Slik blir strømpolitikken fremover

Gode nyheter for naturen og dårlig nytt for strømregninga di. Nå er det klart hvordan energipolitikken blir de neste årene!

MDG og resten av Stortinget har den siste tiden forhandlet frem ny strømpolitikk, i et tillegg til den såkalte energimeldinga. Her er de største seirene og skuffelsene:

Havvind skal ta hensyn til naturen

MDG har fått med flertallet på Stortinget på noe veldig viktig: Norge skal tenke på naturen når vi bygger vindkraft på havet! 

Det burde jo være en selvfølge – men det vanlige er jo at naturhensyn blir oversett eller kommer inn seint i prosessen, og dermed taper. Denne gangen blir i stedet det å ta vare på økosystemer, sjøfugl, fisk og andre arter en forutsetning for den nye havvindindustrien i Norge. Formuleringen lyder:

Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging og drift av havvindparker og annen fornybar energiproduksjon på norsk sokkel har vesentlig bedre natur- og miljøregnskap enn tidligere energiprosjekter i Norge. Utbygging og drift skal gjøres på en måte som sikrer svært lav eller positiv samlet naturpåvirkning over tid.

Det er veldig viktig at flertallet på Stortinget så tydelig slår dette fast, for natur er bare så vidt omtalt i regjeringens egne prinsipper for havvind

Samtidig som vi skal ta naturhensyn, skal vi bygge ut havvind i høyt tempo. For at dette skal kunne skje samtidig, trenger vi ordentlig kunnskap om livet der vi skal bygge havvind. Positiv naturpåvirkning kan skje ved at installasjonene under vann fungerer som kunstige rev der fisk og andre arter kan trives godt, men for å få til dette trenger vi også kunnskap raskt. Et enormt program for å kartlegge naturen må starte umiddelbart, og det vil kreve rikelig med bevilgninger i statsbudsjettet for neste år. 

Nå skal Norge altså bidra til mer fornybar energi og innsats mot klimaendringene, uten å forsterke naturkrisen i samme åndedrag. Dette vedtaket er å ta FNs klimapanel og naturpanel på alvor, og omsette det i praksis i norsk forvaltning. Nå er det bare å kjempe for at dette også blir tilfelle i veibygging, hyttebygging og andre arealinngrep på land. 

… men blir det noe havvind, da?

Samtidig som vi jubler for naturhensyn, er vi skuffet over hvor lite forpliktende planene om havvind er. Regjeringen sier Norge skal være verdensledende på havvind og at det skal bygges 1500 vindturbiner innen 2040. Men vi trenger å komme skikkelig i gang i god tid før det. 

Vi hadde trengt et mål nærmere i tid, men det stemte stortingsflertallet mot. Vi vil ha minst 20 GW havvind innen 2030. Hvis vi bare har et mål langt frem i tid, risikerer vi at aktørene som skal investere går til andre land, eller investerer i fossilt i stedet.

Det er også helt uavklart om strømmen fra havvinden skal kunne sendes både til Norge og til utlandet, eller om den bare skal føres i land her. Dette må selskapene som skal investere i havvind få vite for å kunne planlegge og vurdere hvor mye de kan bygge ut. 

MDG mener det er en selvfølge at strømmen fra havvind kobles til Europa, hvor den vil erstatte store mengder olje, kull og gass. Norge vil produsere mye mer strøm enn vi kan bruke selv, da er det bra for klima og bra for norsk næringsliv at overskuddet går til våre naboland.

Lite nytt for deg som vil spare strøm

Norge kan kutte strømforbruket med nesten 10 % ved å gjøre byggene våre mer energismarte, som bedre isolasjon, smartere oppvarming og solceller på taket. Likevel skjer det veldig lite på dette området, og mens vi venter kaster vi bort verdifull (og dyr) energi.

Denne energimeldinga var en ypperlig anledning til å innføre tiltak som får fart på arbeidet, som bedre støtteordninger og mer informasjon, så alle fikk anledning til å energieffektivisere og kutte i strømregninga si. 

Men dessverre er det lite nytt for deg som vil gjøre miljøvennlige og lønnsomme tiltak hjemme. Et lite lyspunkt er at MDG tidligere i vår fikk gjennomslag for at det skal bli lettere for blant annet borettslag å skaffe seg solceller på taket og utveksle strøm med naboene. 

Les også: Lettere å spare strøm med MDG

Nye regler for vindkraft på land

Vindkraft på land har ødelagt mye natur og skapt store konflikter mange steder, og en av årsakene har vært at vindkraftutbygginger har fulgt andre regler og prosesser enn annen type bygging. 

Stortinget har nå bestemt at også vindkraft skal inn under plan- og bygningsloven, i tillegg til energiloven. Dermed behandles vindkraftprosjekter mer som andre prosjekter, så eventuelle fremtidige utbygginger vil bli bedre forankret lokalt, og folk vil ha flere muligheter til å bli hørt. 

MDGs politikk er at vindkraft på land fremover bare skal tillates i nærhet til eksisterende tyngre inngrep, som i industripregede områder, havner og langs store veier – aldri i naturen. 

En annen viktig seier i energimeldingen er at Norge skal ikke bygge ut vannkraft i vernede vassdrag, slik noen partier luftet tidligere i år.

Les også: MDGs strøm- og energipolitikk

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle