Derfor bør du velge MDG i 2023

Når du stemmer på MDG, så stemmer du på et samfunn som er på lag med klima, natur og folk. Du stemmer for en skole som løfter barna - ikke karakterpresset.

Du stemmer for et grønt næringsliv som tar oss ut av oljealderen, og du stemmer for et velferdssamfunn som ser det unike i hvert menneske. Når regjeringen nøyer seg med å prate, så må vi i MDG handle.
Og det kan du også gjøre!

Stem MDG i lokalvalget for en rettferdig miljøpolitikk som fungerer for alle!

Les også: Dette lover vi hvis du stemmer på oss

12 gode grunner til å stemme MDG:

 

MDG vil innføre et nasjonalt reisekort til 499 kr i måneden. 
Nasjonalt reisekort vil jevne ut sosiale forskjeller og kutte utslipp. Da vi fremmet forslaget på Stortinget ble det nedstemt av Ap, H, Sp, Frp. De andre partiene SV, R, Krf og V stemte for å utrede forslaget.MDG sier nei til flere motorveiprosjekter som bygger ned natur. 
Vi vil heller bruke pengene på vedlikehold, rassikring og å bygge ut og drifte jernbane. Regjeringspartiene Ap og Sp er ansvarlige for blant annet utbyggingene i naturreservatet i Lågendeltaet, i  tillegg til Rogfast, Hordfast og E18 Vestkorridoren. H og FrP er også for disse utbyggingene.

 

MDG vil sikre forsyningssikkerheten og starte Norges neste industrieventyr.
Vi vil ha storsatsing på havvind og hybridkabler, under forutsetning om at vi tar hensyn til naturverdier og marine næringer. H og V er enige, Rødt sier nei til havvind, mens Sp og SV vil beholde mer av krafta sjøl og begrense utveksling med Europa.

 

MDG vil styrke vernet av verdifull natur og stanse nedbygging av nærnatur.
Vi er eneste parti som går inn for en ny, overordnet naturlov etter modell fra klimaloven. Sammen med Venstre, Rødt og SV har vi fremmet forslag om å styrke vernet av norsk natur, de andre partiene stemte forslagene ned.

 

MDG vil erstatte cruisetrafikken med mer byliv. 
Vi vil prioritere boliger, park og badeplasser der cruiseskipene nå legger beslag på noen av de fineste områdene i flere norske byer. Høyre og V vil beholde disse cruisekaiene. 

 

MDG vil gjøre fiskeoppdrett bærekraftig og lønnsom. 
Næringa trenger naturkrav, lukkede anlegg og bedre dyrevelferd. Vi ville ha forpliktende miljøkrav i lakseskatt-forliket men Ap, Sp og V ville dessverre ikke være med på det.

 

MDG vil fjerne meningsløse krav i NAV og øke sosialhjelpssatsene, barnetrygden og bostøtten. 
Dette må på plass for å hjelpe de som er dårligst stilt i samfunnet. Her er vi enige med SV og R, mens H og V kun vil øke barnetrygden. Ap og Sp vil opprettholde arbeidslinja og vil ikke fjerne byråkrati i NAV.

 

MDG vil gi kommunene frihet til å innføre lokale rusreformer. 
Vi må avkriminalisere mindre brukerdoser og gi folk hjelp i stedet for straff. Også H, V, SV og R ønsker rusreform. Ap, KrF, FrP og Sp drepte rusreformen da den var til behandling på Stortinget i 2021 og regjeringen nekter kommunene å gjennomføre lokale rusreformer.

 

MDG vil gi barna mer frihet og lek. 
Vi vil ha mindre skjerm og prøver i skolen. Her er vi enig med SV, KrF og R, mens H vil ha mer stress og press i skolen med lekser og tester.

 

MDG vil ha forsøk med garantert minsteinntekt som sikrer at folk kommer gjennom kriser slik som den vi står i nå. 
Slike kriser kommer alltid til å ramme hardest de av oss som har minst. Garantert minsteinntekt vil gjøre at vi slipper å bruke ressurser på NAV på å møte folk med mistenksomhet, og gi folk verdigheten tilbake.

 

MDG vil fjerne moms på reparasjoner. 
Momsfritak på reparasjoner og gjenbruk vil gjøre det billigere å fikse ting i stedet for å kaste dem. Partiene V, R og SV er enige med oss. Regjeringspartiene AP og Sp vil utrede det, etter mye trykk fra oss…

 

MDG sier nei til mer olje- og gassleting. 
Vi må stoppe letingen etter nye oljefelt i tråd med FNs og IEAs oppfordringer for å klare nå klimamålene våre og for å frigjøre arbeidskraft til grønt næringsliv over hele landet. MDG er det eneste partiet som har satt en sluttdato for oljevirksomheten. Det er et redskap for å få en gradvis og kontrollert utfasing og unngå en krasjlanding. Dette går parallelt med oppbygging av grønn energi og grønne arbeidsplasser. SV, R og V ønsker å fase ut oljeproduksjonen uten en bestemt sluttdato, mens H, Frp, Sp og Ap vil ha fortsatt Klondyke-stemning og lete etter mer.

Her kan du lese mer om forskjellen på MDG og de andre partiene. 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle