kommet hjem som nybakt mor kommer helt an på hvilken kommune du bor i.

Det er en effektivisering vi ikke ønsker oss. En effektivisering som kommer av kortsiktig politikk med feil mål.

Det er også miljøpolitikken full av eksempler på.

Politikerne må slutte å bestille enkle samfunnsøkonomiske analyser som sier at det lønner seg å bygge motorveier i naturreservater, selv om denne naturen er uerstattelig.

I stedet må vi investere i vedlikehold og rassikring på fylkesveiene, så foreldre slipper å sette ungene på to forskjellige skolebusser for å være sikker på at i hvert fall en av dem kommer trygt hjem.

Vi må få slutt på politikken som gjør at det bygges ned matjord hver dag. I stedet må vi gi matjorda sterkere vern og gjøre landbruket mer basert på lokale, bærekraftige ressurser og glade dyr.

Vi må ta oss råd til forebygging, omsorg og beredskap.

Vi må ta oss råd til å ta vare på naturen og dyra.

Det er dette paradigmeskiftet vi, den grønne bevegelsen, skal stå i front for i årene som kommer.

EUROPA VIL BLI UAVHENGIG AV FOSSIL ENERGI.

Gode LM,

Det paradigmeskiftet krever at vi tar tak i olja.

For norsk oljepolitikk er kanskje det beste eksemplet vi har på kortsiktig politikk.

I Europa svarer de nå på Putins brutale krig med å sette full fart bak det grønne skiftet. For eksempel har Tyskland forpliktet seg til at all tysk kraft skal være fornybar innen 2035.

På kort sikt er målet å gjøre seg uavhengig av fossil energi fra Russland raskest mulig. Også vi i MDG mener at det er riktig at vi skal selge det vi kan av gass nå til Europa på kort sikt.

Men de som tror at EU ønsker seg mer fossil olje og gass ti, femten, tjue år frem i tid, følger ikke med i timen. Europa ønsker å bli uavhengig av fossil energi.

Nylig var Trygve Slagsvold Vedum ute på Johan Sverdrup-feltet og snakket seg varm om fortsatt satsing på norsk olje og gass. Han stemplet slike som oss som er enige med FNs generalsekretær og Det internasjonale energibyrået om å trappe ned oljeproduksjonen som virkelighetsfjerne.

Olje er vårt viktigste bidrag til fred, sa han.

Når finansministeren i Dagbladet var hakket før å nominere seg selv til Nobels fredspris på grunn av olja, så viser det hvor spesiell norsk klimadebatt er.

For det er ikke olje som skaper fred. Det som skaper fred er internasjonalt samarbeid om en ambisiøs klimapolitikk, drevet frem av fornybar energi og energisparing.

Det regjeringen nå burde gjort, var å ta initiativ til en omfattende energiavtale som forplikter oss til å øke utvekslingen av fornybar energi mellom Norge og Europa.

Det ville gitt sikkerhet for en omfattende satsing på havvind her til lands. Det kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser som kan bygge på kompetansen fra oljebransjen, og sikre fremtidige eksportinntekter.

I tillegg kan vi vise en hel verden at det er mulig å produsere mer ren energi, og samtidig ta vare på naturen.

Fordi vi har kunnskapen!

Dessverre gjør regjeringen det stikk motsatte. På et historisk vendepunkt i Europa, er Norges beskjed til våre naboland at vi er oss selv nok.

Vi skal ha strømmen selv.

Vi vil ikke samarbeide med dere om å løse klimakrisa.

Dere får unnskylde meg hvis jeg er for preget av å bo med små barn her - men regjeringenn minner meg om den der gule og blå fisken Dory i filmen Oppdrag Nemo, som lider av hukommelsestap og helt glemmer hvor hun er på vei..

Regjering svømmer som bare det, men de svømmer i ring og glemmer hva som er målet med politikken.

For her i Norge fortsetter olja å være svaret på alt, uansett hva du spør om.

NORGE – EN RETTSSTAT, IKKE ET OLJESELSKAP. 

Kjære venner,

Husker dere at miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet i høyesterettsdommen i 2020?

Det som er mindre kjent er at, i dommen sa Høyesterett også at staten har en rett og en plikt til å nekte utbygging av olje og gassfelt når hensynet til klima tilsier det. Og de sier at utslippene fra norsk olje og gass når den brennes i andre land, må tas med i den vurderingen.

Men selv om Høyre og Arbeiderpartiet nekter å høre på FNs klimapanel som sier vi ikke kan bygge ut mer olje og gass hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, nekter å høre på Det internasjonale energibyrået når de sier det ikke er mulig å bygge ut mer olje og gass hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet

Ja, så kan ikke Høyre og Arbeiderpartiet nekte å høre på Høyesterett.

Og nylig slo en utredning fra Stortingets kontrollorgan for menneskerettighetene fast at norsk oljepolitikk bryter med Grunnloven.

Ja, dere hørte riktig: Regjeringens oljepolitikk bryter med Grunnloven

Ifølge juristene har sannsynligvis regjeringen allerede i dag plikt til å nekte ny utbygging av olje- og gassfelt.

Folkens: Norge er en rettsstat, ikke et oljeselskap. I dette landet følger vi Grunnloven og menneskerettighetene!

Derfor er dette en gamechanger for norsk olje og klimapolitikk.

Vi må huske på hva som står på spill og hvem sine rettigheter som blir brutt i denne saken.

Det er dagens barn og unge, som har en grunnlovsfestet menneskerettighet til en trygg fremtid uten farlig ekstremvær og store flyktningestrømmer.

Samtidig, kjære landsmøte. Jeg skjønner godt at mange i oljebransjen er urolige for fremtiden.

Det er nettopp derfor vi trenger en planlagt nedtrapping av oljen. I en verden som tråkker klampen i bånn på omstillingen bort fra fossil energi, mener jeg de politikerne som fortsatt satserpå mer olje og gass, er de som setter jobber i Norge i fare.

Derfor har vi i MDG lagt frem en plan for å ta Norge trygt ut av oljealderen, som vi gjerne diskuterer med andre partier..

Ingen skal stå alene i den omstillingen vi må gjennom.

ET KRAFTTAK FOR Å GJØRE ENERGISPARING TILGJENGELIG FOR ALLE

Landsmøte,

Det er mye snakk om energien vi må produsere. Men hva med den energien vi kan spare?

Det er jo nettopp den aller reneste energien!

De høye strømprisene i vinter har gjort at mange av oss har tenkt på hvordan vi kan bruke mindre strøm.

Jeg har egentlig ikke møtt noen som ikke mener at energisparing er en god ide. Men likevel skal Stortinget nå forhandle om en energimelding fra regjeringen som såvidt orker å ta for seg energisparing.

La det være klart: Et avgjørende krav fra MDG inn i energi-forhandlingene på Stortinget neste uke kommer til å være et krafttak for å gjøre energisparing tilgjengelig for alle.

Energisparing i bygg har potensial til å spare 13 Twh i bygg - det kan gi nok strøm til å elektrifisere nesten all veitransport i Norge!

Men i dag er det fortsatt sånn at mange ikke har råd til å etterisolere eller bytte vinduer. Vi vil ha støtteordninger som gjør at alle kan investere i energisparing i hjemmet sitt og få ned strømregningen uavhengig av lommeboka.

Sammen med et helt annet system for å enkelt og gratis gi folk råd om sparetiltak der de bor, kan dette gi enorme mengder spart strøm - samtidig som vi sparer verdifull natur, og sparer folks lommebok. Dette burde jo til og med Frp støtte!

Faktisk fikk vi flertall nylig for et forslag om energisparing! Nemlig å be regjeringen fjerne regulatoriske barrierer som hindrer lokal energiproduksjon, lokal energilagring og omsetning av energi mellom bygg!!

Dermed er det kanskje flere som kan og vil legge solceller på taket og investere i energiløft på boligen sin. En aldri så liten seier der altså!

Ja, jeg vet mange her i salen vet hvor deilig det kjennes når et helgrønt forslag endelig får flertall. Det er deilig! :)

VI SKAL BYGGE EN FOLKEBEVEGELSE

Kjære Landsmøte,

I debatten om veien videre frem mot 2030 og langtidsstrategien, som vi skal ha i morgen, skal vi ha gode diskusjoner om hvordan vi stein på stein skal samle enda flere i befolkningen til vårt felles, grønne prosjekt.

Og vi er godt i gang.

I valget i fjor vokste vi. Vi fikk nesten 3000 nye medlemmer i valgkampen og mobiliserte rekordmange frivillige.

Det viser at vi er flere og flere som ønsker det paradigmeskiftet vi vet trengs i norsk politikk.

La det være klart: Vi ER Norges mest konsekvente og ambisiøse miljøparti, og det skal vi fortsette å være. For det er vi som har generasjonsperspektivet i vår ryggmarg.

Det er vi som har den langsiktige politikken.

Politikken for internasjonalt samarbeid.

Politikken for å komme oss forbi klimakrisa og stanse naturkrisa.

Jeg vet vi er mange nå som er utålmodige på å få fram enda mer av denne bredden i politikken vår og by mer på oss selv.

Det er jeg også!

Folkens, jeg gleder meg til å vise frem mer av verdiene som driver oss og vår analyse av systemfeilene i politikken som gjør at vi både ødelegger livsgrunnlaget vårt og skaper mer stress og press i hverdagen.

Vi skal bygge en folkebevegelse, og det gjør vi ikke innenfor politikerkontorene. Langtidsstrategien bruker begrepet et “grønt folkeparti”, og for å bli det må vi jobbe enda mer med å bygge bevegelse nedenfra.

Det betyr at vi vil fokusere mye framover på å bygge allianser og være i kontakt med innbyggerne, snakke og lytte til folk, få innspill til det vi driver med.

Da vil også det helt uerstattelige arbeidet vi gjør lokalt for klima, natur og livskvalitet bli bedre kjent, og få enda flere støttespillere.

For miljøpolitikk er grunnleggende sosialt. Og solidaritet er i vårt DNA.

Å PEKE PÅ KEISEREN UTEN KLÆR

Gode LM,

Fordi vi er sammenvevd på denne lille kloden. Og fordi vi nå vet at kloden har begrenset med ressurser, så er våre barn, og barnebarn og våre barnebarns barn liv vevd sammen med våre liv.

Deres frihet og trygghet ligger i hendene på de politikerne som sitter med makt i dag og hvordan de velger å bruke den makta.

Flere og flere ber nå politikerne om handling.

Før sto Rasmus eller jeg i partilederdebatter og var den eneste som utfordret og tok opp sammenhengen med miljøpolitikken når temaet var sikkerhet, landbruk eller sosiale forskjeller.

Vi var den som pekte på keiseren uten klær.

Nå har det endret seg.

Det så vi i valget i fjor, da FNs generalsekretær varslet kode rød, og alle partier ble nødt til å snakke om klima. Parti etter parti la fram sine klimaplaner og olje og klima var høyt på agendaen.

Ja, Støre var til og med ute og lovet at klima skulle prege hele hans statsminister-gjerning!

Men gode Landsmøte, vi vet, at hvorvidt vi klarer å løse klima- og naturkrisen er ikke avhengig av hvor mye vi snakker om det. Det er avhengig av sånne som oss, som prioriterer naturen, barna og dyrene i forhandlinger der hvor makten sitter.

Spør du meg, er den grønne, stille revolusjonen som vi leder an i lokalpolitikken i Norge det viktigste sosiale prosjektet i Norge i dag. Før vi kom til makta i byene så var mange allerede i gang med å se at det måtte skje, men ingen turte å stå i stormen.

Men vi turte. Lan turte det i Oslo. Thor Haakon turte det i Bergen.

De har frigjort Høyre i Oslo og Bergen fra dieseltåka for alltid. Det er jeg enormt stolt av.

Og jeg merker jeg er umåtelig stolt, og skikkelig imponert, over alle de stedene hvor vi er de eneste som står i kommunesalen og forsvarer nære verdier mange elsker:

Vi forsvarer våtmark, raviner, matjord eller fjellet mot nedbygging.

Vi forsvarer fjorden mot nye oppdrettskonsesjoner uten kontroll på lus og rømming.

Det er i lokalpoltikken at vi har fått gjennomført konkret grønn politikk som både er bra for miljøet og klima, og derfor barnas framtid. Politikk som er bra for livskvalitet, helse, fattigdomsbekjempelse og barns utvikling her og nå.

DET ER NÅ DET GJELDER, DET ER FORTSATT TID.

Kjære venner,

der regjeringen er velmenende, men glemsk Dory, er vi den klartenkte og modige klovnefisken Nemo. 

Overalt hvor vi er valgt inn med tillit fra innbyggerne, så jobber vi for en systemendring hvor solidaritet på tvers av grenser, generasjoner og arter legges til grunn. Hvor vi skaper velferd og utvikling innenfor planetens tålegrenser og tar vare på naturen for dem som kommer etterpå.

Det er nå det gjelder, det er fortsatt tid.

For grunnen til at FNs klimapanel, naturpanelet og alle andre skriver rapporter for oss politikere. Grunnen til at OECD ber Norge om å starte utfasing av fossile subsidier, og grunnen til at NIM påpeker at dagens oljepolitikk er grunnlovsstridig: det er jo fordi det fortsatt er mulig å gjøre noe!

Det er fortsatt mulig å hindre de verste klimaendringene og naturødeleggelsene.

Som en av forfatterne bak siste klimarapport fra FN, Snorre Kverndokk, minnet oss på da han snakket for våre folkevalgte for noen uker siden: Hvis det ikke lenger var mulig å gjøre noe, så hadde det ikke gitt mening å mase oss gjennom masse endring.

Hvis undergangen uansett kommer, så kan vi liksågodt lene oss tilbake og akseptere det og ha en heidundrande fest!

Da kunne vi alle blitt FrP-ere, brukt alle pengene på oss selv og delt ut vin og vannskuter til alle. Eller forresten, jeg tror faktisk jeg fortsatt ville valgt elsykkel. 

For grønne venner,

Det er her dere kommer inn.

For det er dere som er naturens utrettelige forsvarere. Dere er barnas talerør.

Dere er ildsjelen som bruker kvelder og netter på å gjøre sitt nærmiljø bedre.

Vi er solidaritetspartiet, som forsvarer åpenhet og samarbeid, også når andre ikke gjør det.

Da gjenstår det bare å si: Riktig godt Landsmøte! - Med kropp!

Servering av løvetannbrus før MDGs landsmøte

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle